سلام یه عروس هلندی نر خریدم چهار روز تو قفسش از اول اینه بوده حالا چطور اینه رو بردارم چون همش داره سر اینه جیغ میزنه افسرده نشه یه کمی رامه