سلام یک سالیه که لاکپشت گرفتم گذشته از این که رشد نکرده و کوچیک مونده چند وقتیه که دهانش مثل اینکه عفونی شده .لطفا بهم کمک کنید تا درمانش کنم