سلام دوستان .ما یه تا توله گربه پیدا کردیم که مادرشان تصادف کرده و مرده .الان بک ماهشونه و در پارکینگ نگهداری میکنیم .ولی بعضی مواقع از زیر پر پارکینگ سه تایی بیرون میرند .میخواستم بدونم ایا این کار براشون ضرر داره ؟یعنی خطرناکه بدون مادر بیرون میرند ؟