سلام
من یک اکواریوم گیرم اومده شیشش 6میله
ابعادش طول1.5عرض40ارتفاع50
سه تاپل باعرض16سانت کف و3تاپل بالاانداختم
به نظرشماامکان داره یهوبشکنه