چند شبی بود که صدای وحشتناک یک بچه گربه خواب رو از من و همسایه گرفته بود. من به دلیلی اینکه سگ تو خونه نگهداری می کنم نمی تونستم ازش حمایت کنم و فقط بهش غذا رسانی می کردم. تا اینکه یه شب دلم براش سوخت و تصصمیم گرفتم بیارمش تو خونه. ولی گرفتنش کار راحتی نبود. خلاصه به هزار جور زحمت تونستم بگیرمش. خیلی لاغر شده بود. بردمش دکتر و حدود 200 هزار تومان هزینه واکسن و داروهاش رو پرداخت کردم.
گربه ماده و شیطونی هست. الان خدا رو شکر روبه راه شده. اگر کسی صاحبش رو می شناسه اطلاع بده ممنون می شم.
photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9-%DB%B0%DB%B1-%DB%B2%DB%B8_%DB%B0%DB%B0-%DB%B5%DB%B6-%DB%B2%DB%B8.jpg
تصویرش رو هم گذاشتم. لطفا کسی شناخت پیام بده ممنون