نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
Like Tree1Likes
 • تالار گفتگوی پرشین پت (Mypet.ir) 1 Post By كاميار.

لیست نژادهای اسب

This is a discussion on لیست نژادهای اسب within the نژاد های اسب forums, part of the تالار دوستداران اسب category; ین صفحه در مورد لیست نژادهای اسب و پونی می باشد و نیز حاوی اصطلاحاتیمی باشد که که جهت توصیف ...

 1. Top | #1
  تالار گفتگوی پرشین پت (Mypet.ir)
  لايك دريافتي
  6
  لايك كرده
  0
  نوشته ها
  286
  می پسندم
  39
  مورد پسند : 23 بار در 13 پست

  پیش فرض لیست نژادهای اسب

  ین صفحه در مورد لیست نژادهای اسب و پونی می باشد و نیز حاوی اصطلاحاتیمی باشد که که جهت توصیف گونه ای از اسبها به کار می روند ولی گاهی بهاشتباه یک نژاد در نظر گرفته می شوند. یک نژاد عموما به جمعیتی از اسبهااطلاق می شود که خصوصیات مشترک آنها قابل دوام و ماندنی در طی نسلها باشدو به اعضا این نژاد خالص گفته می شود. در اغلب موارد خط نژادی این اسبها(جهت اطمینان از خالص ماندن نژاد) در جایی ثبت می گردد. هرچند در اسبهااین مفهوم تا حدی قابل انعطاف می باشد و کتاب های باز ثبت نژادی جهت ثبتگونه های جدید اسب که هنوز به طور کامل خلوص نژادیشان انجام نشده به وجودآمده اند. ثبت نژاد همچنین کمک می کند تا مشخص شود که نژادی خاص به عنواناسب در نظر گرفته شود یا پونی. همچنین دسته ای از ثبت نژادهای اسب فقط بهخصوصیات ظاهری و یا یک ویژگی مشخص از اسب توجه می کنند هرچند ممکن است اینویژگی حتما در نسل بعد این اسب به وجود نیاید و بین چندین گونه نیز مشترکباشد (ژنوتیپ در مقابل فنوتیپ) مانند رنگ اسب، اسب درساژ، اسب ورزشی.سایر نهادها و موسسات وابسته به اسب ممکن است اسبهایی را از نژادهایگوناگون تحت یک عنوان به رسمیت بشناسند به همین منظور در این جا اسبهایفوق الذکر را یک گونه به حساب می آوریم و نه یک نژاد.


  اسبهای سبک یا سواری لیست نژادهای اسب


  اسبهای سنگین یا باربر لیست نژادهای اسب


  نژادهای اسب:
  اسبها اعضای خانواده اکوئوس کابالوس (Equus caballus) می باشند و عموما درسن بلوغ به 150 سانتیمتر و بیشتر می رسند ولی از آنجایی که مشخصات اسبشامل فاکتورهایی بیشتر از ارتفاع می باشد، دسته ای از ثبت نژادها، حیواناتزیر این ارتفاع را نیز به عنوان اسب می شناسند. در این لیست در صورتی کهکتاب ثبت نژادها، نژادی خاص را به عنوان اسب شناخته باشد در زیر آورده شدههر چند ممکن است در حد و اندازه پونی باشند یا مشخصاتی از پونی را داشتهباشند.

  A-C
  Abaco Barb, see Barb (horse)
  Abtenauer
  Abyssinian (horse)
  Aegidienberger
  Akhal-Teke
  Albanian (horse)
  Altai (horse)
  Alter Real
  American Cream Draft
  American Indian Horse
  American Paint Horse
  American Quarter Horse
  American Saddlebred
  American Warmblood
  Andalusian horse some bloodlines also called Pura Raza Española (PRE) or Pure Spanish-bred
  Andravida (horse)
  Anglo-Arabian
  Anglo-Kabarda
  Anglo-Norman horse
  Appaloosa
  "Appendix," see American Quarter Horse
  Arabian horse
  AraAppaloosa, also called Ara-Appaloosa, Arappaloosa or Araloosa
  Ardennes (horse), or Ardennais
  Argentine Criollo, see Criollo (horse)
  Asturcon
  Australian Brumby, see Brumby
  Australian Draught Horse
  Australian Stock Horse
  Austrian Warmblood
  Auxois
  Avelignese, see Haflinger (horse)
  Azteca (horse)
  Balearic (horse)
  Balikun (horse)
  Baluchi (horse)
  Ban'ei
  Banker Horse
  Barb (horse)
  Bashkir Curly, see Curly horse
  Bavarian Warmblood
  Belgian (horse)
  Belgian Warmblood (includes Belgian Half-blood)
  Black Forest Horse, also called Black Forest
  cold blood or Schwarzwälder Kaltblut
  Blazer horse
  Boulonnais horse
  Brabant, see Belgian (horse)
  Brandenburger
  Brazilian Sport Horse (Brasileiro de Hipismo)
  Breton (horse), or Trait Breton
  Brumby
  Budyonny (horse) or Budenny
  Byelorussian Harness
  Calabrese (horse)
  Camargue (horse)
  Camarillo White Horse
  Campolina
  Canadian Horse
  Canadian Pacer
  Carolina Marsh Tacky
  Carthusian horse
  Castilian Horse
  Chilean Corralero
  Chilean Horse
  Cleveland Bay
  Clydesdale (horse)
  Colonial Spanish Horse, see Types of Horses, below
  Colorado Ranger
  Comtois (horse)
  Cretan horse, see Messara
  Criollo (horse), also spelled Crioulo
  Cuban Criollo (horse)
  Curly Horse
  Czech warm blood

  D-K
  Daliboz
  Danish Warmblood
  Danube Delta horse
  Dole Gudbrandsdal, also called Dole, Dole Trotter
  or Dølahest
  Don, see Russian Don
  Dutch Heavy Draft
  Dutch harness horse
  Dutch Warmblood
  East Bulgarian
  East Friesian (horse), see Ostfriesen/Alt-Oldenburger
  Estonian Draft
  Falabella (horse)
  Faroese or Faroe horse, see Faroe pony in pony section
  Finnhorse, or Finnish Horse
  Fleuve, see Fouta
  Fjord horse also called Norwegian Fjord Horse
  Florida c r 4c k Horse
  Fouta or Foutanké
  Frederiksborg horse
  Freiberger
  French Trotter
  Friesian cross (includes Friesian Sport Horses)
  Friesian horse
  Friesian Sporthorse (a type of Friesian cross)
  Furioso-North Star
  Galiceno or Galiceño
  Gelderland (horse)
  German Warmblood or ZfDP, see Types section, below
  Gidran
  Groningen Horse
  Gypsy Vanner horse, sometimes called "Coloured Cob"
  Hackney (horse)
  Haflinger (horse)
  Hanoverian (horse)
  Heck horse
  Heihe (horse)
  Hispano (horse) also known as Spanish Anglo-Arab
  Hirzai
  Holsteiner (horse)
  Hungarian Warmblood
  Icelandic horse
  Indian Half-Bred
  Iomud
  Irish Draught, also spelled Irish Draft
  Irish Sport Horse
  Italian Heavy Draft
  Jutland (horse)
  Kabarda (horse), also known as Kabardian or Kabardin
  Kaimanawa horses
  Karabair
  Karabakh horse also known as Azer At
  Kathiawari
  Kentucky Mountain Saddle Horse
  Kiger Mustang
  Kinsky horse
  Kisber Felver
  Kladruber
  Knabstrup
  Konik
  Kustanair

