sera oodinopur


sera oodinopur

این دارو موثر بر علیه بیماری oodinum (مخملک) در آکواریوم آب شیرین و شور می باشد.
تذکر: محتویات داخل بطری را قبل از مصرف به خوبی مخلوط نمائید.
مقادیر درمانی :
روز اول : مقدار 1 میلی لیتر یا 20 قطره به ازای هر 20 لیتر آب.
روز دوم : ابتدا به توسط کیت sera cu test مقدار مس آب را اندازه گیری نمائید. مقدار ایده آل مس آب جهت درمان باید در محدوده 3/0 میلی گرم در لیتر باشد. چنانچه مقدار مس آب به این حد نرسیده باشد، مقدار بیشتری دارو اضافه نمائید تا مقدار مس آب به حد ایده آل درمانی 3/0 میلی گرم در لیتر برسد.
روز سوم : اقدامات روز دوم را انجام دهید.
توضیحات :
1- افزایش مجاز دمای آب و هوادهی بیشتر، روند درمان بیماری را تسریع می نماید.
2- در طول درمان، فیلترهای حاوی کربن فعال، فیلترهای ماوراء بنفش (UV) و پروتئین اسکیمرها باید از مدار خارج شوند.
3- پس از پایان درمان تعویض نسبی آب آکواریوم و یا استفاده از فیلتر کربن فعال توصیه می گردد.
4- جهت افزایش مقاومت در برابر بیماری و تسریع بهبودی استفاده از ویتامین های محلول و یا قرصیsera (sera fishtamin – sera activan ) پیشنهاد می گردد.
5- این دارو هیچ گونه اثرات منفی بر روی گیاهان آکواریوم های آب شیرین نخواهد داشت، لذا می توان در آکواریوم های آب شیرین به طور مستقیم استفاده گردد.
توجه:
1- اغلب جلبک های تزئینی، شقایق، مرجان و سایر بی مهرگان آکواریوم های آب شور این دارو را تحمل نمی نمایند،لذا جهت درمان ماهیان آب شور، انجام درمان در آکواریوم مجزای دیگری(تانک قرنطینه) ضروری می باشد همچنین جهت ممانعت از انتقال دارو به آکواریوم حاوی بی مهرگان، ماهی درمان شده باید قبل از انتقال به مکان اصلی خود در ظرف جدا گانه دیگری به مدت 10 دقیقه حمام داده شود تا کلیه مواد داروئی از ماهی پاک گردد.
2- از مصرف این دارو پس از گذشت تاریخ مصرف آن خودداری نمائید.
3- به همراه این دارو از مصرف محصولات کمپانی های دیگر خودداری نمائید.
اخطار :
- این دارو فقط مختص ماهیان تزئینی می باشد. از به کار بردن آن جهت مصارف انسانی، دامی، حیوانات خانگی و ماهیان خوراکی جداً اجتناب نمائید.
- دور از دسترس کودکان نگهداری گردد.
- لطفاً در جای تاریک نگهداری نمائید.