سلام،مینای من چند وقته لرزش داره و بیحاله،حتی چند روز پیش تشنج داشت ولی خوب شد،پای چپشم میخچه داره ک پماد تتراسایکلین زدم،پرواز نمیکنه دیگه،حرفم نمیزنه،دکتر بردم گفت پروازش خوب میشه داروهاشو دادم ولی خوب نشده،چیکار کنم،لطفا راهنمایی کنین