  L-R
  Latvian (horse)
  Lipizzan or Lipizzaner
  Lithuanian Heavy Draught
  Lokai
  Lusitano
  Lyngshest, see Nordlandshest/ Lyngshest
  M'Bayar, see Fouta
  Malapolski
  Mangalarga
  Mangalarga Marchador
  Maremmano
  Marwari horse
  Mecklenburger
  Messara
  Mezőhegyesi sport-horse (sportló), also called
  Mezőhegyes felver, see Hungarian Warmblood
  Metis Trotter, see Russian Trotter
  Miniature horse
  Misaki, see pony section
  Missouri Fox Trotter
  Mongolian Horse
  Morab
  Morgan horse
  Mustang (horse)
  Murakoz horse, Muräkozi, or Muraközi ló (Hungary)
  Murgese
  Namib Desert Horse
  National Show Horse
  Nez Perce Horse
  Nokota horse
  Noma, see Noma pony, in Pony section
  Nonius (horse)
  Nordlandshest/ Lyngshest
  Noriker horse, also called Pinzgauer
  North Swedish Horse
  Norwegian Fjord, see Fjord horse
  Novokirghiz
  Oberlander Horse
  Oldenburg (horse), also spelled Oldenburgh
  Orlov trotter
  Ostfriesen/Alt-Oldenburger
  Pampa horse
  Paso Fino
  Percheron
  Peruvian Paso, sometimes called Peruvian Stepping Horse
  Pleven (horse)
  Poitevin (horse) also called Mulassier
  Przewalski's Horse, also known as Takhi, Mongolian Wild Horse or AsianWild Horse. (Species, not a "breed" but listed here for convenience)
  Qatgani
  Quarab
  Quarter Horse, see American Quarter Horse
  Racking horse
  Rhenish-German Cold-Blood also known as Rhineland
  Heavy Draft
  Rhinelander (horse)
  Rocky Mountain Horse
  Rottaler, see Heavy warmblood
  Russian Don
  Russian Heavy Draft
  Russian Trotter

  S-Z
  Saddlebred, see American Saddlebred
  Salerno (horse breed)
  San Fratello (horse)
  Sardinian (horse), also known as Sardinian Anglo-Arab
  Selle Français
  Shagya Arabian
  Shire horse
  Sorraia
  Sokolsky horse
  Soviet Heavy Draft
  Spanish Jennet Horse, not to be confused with the historic Jennet or Spanish Jennet (see Archaic types, below)
  Spanish Mustang
  Spanish Tarpan, see Sorraia
  Spotted Saddle horse
  Standardbred horse
  Suffolk Punch
  Swedish Ardennes
  Swedish Warmblood
  Swiss Warmblood
  Taishuh
  Tawleed
  Tchernomor, see Budyonny (horse)
  Tennessee Walking Horse
  Tersk horse
  Thoroughbred
  Tinker horse, see Gypsy Vanner horse
  Tiger Horse
  Tori (horse)
  Trait Du Nord
  Trakehner
  Tuigpaard, see Dutch harness horse
  Ukrainian Riding Horse
  Unmol Horse
  Uzunyayla
  Ventasso Horse (Cavallo Del Ventasso)
  Virginia highlander
  Vlaamperd
  Vladimir Heavy Draft
  Vyatka, see pony section
  Waler horse, also known as Waler or Australian
  Waler
  Walkaloosa
  Warmblood, see "Types of horses" below, or
  individual warmblood breed articles
  Welsh Cob (Section D), see Welsh pony
  Westphalian (horse)
  Wielkopolski
  Württemberger or Württemberg
  Xilingol horse
  Yakutian horse
  Yili horse
  Yonaguni (horse)
  Zangersheide
  Zweibrücker
  Žemaitukas, also known as Zemaituka, Zhumd,
  Zhemaichu, or Zhmudk, see Pony section.

  نژادهای پونی:
  پونیها اغلب به عنوان حیواناتی کمتر از 150 سانتیمتر در نظر گرفته میشوند. هرچند گهگاه بهضی از نژادهای پونی در سن بلوغ به بیش از 150سانتیمتر می رسند ولی سایر مشخصات پونی را دارند. همچنین نژادهایی از پونیوجود دارند که به دلیل مراقبتها و تغذیه مناسب و جدید به قدی بیش از 150سانتیمتر می رسند ولی به طور کلاسیک پونی شناخته می شوند. در این لیست درصورتی که کتاب ثبت نژادها، نژادی را به عنوان پونی در نظر گرفته باشد درزیر آمده است هر چند ممکن است بعضی خصوصیات اسب را داشته باشند (به خاطراین اولویت، اکثر نژادهای اسب مینیاتور به عنوان اسب طبقه بندی شده اند ونه پونی).

  A-K
  American Shetland, see Shetland pony
  American Walking Pony
  Anadolu pony also called Anadolu Ati
  Ariegeois pony also called Merens Pony
  or Ariègeois
  Assateague Pony, see Chincoteague Pony
  Asturian pony, see Asturcon in horse section
  Australian Pony
  Australian Riding Pony
  Bali Pony
  Bardigiano Pony
  Bashkir Pony
  Basque Pony
  Basuto pony, also spelled Basotho pony
  Batak Pony
  Bhutia Pony, also Bhotia, Bhote ghoda, Bhutan,
  Bhutani, Bhutua see Indian Country Bred
  Boer Pony
  Bosnian Pony
  British Riding Pony, see Riding Pony in "types
  of horses" section
  Burmese Pony
  Carpathian Pony, see Hucul Pony
  Canadian rustic pony
  Caspian pony
  Chincoteague Pony
  Chinese Guoxia
  Connemara pony
  Czechoslovakian Small Riding Pony
  Dales Pony
  Deli pony
  Dartmoor pony
  Deutsches Reitpony see German Riding Pony
  Dulmen pony
  Eriskay pony
  Exmoor pony
  Falabella, see Falabella (horse) in horse section
  Faroe pony
  Fell Pony
  Flores pony, see Timor Pony
  French Saddle Pony
  Galician Pony
  Garrano
  Gayoe
  German Riding Pony, also called Deutsche Reitpony
  or Weser-Ems Pony
  Gotland Pony
  Guizhou pony
  Gǔo-xìa pony, see Chinese Guoxia
  Hackney pony
  Highland Pony, see also Garron
  Hokkaido Pony
  Hucul Pony
  Hunter Pony, see "types of horses" section
  Icelandic pony, see Icelandic horse in horse section
  Indian Country Bred
  Java Pony
  Kazakh Pony
  Kerry bog pony

