زالو

زالو ها جزو کرم های حلقوی هستند زالو ها در ماهیان آب شیرین و شور ایجاد بیماری انگلی می کنند زالو ها معمولا در آکواریوم های قلوه سنگی و یا استخرهای خاکی که دارای جریان آرام آب می باشد یا فت می شوند و باعث بیماری می شوند
این انگل کرم های بند بند با طول حداکثر 2 سانتی متر بوده و بر سطح بدن ماهی مستقر شده و گاه و بی گاه از خون ماهی تغذیه می کنند این کرم ها فقط به منظور تولید مثل بدن ماهی را ترک می کنند

علائم:

در آلودگی های شدید این کرم ها باعث ایجاد کم خونی و آسیب های جلدی شدیدی در ماهی آلوده می شوند که ماهی را در برابر عفونت های ثانویه حساس می کند
زالوها تاژکداران خونی و احتمالا باکتری ها و ویروس های بیماری زا را منتقل می کنند

درمان:

طبق تحقیقاتی که انجام دادم مهار این انگل در صورت تخلیه خشک کردن و آهک پاشی تانک و استخر صورت می گیرد