Tetra Gold Oomed 100

این دارو برای درمان ماهی های طلایی و سایر ماهی های سرد آبی زینتی 'با اقدامات طیف گسترده'هستش. با طیف گسترده ای ازاقدامات برای درمان عفونت های باکتریایی ، بیماری انگل های خارجی ، عفونت قارچی و زخم در ماهی طلایی و سایر ماهی های سرد آبی.


ترکیبی از مواد فعال برای مبارزه با انگل ها و سفیدک ، پوسیدگی باله ها و عفونت قارچی و بهبودی زخم ها است.

کافی برای آکواریوم 400 لیتری ترکیب و طیف گسترده ای از مواد فعال جهت مبارزه با انواع باکتری ها و ارگانیسم های انگلی بیماری را بدون آسیب به گیاهان آبزی استفاده کرد .
بعد از اتمام درمان از مواد فعال با استفاده از کربن دارو را خارج کنید.

Tetra Gold Oomed 100