  L-Z
  Landais Pony
  Lijiang pony
  Lundy Pony
  Manipuri Pony
  Merens Pony, see Ariegeois pony
  Miniature horse, see horse section
  Misaki
  Miyako Pony
  Narym Pony
  New Forest Pony
  Newfoundland pony
  Noma pony
  Nooitgedacht pony
  Northlands Pony
  Ob pony also called Priob pony
  Peneia Pony
  Petiso Argentino
  Pindos Pony
  Poney Mousseye
  Pony of the Americas
  Pottok
  Quarter pony
  Riding Pony, see "types of
  horses" section
  Sable Island Pony
  Sandalwood Pony
  Sardinian Pony, see Sardinian horse
  Shetland pony
  Skogsruss, see Gotland Pony
  Skyros Pony
  Spiti Pony, see Indian Country Bred
  Sumba and Sumbawa Pony
  Tibetan Pony
  Timor Pony
  Virginia highlander, see horse section
  Vyatka (horse)
  Welara
  Welsh pony
  Welsh mountain pony (Section A), see
  Welsh Pony
  Welsh pony (Section B), see Welsh Pony
  Welsh pony of cob type (Section C),
  see Welsh Pony
  Yakut Pony, see Yakutian horse
  Yonaguni, see horse section
  Zaniskari pony
  Žemaitukas, also known as Zemaituka,  نژاد بندی بر اساس رنگ:
  بعضی از موسسات وجود دارند که اسب و پونی از هر نژاد و گونه ای را برایثبت قبول می کنند و اولویت و یا تنها ملاک آنها رنگ می باشد. اینها colorbreed نامیده می شوند چرا که برخلاف خلوص نژاد اسب، بعضی مشخصات ظاهری اسببرای ثبت کافی می باشد که در کتاب ثبت نژادهای خالص نیز ممکن است به آنهااشاره ای نشده باشد. به عنوان یک قانون کلی رنگها همیشه بروز نمی یابند (و در بعضی نژادها اصلا امکان ژنتیکی بروز رنگی خاص وجود ندارد) و اگراولاد اسبها رنگ مشخصی را بروز ندهند در کتاب ثبت اسبها بر اساس رنگ، ثبتنمی گردند (هر چند والدینشان هر دو ثبت شده باشند!). معروفترین رنگ -نژادها موارد زیر می باشند:

  پوست آهویی Buckskin
  طلایی Palomino
  خال خال Pinto
  سفید White بعضی از این حیوانات در آمریکا در لوای موسسه اسبهای کرمی وسفید آمریکا ثبت می گردند. یکی از اینها آلبینو بود که بعدها مشخص شدآلبینو (سفید خالص) در اسبها وجود ندارد.

  بعضی از نژادها وجود دارند که دارای مشخصات رنگی و فیزیکی می باشند کهتنها در آن نژاد وجود دارد و این باعث می شود که این اسبها را یک نژادخالص به حساب آورد که دارای رنگی ارجح می باشند و نه صرفا یک color breedشامل: فریژن، کلیولند، آپالوزا و اسبهای پینت آمریکایی.

  گونه های اسب

  یک گونه از اسب یک نژاد به حساب نمی آید بلکه واژه ای است که برای توصیفدسته ای از اسبها بکار می رود که در ظاهر (فنوتیپ) و یا استفاده مشابه میباشند. یک گونه معمولا ثبت نژادی خاصی ندارد و اغلب شامل نژادهای متعددیمی باشد. هرچند در بعضی کشورها به خصوص در اروپا روشی جهت ثبت برخی گونهها وجود دارد تا به آنها مجوزی برای آمیزش و اصلاح نژاد داده شود. گونه ایخاص از اسب ممکن است از چند نژاد متفاوت شناخته شده به حساب آید و اینگونه ها ممکن است شجره نامه ای مشخص نداشته باشند ولی در ظاهر و استفادهبا یکدیگر وجه اشتراک داشته باشند.

  گونه های جدید:

  اسب AQPS تعریفی فرانسوی از گونه های سواری غیر از تروبردها، معمولا اشارهبه اسبهای آنگلوعربین، سله فرانکیس و سایر دو رگه های تروبردی دارد (ثبتاین گونه در فرانسه انجام می گیرد).

  اسب باروک Baroque horse شامل اسبهای عضلانی و قدرتمند و نیز چابک کلاسیک درساژ همانند لیپیزانر، فریژن، آندولسین و لوسیتانو

  اسبهای کاتینگ کانادایی Canadian Cutting Horse

  اسب کاب Cob (horse)

  اسب مستعمراتی اسپانیایی Colonial Spanish Horse گونه ای اسب اسپانیولیکوچک به آمریکای شمالی آورده شد و هم اکنون تعدادی نسل جدید با اسمهاینژادی مختلف به وجود آمد.

  اسب درافت یا بارکش Draft horse

  اسب فرال (وحشی) Feral horse اسبی که به صورت وحشی زندگی می کند ولینیاکانی اهلی داشته است. اکثر اسبهایی که امروزه وحشی شمرده می شوند درحقیقت فرال می باشند. تنها نمونه واقعی اسب وحشی (هیچگاه رام نشده) درجهان اسب پرزوالسکی می باشد.

  اسب یورغه Gaited horse واژه ای برای توصیف تعدادی از نژادها با سرعتمتوسط و حرکت چهار ضربه ای و یورغه ای شامل تنسی والکر، پاسو فینو وتعدادی دیگر

  اسب خونگرم آلمانی German Warmblood شامل تمام اسبهای خونگرم آلمانی که تعدادی از آنها درانجمن پرورش اسب آلمانی ثبت شده اند.

  اسب آمیخته Grade horse واژه ای برای اسبهای با ریشه نژادی نامشخص یا مخلوط

  اسب هک Hack یک اسب سواری پایه ای و ابتدایی در بریتانیا که شامل شوهک نیز می شود که در رقابتها استفاده می شود.

  اسبهای خونگرم سنگین Heavy warmblood اسبهای سواری و باربر سنگین که اجداداسبهای خونگرم جدید می باشند و نژادهای قدیمی از این گونه هنوز وجود دارند.

  اسب شکارچی Hunter گونه ای از اسب پرش شامل نمایشی و صحرایی

  پونی شکارچی Hunter pony یک حیوان شکارچی نمایشی یا پرشی نمایشی با قد زیر 150 سانت که ممکن است از نژاد اسب یا پونی باشد.

  اسب ایبری Iberian horse شامل دسته ای از نژادهای اسب و پونی می باشد کهدر ایبری پنسیلوانیا پرورش و گسترش پیدا کردند و شامل آندولوسین،آلتر ریلو لوسیتانو و تعدادی دیگر می باشد.

  اسب کوه و جلگه Mountain and moorland شامل نژادهای مختلفی از پونیهای بومی جزایر بریتانیا می باشد.

  اسب خاوری Oriental horse اشاره به نژادهای خونگرمی (خون-داغ hot-blooded)دارد که بر اساس تئوری چهارگانه (توضیح در ادامه) از نمونه اولیه اسبمشرقی به وجود آمدند.

