تقریبا باید 11 ، 12 سانت باشه، درست میگم؟؟؟ واسه تشخیص جنسیت ناخن های نر از ماده بلند تره مخصوصا ناخن دست..هم چنین ماده ها دم کوتاه و لاغری دارن اما نر ها دم چاغ و بلندی دارن.