موارد استعمال :
این دارو در درمان سگ هایی که آسیب عضله قلبی متسع بوده به عنوان درمان کمکی و جایگزینی بکار می رود. این دارو اثر محافظتی نیز در انفارکتوس عضله قلبی وبروی آسیب عضله قلبی که توسط داروی هیدرو کلرید دوکسوروبیسین ایجاد می شود ، دارد . ترکیبات کارنیتین در رژیم غذایی باعث تسریع متابولیسم چربی در کبد گربه هایی می شود که دارای لیپیدوز با عامل ناشناخته می باشند.

میزان و نحوه مصرف :

سگ : ٢ گرم خوراکی - ٢ بار در روز

اثرات جانبی :

عوارض تهوع ، استفراغ و اسهال با مصرف این دارو دیده می شود.
_______________________
گرداورنده :دکتر افسانه زرگر