  پونی سواری Riding Pony واژه ی است که در بریتانیا برای توصیف برخی از پونی های نمایشی بکار می رود.

  اسب ورزشی Sport horse شامل هر گونه نژادی است که با قوانین بین المللی و طبقه بندی شده رقابتهای ورزشی مقرر شده توسط FEI همخوانی داشته باشد.

  اسب انبار Stock horse اسب های سواری بسیار عضلانی از نژادهای مختلف کهبرای کار با گاوآهن نیز از آنها استفاده می شد (با اسب انبار استرالیاییکه یک نژاد خاص می باشد، اشتباه نگردد).

  اسب خونگرم Warmblood گروهی از اسبهای ورزشی که برای قوانین جدید درساژ والمپیک پرورش یافتند شامل خونگرم آلمانی، اسب هانوری، خونگرم سوئدی و وستفالین و غیره.

  اسب خکستری وینسور Windsor Grey اسب های خاکستری کالسکه خانواده سلطنتی بریتانیا (در قصر وینسور).

  اسب ZfDP خونگرم آلمانی را مشاهده کنید.

  گونه های قدیمی:

  تقریبا تا قبل از قرن 13 نژادهای اندکی ثبت شده بود و اسبها بر اساس ظاهرفیزیکی و نوع استفاده طبقه بندی می شدند بنابراین اصطلاحات مربوط به اسبهادر قرون وسطی توصیفی از نژادها آنگونه که امروزه می شناسیم نمی باشد ولیبه هر حال توصیفی از ظاهر و کاربرد اسبها در آن زمان می باشد شامل:

  اسب جنگی Charger

  اسب تندرو Courser (horse)

  اسب جنگی ستبر Destrier

  اسب کوچک اندام و تفریحی Hobby

  اسب اسپانیولی کوچک Jennet

  اسب راهوار و رام Palfrey

  راونسی Rouncey

  اسب جلگه و دشت Steppe horse اشاره به اسبهای اهلی و وحشی گوناگونی که خصوصا در سیبری و سایر قسمتهای غربی آسیا زندگی می کردند.

  نژادها و گونه های منقرض شده

  نمونه های زیر، گونه ها و نژادهایی مشخص و شناخته شده از اسبها و پونیها ونیز انواعی از ا___ فروس کابالوس Equus ferus caballus بودند که در زمانیقبل از اهلی کردن اسبها منقرض شدند. انقراض این نمونه ها همه بعد از سیرتکاملی اسب و بوجود آمدن اکوئوس کابالوس اتفاق افتاد.

  نمونه های اولیه وحشی از چهار بنیان اسب (تئوری چهارگانه)
  اینها نمونه های اولیه و وحشی هستند که اعتقاد براین است نژادهای اهلی شده اسب از آنها به وجود آمدند:

  Warmblood subspecies زیرگونه خونگرم یا اسب جنگل که اسب طوفان (اشاره به طوفان نوح) نیز نامیده می شود (Equus ferus silvaticus)
  Oriental subspecies زیرگونه مشرقی (Equus agilis)
  Draft subspecies زیرگونه اسب بارکش
  Tarpan subspecies زیرگونه تارپان

  نژادهای منقرض شده
  اینها نژادهای بودند که به وسیله انسان به وجود آمدند و دیگر وجود ندارند:

  Chapman horse
  Ferghana horse
  Galloway pony
  Karacabey (horse)
  Irish Hobby
  Jennet, or Spanish Jennet
  Mazury (horse)
  Narragansett Pacer
  Neapolitan horse
  Nisean horse
  Norfolk Trotter, also called the Norfolk Roadster, Yorkshire Trotter or Yorkshire Roadster
  Öland horse
  Old English Black horse


  منبع : نجمن هاي تخصصي
  هانیه:/ likes this.

 2. 12 کاربر پست كاميار. عزیز را پسندیده اند .


 3. Top | #2

  کاربر بسیارموثر

  کاربر بسیار موثر


  حیوان خانگی
  گربه
  لايك دريافتي
  34
  لايك كرده
  0
  نوشته ها
  932
  می پسندم
  2,283
  مورد پسند : 803 بار در 163 پست

  پیش فرض نژاد ها مختلف اسب

  نژادهای مختلف
  نژادهای اسب زياد و متفاوت است. این فراوانی حاصل آمیختگی اسب‌ها توسط انسان، و نیز انتخاب طبیعی می‌باشد. به طور کلی اساس جدا کردن اسب‌ها از پونی‌ها، قد آن‌ها می‌باشد. قد اسب (بلندی جدوگاه) باید از ۱٫۴۸ متر بیشتر باشد. با این وجود استثنا نیز داریم (مثلاً فالابلا).
  در اینجا لیست بعضی از نژادهای اسب را آورده شده‌است:
  اصیل ترکمن

  اسب ترکمن گونه‌ای از زیباترن اسبها می‌باشد که در منطقه ترکمن صحرا زیست کرده و پرورش می‌یابد. رنگ آنها بیشتر خاکستری رنگ و بدنی کشیده و لاغر دارند. شکم آنها بر خلاف بسیاری از نژادهای دیگر اسبها، تخت و به معنی دیگر شکم آنها لاغر است. صادرات این اسب به خارج از کشور ممنوع است.
  اسب ترکمن اسبی است دارای ویژگی‌های منحصر به فردی از جمله: قد ۱۴۸ تا ۱۵۵ سانتیمتر، گوشهای بلند ومتحرک، سینه فراخ و متناسب،
  کپل کم شیب با عرض خوب، مفاصل قوی، سم‌های محکم با زاویه مناسب، تحمل حرکات سنگین ورزشی و…است. رنگ‌های اصلی این نژاد : کهر، نیله، کرنگ، سمند و قره کهر می‌باشد.
  نژادهای شناخته شده از اسب ترکمن در چهار گروه : یموت، آخال تکه، چناران(مخلوط از تلاقی اسب ترکمن وعرب)و گوگلان (منقرض گردیده) دسته بندی شده‌اند.

  اسب ترکمن اندامی کشیده، دُمی باریک، سر و گردن زیبا دارد. برای اسب‌های بانژاد ترکمن درسال‌های گذشته ذخیره‌های ژنتیک این اسب، تقاضای جهانی یافته‌است. اسب ترکمن در نزد ترکمن‌ها پیشینه‌ای طولانی در سنن و زندگی صحرانشینی وجنگ وگریزها درگذشته داشته‌است.
  گفتنی است برنامه‌های اشتباه ایران در نیم قرن گذشته لطمه زیادی به ذخیره ژنتیکی اسب‌های ترکمن زده‌است و متاسفانه تعداد اسب‌های ترکمن خالص و خوب به شدت کاهش یافته‌است.
  - امروزه خالص‌ترین اسب‌های ترکمن ایران را در منطقه راز و جرگلان ترکمن صحرا از توابع استان خراسان شمالی می‌توان یافت که بیشترین جمعیت این اسب را دارا می‌باشد. خوشبختانه در سال‌های اخیر توجه بیشتری به تولید اسب‌های ترکمن شده‌است. تعدادی اندک و پراکنده از این نژاد توسط علاقه مندان در اصفهان، تهران، شیراز و همدان نیز نگهداری می‌شوند.
  اصیل عرب

