همستر سوری من بعد اینکه 15 روز از زایمانش گذشت لاغر و بی حال شده. زیر گلوش تورم داخلی داره و از چشماش چرکآبه میاد و سرش همیشه خیسه. بچه هاش غذای جامد میخورن و تازه چشم هاشون باز کردن. آیا بچه هاشو جدا کنم مشکلی پیش نمیاد؟ شیر نمیخوان دیگه؟ و اینکه اگه پیش مادرشون باشن واسه بچه ها و مادر خطرنداره؟ درکل راهنمایی کنید مرسی