سلام دوستان
من به تازگی یه بچه گربه کوچیک اوردم خونه تا ازش مراقبت کنم
حدود یکا هفته یا کمتر میشه که پیش ماست
اما خب ازما میترسه و وقتی میخوایم نزدیکش بشیم دهنشو باز میکنه و دندوناشو بما نشون میده
امروز اما داشتم براش شیر تو پرفش میریختم یکم که خورد شروع کرد به لوس کردن خودش و خودش به پاهام میکشید و میخواست که بغلش کنم و نوازشش کنم
یکم این مدلی بود که پسرعموم که کوچیکه حسودیش شد و گفت بزار بغل منم بیاد منم چون دلش نشکنه گزاشتم بغلش کنه و نازش کنه
یکم که خودشو لوس کرد دیگه دراز کشید و مثلا خوابید اما پسر عموم آرمین اصرار داشت که باهاش بازی کنه
شانتو (بچه گربم ) هم پا شد و یکم باهاش بازی کرد اما خیلی قشنگ
هی دورش می چرخید هی میپرید بالا تا دستشو بگیره و خودشو میچسبوند به پاش که بغلش کنه و...
اما بعد که خواستم منم باهاش بازی کنم نیومد و دیگه رفت و یه گوشه قایم شد و خوابید
راستش از این رفتارش خیلی بهم ریختم چون بعد از چند روز که بالاخره یه واکنشی به محبتام نشون داده بود اینجوری کرد اخرش
خلاصه من گفتم خستس و بردمش که بخوابه و الان هم خوابه (اگه پسرعموم بزاره)
حالا خواهرم میگه چون اون با ارمین بیشتر دوست بوده پس دوست داره اون صاحبش باشه درسته این؟
یعنی الان باید بدمش به ارمین یا رفتارش دلیل خاصی داشته؟ این بگم که شانتو دختره