  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  اصیل عربی


  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  اصیل عربی


  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  اصیل عربی


  گذشتهٔ این نژاد هنوز به درستی شناخته نشده‌است، ولی بی تردید این نژاد بسیار بسیار قدیمی است و از
  خاور میانه و نواحی بیابانی یا نیمه بیابانی این منطقه ریشه گرفته‌است. طی تلاش ساسانیان در پرورش و اصلاح این نژاد، اسب‌های اصیلی به وجود آمدند که به خاطر چابکی و مقاومتشان مایه حیرت شدند. این نژاد در تاریخ برای اصلاح نژاد و مقاوم کردن اسب‌ها بسیار مورد آمیزش قرار گرفت. نژاد اسب‌های اصیل انگلیسی از آمیزش اسب‌های عرب با اسب‌های محلی (انگلیسی) ریشه می‌گیرد. خون این نژاد امروزه تقریباً در رگ‌های همهٔ نژادهای سبک وزن جاری است.
  زندگی دشوار در بیابان‌های خشک باعث شجاعت و مقاومت حیرت برانگیز و تند پایی و صبوری این نژاد شده‌است. زندگی او در کنار یا حتی داخل چادر با بادیه نشینان نیز باعث خو گرفتن آن با انسان و دلبستگی و اعتماد به او شده‌است.
  قد این اسب‌ها بین ۱٫۴۵ تا ۱٫۵۵ متر است. آن‌ها می‌توانند هر رنگی داشته باشند ولی ابلق نیستند.
  رنگ مشکی نیز در آنان بسیار نادر است. موهای اسب عرب نرم و ابریشم مانند است. یکی از خصوصیات آن دمش است که بالا نگه داشته شده‌است (حتی به هنگام حرکت). از خوصوصیات دیگر آن سر کوچک و برجسته، گردن بلند و کمانی، کمر کوتاه، کپل بالا و افقی و پاهای ظریف و محکم آن است. پوست اسب عرب نازک و حساس است، به طوری که رک‌های آن به خصوص در سر، مشخص هستند. پیشانی آن صاف است سوراخ‌های بینی آن بسیار باز می‌باشد. به علاوه، اسب عرب بر خلاف دیگر نژادها ۱۷ دنده و ۵ مهرهٔ کمری دارند (به جاب ۱۸ دنده و ۶ مهرهٔ کمری).
  اسب عرب در رشته‌های ورزشی که در آن‌ها مقاومت اهمیت ویژه‌ای دارد رایج اند و در مسابقات جهانی مقام هی اول را ازان خود می‌کنند. در
  مسابقات پرش نیز از آنان استفاده می‌شود (با وجود قد نسبتاً کوتاهشان). در مسابقات درساژ و کنکورهای زیبایی نیز این اسب‌ها به دلیل وقار و ظرافت اندام، خواستار فراوانی دارند.
  اصیل انگلیسی (تروبرد Thoroughbred)

  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  اصیل انگلیسی


  این نژاد دیرینهٔ طولانی‌ای ندارد و از آمیزش اسب‌های اصیل عربی با اسب‌های محلی در
  انگلستان به وجود آمده‌است. بلندی جدوگاه اسب‌های اصیل انگلیسی بین ۱٫۶۵ تا ۱٫۸۰ متر است. اسبان این نژاد تیزپاترین اسب‌های دنیا هستند و از آن‌ها در مسابقات اسب‌دوانی به خصوص مسابقات تاخت استفاده می‌شود. این اسب‌ها معمولاً در مسابقات درساژ و پرش نیز موفق هستند. اسب‌های اصیل انگلیسی نسبتاً حساس، زودشکن و عصبی هستند، که با توجه به تقلا و ریسکی که حین مسابقات می‌کنند قابل توجیه‌است. رنگ بدن آن‌ها نیز معمولاً کهر، کهر تیره، خاکستری و سیاه است. رنگ‌های ابرش و طلایی نیز در آن‌ها دیده می‌شود. رنگ سفید بسیار نادر است. گردن و پاهای این نژاد بسیار کشیده می‌باشد.
  کوارتر(Quarter)

  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  کوارتر آمریکایی


  این نژاد آمریکایی بوده و از آمیزش نژادهای عرب، بارب و اسپانیایی به وجود آمده و با آمیزش با اسب‌های اصیل انگلیسی اصلاح یافته‌است. قد متوسط آن حدود ۱٫۵۰ متر است. سر آن کوچک و مثلث شکل است و بدنی عضلانی دارد. سرعت این اسب در مسافت‌های کوتاه بالاست و در
  مسابقات وسترن و رودئو مورد استفاده بسیار قرار می‌گیرد. تقریباً همهٔ رنگ‌ها در این نژاد دیده می‌شوند. ًٌٍ
  آپالوسا

  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  آپالوسا


  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  آپالوسا


  این نژاد به اسب‌های
  سرخ پوست معروف است. زیرا برای اولین بار توسط آن‌ها پرورش داده شده‌اند. آپالوسا نیز نامی است که از رودخانه‌ای به نام پالوس، نزدیک یکی از قبایل سرخ پوست گرفته شده‌است.
  خصوصیت بارز این نژاد لکه‌های رنگی روی بدن آن است. این لکه‌ها به شکل‌ها و رنگ‌های مختلف بر روی زمینه‌هایی با رنگ‌های متفاوت قرار دارند. به همین دلیل اسب‌های این نژاد از نظر ظاهری بسیار متنوع می‌باشند. بلندی جدوگاه این اسب‌ها بین ۱٫۴۲ تا ۱٫۶۳ متر می‌باشد. این اسب دارای سینه‌ای پهن و کمری کوتاه است. یال و دم این نژاد خیلی پر پشت نمی‌باشد.
  فالابلا

  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  فالابلا


  با این که فالابلا از نظر قد پونی محسوب می‌شود، ولی به دلیل ریشه‌های نژادش در لیست اسب‌ها قرار می‌گیرد. این نژاد به احتمال قوی از آمیزش اسب‌های اصیل انگلیسی با شتلندها (Shetland) به وجود آمده‌است. قد فالابلا حدود ۷۸ cm است و به نوعی یک اسب مینیاتوری محسوب می‌شود. با این وجود، نسبت به قد کوتاهش از توان بدنی بالایی برخوردار است.
  شایر(Shire)

  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  شایر


  این نژاد از شمال انگلستان ریشه می‌گیرد و بزرگ‌ترین نژاد اسب است. قد شایرها به ۲ m نیز می‌رسد. وزن آن هم حدود ۱ تن می‌باشد. این نژاد نیز بسیار قدیمی بوده و نام آن توسط
  سزار هزاران سال پیش در ماجرای جنگ‌های گالی (Gaules) آمده‌است. رنگ شایرها معمولاً سیاه بوده، ولی به رنگ کهربایی با لکه‌هایی سفید در پاها یا سر نیز دیده می‌شوند. بدن آن‌ها بسیار عضلانی و قوی است و از آن‌ها برای کشیدن درشکه یا گاری استفاده می‌شد.این نژاد بسیار آرام، مهربان و مطیع می‌باشد.
  اصیل اسپانیایی (آندالوزین Andalusian)

