سلام من دوتا مرغ مینا دارم یکشون پاهاش عفونت کرده و به اندازه یه نخودازپاهاش عفونت امده سفت شده به سختی راه میره پرواز میکنه لطفا کمکم کنید.
باتشکر