سلام بر مدیران پرشین پت
در صورت امکان بخشی را هم به گل و گیاهان آپارتمانی مخصوصا بونسای اختصاص دهید