  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  اصیل اسپانیایی


  این نژاد قدیمی از منطقه‌ای به نام «
  اَندَلُس» در اسپانیا ریشه می‌گیرد. قبل از قرون وسطی، این اسب‌ها به دلیل چابکی و نرمی حرکات، در جنگ‌ها بسیار مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در قرون وسطی، به دلیل سنگینی سلاح‌های جنگی، اسب‌های درشت هیکل تر ترجیح داده می‌شدند تا این که با رنسانس نرمی و سبکی حرکات این اسب‌ها دوباره مورد توجه قرار می‌گیرد. امروزه از این نژاد به خصوص در نمایش‌ها و سیرک‌ها استفاده می‌شود.
  بلندی این اسب‌ها بین ۱٫۵۵ تا ۱٫۶۵ متر است و معمول‌ترین رنگ آن‌ها خاکستری است. رنگ آن‌ها با بالا رفتن سن به تدریج روشن تر می‌شود. پال اسبان اصیل اسپانیایی بلند و حالت دار است.
  فریزین (Friesian)

  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  فریزین


  فریزین از جمله قدیمی‌ترین نژادهای اسب هاست. استخوان‌های سه هزار سالهٔ آن در اروپا در هلند کنونی یافته شده‌اند. ابتدا از فریزین برای کشیدن گاری استفاده می‌شد. در قرون وسطی به دلیل ظاهر و وقار و حرکات شاهانه اش در دوئل برای از رو بردن حریف استفاده می‌شد.
  قد متوسط فریزین بین ۱٫۵۵ تا ۱٫۶۵ متر است. بعضی ار فریزین‌ها به ۱٫۷۵ متر نیز می‌رسند. رنگ آن‌ها همیشه سیاه یک دست است، مگر در صورت آمیزش. به همین دلیل به مروارید سیاه معروفند. پال و دم آن‌ها نیز مشکی، بلند و مجعد یا حالت دار است. حرکات این اسب، به خصوص به هنگام یورتمه بسیار با وقار است. رفتار این اسب‌ها به طلا معروف است، زیرا بسیار قابل اعتماد هستند و به صاحب خود دلبستگی زیادی دارند. همچنین در بسیاری از مسابقات مثل
  درساژ بسیار خوب عمل می‌کنند.
  انگلیسی-عرب

  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  انگليسی-عرب


  این نژاد فرانسوی می‌باشد که با آمیزش اسب‌های اصیل عرب و انگلیسی اصلاح یافته‌است. اسب اصیل عرب علاوه بر زیبایی و وقار، به این نژاد مقاومت و انعطاف و نرمی در حرکات بخشیدع است؛ در حالی که اسب اصیل انگلیسی قد آن را افزایش داده و سرعت آن را بالا برده‌است.
  قد اسب انگلیسی-عرب حدود ۱٫۶۶ متر است و به هر رنگی دیده می‌شود، ولی کهربایی، کرنگ و خاکستری متداول ترند. امروزه از این اسب‌ها در مسابقات
  پرش، استقامت و درساژ استفاده می‌شود.
  پینت (Paint)

  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  پینت


  این نژاد از نژاد کوارترها می‌باشد، با این تفاوت که این اسب‌ها ابلق هستند. قد آن‌ها بین ۱٫۴۸ تا ۱٫۶۰ متر است. خصوصیات آن‌ها بسیار به کوارترها شبیه‌است.
  بارب (Barb)

  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  بارب


  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  بارب


  این نژاد بسیار قدیمی می‌باشد و از آفریقای شمالی ریشه می‌گیرد. به این نژاد حدود دو هرار سال پیش در کتاب‌های
  رومی اشاره شده‌است. از آن زمان تعداد زیادی بارب به اروپا به خصوص انگلستان برده شد. ریشهٔ بسیاری از نژادهای امروزی از جمله اصیل اسپانیایی به نژاد بسیار قدیمی بارب‌ها بر می‌گردد. از این اسب امروزه برای اصلاح اژاد بسیار استفاده می‌شود.
  اسب‌های این نژاد دارای سری بلند، گردنی متوسط و شانه‌هایی پهن هستند. موهای یال و دم این اسب‌ها پرپشت بوده و سم‌های آن‌ها سخت می‌باشند. قد متوسط آن‌ها حدود ۱٫۵۵ متر است. رنگ آن‌ها نیز معمولاً خاکستری، کهربایی، کهربایی تیره و سیاه می‌باشد. بارب‌ها اسبانی آرام، شجاع، مقاوم و سریع هستند، به همین دلیل از آن‌ها خیلی در مسابقات غیر دو استفاده می‌شود. این حیوان در شرایط بیابانی بسیار مقاوم است.
  همه ی زندگیه من کیه؟:bighug:
  =
  تالار گفتگوی پرشین پت (Mypet.ir)

 4. 9 کاربر پست poone_s عزیز را پسندیده اند .


 5. Top | #3

  کاربر بسیارموثر

  کاربر بسیار موثر


  حیوان خانگی
  سگ
  محل سکونت
  تهران
  لايك دريافتي
  5
  لايك كرده
  0
  نوشته ها
  643
  می پسندم
  3,303
  مورد پسند : 868 بار در 301 پست

  New اسب ها و معرفی نزاد های آن

  اسب یا اسپ پستانداری است از خانوادهٔ اکوئیدا است که از دیرباز در زمینه‌های کشاورزی، ترابری و همچنین در جنگ‌ها بسان ابزاری برای حرکت تند و ضربه زدن به سیستم‌های دفاعی دشمن بهره می‌بردند.
  نام اسب همواره با واژه‌هایی مانند چابکی همراه بوده‌است. پیشینیان برای اسب‌های خود احترام بسیاری قائل بودند به گونه‌ای که صاحب اسب، نیاکان اسب نژادین خود را تا ۱۲ نسل پشت می‌دانست و به هنگام مرگ اسبش به شدتغمگین می‌شدهمچنین اسب را جانوری نجیب نیز می‌شناسند. ولی در هنگام خشم اسب نزدیکی به او بسیار خطرناک است.
  نام اسب‌های گوناگون در زبان فارسی
  اَبرَش: اسبی که در پوستش لکه‌هایی به غیر از رنگ اصلی‌اش وجود داشته باشد.†
  باره یا بارگی: به معنی مطلق اسب گفته می‌شود و ربطی به باربری ندارد.
  بالاد و بالاده: اسب تندرو یا اسب یدکی.
  بوز: اسب نیله (کبودرنگ).
  توسن: اسب سرکش
  چرمه: اسب سپید یا اسبی که دست و پایش سپید باشد.
  خنگ: اسب سپید.
  سمند: اسب زرد.
  نَوَند: اسب تندرو.
  یَکران: اسب نژاده و نجیب.
  عمر خیام در کتاب نوروزنامه نام گونه‌های اسب را چنین بیان می‌کند:

