با سلام....جوجه های عروس هلندی 7-8 روزه میشن شکمشان سیاه میشه و تلف میشن.............چند جا علت عفونت روده نوشتن راه درمان وعلت را راهنمایی می خواستم...