پرشینم ۴ تا بچه به دنیا اورد بعد از ۱ روز ۳تاشون یهو مردن
خیلی ضعیفن و نمیتون برن سمت سینه مامانشون تا شیر بخورن
شیر خشک مخصوص خریدم اما ایرانیه
هم دوستش نداره و نمیخوره هم یه پرورش دهنده گربه گفت این مارک خیلی بده و خود اون شیر خشک بچه پرشین رو میکشش
حالااینموقع شب شیر بدون لاکتوزهم ندارمم چی بهش بدم ؟
لطفا اگر کسی میدونه راهنماییم کنه
و اینکه یکی گفت خیلی از پرشینها شکم اول بچه هاشون میمیره
درسته؟

--- ادغام شد ---

و مهمتر اینکه من جای گرم‌ تو ی یه جعبه که کفش پتو بود میزارمش مامانش میگیره و مییرش زیر کابینت که گرم‌نیست