  الوس چرمه، سرخ چرمه، تازی چرمه، خنگ، بادخنگ، مگس‌خنگ، سبزخنگ، پیسهٔ کمیت، کمیت، شبدیز، خورشید، گور سرخ، زردرخش، سیارخش، خرماگون، چشینه، شولک، پیسه، ابرگون، خاک‌رنگ، دیزه، بهگون، میگون، بادروی، گلگون، ارغون، بهارگون، آبگون، نیلگون، ابرکاس، باوبار، سپیدزرده، بورسار، بنفشه‌گون، ادس، زاغ‌چشم، سبزپوست، سیمگون، ابلق، سپید، سمند.†
  واژه‌شناسی

  اسب را در پارسی میانه و اوستایی نیز اَسپ (asp)می‌گفتند. نامهای بسیاری از بزرگان ایرانی در روزگار باستان دارای پسوند -اسپ بوده‌است (مانند گشتاسپ، ارجاسپ، گرشاسپ، گشتاسپ، جاماسپ، لهراسپ، ویشتاسپ، هیدراسپ، بیوراسپ، ساتاسپ، سیاوش و...)که نشان از اهمیت این جانور در میان ایرانیان است. [۱] در زبان سانسکریت این واژه به ریخت azva بوده که واژه سوار و اسوار نیز در زبان پارسی کنونی از همین ریشه‌اند. اسب برای اولین بار در آسیای میانه که بعدها تورکستان نام گرفت اهلی شده‌است سپس به دشتهای ایران و راه یافته‌است. در ایران باستان بویژه دوره هخامنشی اسب نقش بسیار زیادی داشت به اسبهای تربیت یافته پارس می‌گفتند عرب‌ها این کلمه را به فارس معرب کرده‌اند و آن را برای به معنی تیزرو و سوار کار ماهر به کار می‌برند. اسب حیوانی است که با سرما و شرایط سخت کوهستانی سازگار است بر خلاف شتر که با شرایط گرم و شن زار و سرزمین عربی سازگار بوده‌است.
  نام‌های ساخته شده با پسوند اسب:
  گرشاسب (دارنده اسب لاغر)
  گشتاسب (دارنده اسب نر)
  لهراسب (دارنده اسب تیزرو)
  ارجاسب (دارنده اسب ارزنده)
  جاماسب (دارنده اسب درخشان)
  تهماسب (دارنده اسب پهلوان‌تن)
  بیوراسب (دارنده ده هزار اسب)
  زرسب (دارنده اسب قزل)
  آریاسب (دارنده اسب آریایی)
  اراسپ (دارنده ی اسب تندرو)
  شیدسب (دارنده اسب فروغ‌مند)
  هوکاسب (دارنده اسب زیبا)
  هیتاسب (دارنده اسب بر گردونه)
  شیرسب (دارنده اسب شیرمانند)
  گردان‌اسب (دارنده اسب دلیر)
  سیاوسب (دارنده اسب سیاه)
  هیدراسب
  ساتاسب
  تاریخچه

  تاریخ تکامل اسب‌ها هنوز به طور دقیق مشخص نمی‌باشد. به طور مثال، زمان جدا شدن گونه‌های الاغ (اکووس آسینوس)، اسب‌های وحشی (اکووس فروس) و گورخر‌ها و اسب‌های اهلی (اکووس کابالوس) معلوم نیست. همچنین مشخص نیست گونهٔ اسب‌های اهلی حاصل انتخاب طبیعی هستند یا انتخاب مصنوعی توسط انسان. قدیمی‌ترین سنگواره‌های مربوط به این گونه به هفت هزار سال پیش از میلاد باز می‌گردند. ابتدا اسب به منظور تهیهٔ غذا شکار می‌شده‌است، ولی به مرور زمان انسان آن را به فرمان خود در آورد و برای تهیهٔ شیر و گوشت، و نیز حمل و نقل، آن را پرورش داد. قدیمی‌ترین آثار رام کردن اسب‌ها در اروپای شرقی، شمال قفقاز و آسیای مرکزی یافت شده‌اند. پرورش و تربیت اسب‌ها به مرور زمان اهمیت ویژه‌ای یافت و انسان به درساژ و اصلاح نژاد پرداخت.

  نژادهای مختلف

  نژادهای اسب زياد و متفاوت است. این فراوانی حاصل آمیختگی اسب‌ها توسط انسان، و نیز انتخاب طبیعی می‌باشد. به طور کلی اساس جدا کردن اسب‌ها از پونی‌ها، قد آن‌ها می‌باشد. قد اسب (بلندی جدوگاه) باید از ۱٫۴۸ متر بیشتر باشد. با این وجود استثنا نیز داریم (مثلاً فالابلا).
  در اینجا لیست بعضی از نژادهای اسب را آورده شده‌است:

  اصیل ترکمن

  اسب ترکمن گونه‌ای از زیباترن اسبها می‌باشد که در منطقه ترکمن صحرا زیست کرده و پرورش می‌یابد. رنگ آنها بیشتر خاکستری رنگ و بدنی کشیده و لاغر دارند. شکم آنها بر خلاف بسیاری از نژادهای دیگر اسبها، تخت و به معنی دیگر شکم آنها لاغر است. صادرات این اسب به خارج از کشور ممنوع است.
  اسب ترکمن اسبی است دارای ویژگی‌های منحصر به فردی از جمله: قد ۱۴۸ تا ۱۵۵ سانتیمتر، گوشهای بلند ومتحرک، سینه فراخ و متناسب، کپل کم شیب با عرض خوب، مفاصل قوی، سم‌های محکم با زاویه مناسب، تحمل حرکات سنگین ورزشی و…است. رنگ‌های اصلی این نژاد : کهر، نیله، کرنگ، سمند و قره کهر می‌باشد.
  نژادهای شناخته شده از اسب ترکمن در چهار گروه : یموت، آخال تکه، چناران(مخلوط از تلاقی اسب ترکمن وعرب)و گوگلان (منقرض گردیده) دسته بندی شده‌اند.

