رییس سازمان دامپزشکی کشور با بیان این که تبادل دام‌ها در مرزهای شرقی کشور غیر قانونی است، گفت: مرز مشترک چند هزار کیلومتری در شرق کشور امکان کنترل و قرنطینه دام‌ها را مشکل می‌کند.
دکتر نوروزی در همایش کشوری بروسلوز با بیان این که برای غلبه بر بیماریهای مشترک بین انسان و دام نظیر بروسلوز برنامه‌های منطقه‌ای چندکشوری الزامی است، اظهار کرد: در حوزه آسیایی نمونه‌هایی از بیماری وجود دارند که در کمتر از 24 ساعت به ایران منتقل شد. این در حالی است که شاهد نحوه انتقال cchf از شبه جزیره حجاز و عربستان به کشور بودیم.
وی تعدد گونه‌های عامل بیماری، طیف وسیع میزبانان، مقاومت‌های باکتری در شرایط گوناگون، تعداد راه‌های انتقال موقعیت و شرایط جغرافیایی کشور را از مهم ترین علل در مبارزه، پیشگیری و ریشه کنی بروسلوز در کشور برشمرد و افزود: تولید واکسن حیوانی «ایری وایز» ویژه جمعیت گاوی، اقدام نوینی برای کنترل بیماریهای دامی است.
رییس سازمان دامپزشکی کل کشور با بیان اینکه بنا بر گزارش وزارت بهداشت، میزان موارد آنفلوآنزای انسانی از 90 هزار مورد در سال 68 به 18 هزار مورد در سال 87 رسیده است آن را مدیون همکاری‌های بین بخشی به ویژه در سالهای اخیر داشت.
دکتر نوروزی ادامه داد: طی 5 دهه اخیر میزان بروسلوز دامی از 4/44 درصد در سال 1337 به 23/0 درصد در گاو و 3/1 درصد در بز و گوسفند در سال 87 منجر شده است.
وی میزان اعتبارات تخصیص یافته در سال 84 و 83 برای دو بیماری بروسلوز و سل را 400 میلیون تومان و در سال 87 را 5/5 میلیارد تومان دانست و افزود: نبود روشهای تشخیصی قاطع و قابل اجرا و کمبود نیروی انسانی از چالشهای بزرگ برای مقابله با بروسلوز است.
رییس سازمان دامپزشکی کل کشور ادامه داد: برای نخستین بار تب مالت در سال 1323 در بز گزارش شد که به لحاظ اهمیت کنترل بیماری در جمعیت انسانی و جلوگیری از زیان اقتصادی در دام‌ها طرح ریشه کنی عفونت در سال 51 به تصویب رسید و از چند سال گذشته هم سازمان دامپزشکی برنامه حذف دام‌های بیمار را در دامداری به اجرا درآورد.
دكتر نوروزي وضعیت جغرافیایی کشور را که در یک منطقه پرخطر قرار گرفته است و تبادلات غیررسمی در مرزهای مختلف آن را یکی از مشکلات سیستم بهداشتی برای پیشگیری از تب مالت عنوان کرد.
وي درباره مهمترین چالش‌های سازمان دامپزشکی برای کنترل تب مالت با بیان اینکه در مرزهای رسمی قرنطینه‌هایی وجود دارد، گفت: اما از آنجاکه جمعیت دامی به صورت غیررسمی و گاهی قاچاق نقل و انتقال پیدا می‌کند لذا کنترل و ریشه‌کنی بسیاری از بیماری‌ها دچار مشکل می‌شود.
وی تعدد گونه‌ای عامل بیماری تب مالت و نیز تعدد گونه‌های حیوانی که با این بیماری درگیر می‌شوند را از دیگر چالش‌های این عرصه عنوان کرد.
نوروزی با بیان اینکه حیواناتی همچون خوک، سگ، گوسفند، گاو و بز می‌توانند تب مالت را به انسان منتقل کنند در ادامه از واکسیناسیون به عنوان چالش دیگری در عرصه کنترل تب مالت یاد کرد و با بیان اینکه در این زمینه واکسن‌های مختلفی وجود دارد، گفت: اما هنوز یک مایه بسیار ایمن و خوبی که بتواند جوابگوی نیازهای کمی سازمان دامپزشکی باشد، وجود ندارد.
وی ادامه داد: میزان واکسن تولیدی به اندازه تمام نیاز کشور نیست و بعضی از واکسن‌ها از خارج وارد می‌شوند.
رییس سازمان دامپزشکی نیروی انسانی را یکی دیگر از چالش‌های سازمان در بحث کنترل تب مالت عنوان کرد و با بیان اینکه تا دو سال آینده نیروهای تخصصی نیمی از پست‌های سازمانی بازنشست می‌شوند، افزود: نیاز به تزریق نیروی انسانی جدید و محقق است تا بتوان مباحث کنترل و پیشگیری را به جد دنبال کرد.
وی با بیان اینکه در زمینه اعتبارات سازمان توجه بسیار خوبی صورت گرفته است، ادامه داد: اما این توجه باید تکمیل شود تا بتوانیم 100 درصد جمعیت دامی را تحت پوشش قرار دهیم.