  اسب ترکمن اندامی کشیده، دُمی باریک، سر و گردن زیبا دارد. برای اسب‌های بانژاد ترکمن درسال‌های گذشته ذخیره‌های ژنتیک این اسب، تقاضای جهانی یافته‌است. اسب ترکمن در نزد ترکمن‌ها پیشینه‌ای طولانی در سنن و زندگی صحرانشینی وجنگ وگریزها درگذشته داشته‌است.
  گفتنی است برنامه‌های اشتباه ایران در نیم قرن گذشته لطمه زیادی به ذخیره ژنتیکی اسب‌های ترکمن زده‌است و متاسفانه تعداد اسب‌های ترکمن خالص و خوب به شدت کاهش یافته‌است.
  - امروزه خالص‌ترین اسب‌های ترکمن ایران را در منطقه راز و جرگلان ترکمن صحرا از توابع استان خراسان شمالی می‌توان یافت که بیشترین جمعیت این اسب را دارا می‌باشد. خوشبختانه در سال‌های اخیر توجه بیشتری به تولید اسب‌های ترکمن شده‌است. تعدادی اندک و پراکنده از این نژاد توسط علاقه مندان در تبریز، اصفهان، تهران و همدان نیز نگهداری می‌شوند

  اصیل عرب

  گذشتهٔ این نژاد هنوز به درستی شناخته نشده‌است، ولی بی تردید این نژاد بسیار بسیار قدیمی است و از خاور میانه و نواحی بیابانی یا نیمه بیابانی این منطقه ریشه گرفته‌است. طی تلاش ساسانیان در پرورش و اصلاح این نژاد، اسب‌های اصیلی به وجود آمدند که به خاطر چابکی و مقاومتشان مایه حیرت شدند. این نژاد در تاریخ برای اصلاح نژاد و مقاوم کردن اسب‌ها بسیار مورد آمیزش قرار گرفت. نژاد اسب‌های اصیل انگلیسی از آمیزش اسب‌های عرب با اسب‌های محلی (انگلیسی) ریشه می‌گیرد. خون این نژاد امروزه تقریباً در رگ‌های همهٔ نژادهای سبک وزن جاری است.
  زندگی دشوار در بیابان‌های خشک باعث شجاعت و مقاومت حیرت برانگیز و تند پایی و صبوری این نژاد شده‌است. زندگی او در کنار یا حتی داخل چادر با بادیه نشینان نیز باعث خو گرفتن آن با انسان و دلبستگی و اعتماد به او شده‌است.
  قد این اسب‌ها بین ۱٫۴۵ تا ۱٫۵۵ متر است. آن‌ها می‌توانند هر رنگی داشته باشند ولی ابلق نیستند. رنگ مشکی نیز در آنان بسیار نادر است. موهای اسب عرب نرم و ابریشم مانند است. یکی از خصوصیات آن دمش است که بالا نگه داشته شده‌است (حتی به هنگام حرکت). از خوصوصیات دیگر آن سر کوچک و برجسته، گردن بلند و کمانی، کمر کوتاه، کپل بالا و افقی و پاهای ظریف و محکم آن است. پوست اسب عرب نازک و حساس است، به طوری که رک‌های آن به خصوص در سر، مشخص هستند. پیشانی آن صاف است سوراخ‌های بینی آن بسیار باز می‌باشد. به علاوه، اسب عرب بر خلاف دیگر نژادها ۱۷ دنده و ۵ مهرهٔ کمری دارند (به جاب ۱۸ دنده و ۶ مهرهٔ کمری).
  اسب عرب در رشته‌های ورزشی که در آن‌ها مقاومت اهمیت ویژه‌ای دارد رایج اند و در مسابقات جهانی مقام هی اول را ازان خود می‌کنند. در مسابقات پرش نیز از آنان استفاده می‌شود (با وجود قد نسبتاً کوتاهشان). در مسابقات درساژ و کنکورهای زیبایی نیز این اسب‌ها به دلیل وقار و ظرافت اند

  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  اصیل عربی

  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  اصیل عربی


  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  اصیل عربی  اصیل انگلیسی (تروبرد Thoroughbred)
  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  اصیل انگلیسی


  این نژاد دیرینهٔ طولانی‌ای ندارد و از آمیزش اسب‌های اصیل عربی با اسب‌های محلی در انگلستان به وجود آمده‌است. بلندی جدوگاه اسب‌های اصیل انگلیسی بین ۱٫۶۵ تا ۱٫۸۰ متر است. اسبان این نژاد تیزپاترین اسب‌های دنیا هستند و از آن‌ها در مسابقات اسب‌دوانی به خصوص مسابقات تاخت استفاده می‌شود. این اسب‌ها معمولاً در مسابقات درساژ و پرش نیز موفق هستند. اسب‌های اصیل انگلیسی نسبتاً حساس، زودشکن و عصبی هستند، که با توجه به تقلا و ریسکی که حین مسابقات می‌کنند قابل توجیه‌است. رنگ بدن آن‌ها نیز معمولاً کهر، کهر تیره، خاکستری و سیاه است. رنگ‌های ابرش و طلایی نیز در آن‌ها دیده می‌شود. رنگ سفید بسیار نادر است. گردن و پاهای این نژاد بسیار کشیده می‌باشد.

  کوارتر(Quarter)
  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  کوارتر آمریکایی


  این نژاد آمریکایی بوده و از آمیزش نژادهای عرب، بارب و اسپانیایی به وجود آمده و با آمیزش با اسب‌های اصیل انگلیسی اصلاح یافته‌است. قد متوسط آن حدود ۱٫۵۰ متر است. سر آن کوچک و مثلث شکل است و بدنی عضلانی دارد. سرعت این اسب در مسافت‌های کوتاه بالاست و در مسابقات وسترن و رودئو مورد استفاده بسیار قرار می‌گیرد. تقریباً همهٔ رنگ‌ها در این نژاد دیده می‌شوند. ًٌٍ

  آپالوسا
  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  آپالوسا


  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  آپالوسا


  این نژاد به اسب‌های سرخ پوست معروف است. زیرا برای اولین بار توسط آن‌ها پرورش داده شده‌اند. آپالوسا نیز نامی است که از رودخانه‌ای به نام پالوس، نزدیک یکی از قبایل سرخ پوست گرفته شده‌است.
  خصوصیت بارز این نژاد لکه‌های رنگی روی بدن آن است. این لکه‌ها به شکل‌ها و رنگ‌های مختلف بر روی زمینه‌هایی با رنگ‌های متفاوت قرار دارند. به همین دلیل اسب‌های این نژاد از نظر ظاهری بسیار متنوع می‌باشند. بلندی جدوگاه این اسب‌ها بین ۱٫۴۲ تا ۱٫۶۳ متر می‌باشد. این اسب دارای سینه‌ای پهن و کمری کوتاه است. یال و دم این نژاد خیلی پر پشت نمی‌باشد

  فالابلا
  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  فالابلا


  با این که فالابلا از نظر قد پونی محسوب می‌شود، ولی به دلیل ریشه‌های نژادش در لیست اسب‌ها قرار می‌گیرد. این نژاد به احتمال قوی از آمیزش اسب‌های اصیل انگلیسی با شتلندها (Shetland) به وجود آمده‌است. قد فالابلا حدود ۷۸ cm است و به نوعی یک اسب مینیاتوری محسوب می‌شود. با این وجود، نسبت به قد کوتاهش از توان بدنی بالایی برخوردار است.پ

  شایر(Shire)
  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  شایر


  این نژاد از شمال انگلستان ریشه می‌گیرد و بزرگ‌ترین نژاد اسب است. قد شایرها به ۲ m نیز می‌رسد. وزن آن هم حدود ۱ تن می‌باشد. این نژاد نیز بسیار قدیمی بوده و نام آن توسط سزار هزاران سال پیش در ماجرای جنگ‌های گالی (Gaules) آمده‌است. رنگ شایرها معمولاً سیاه بوده، ولی به رنگ کهربایی با لکه‌هایی سفید در پاها یا سر نیز دیده می‌شوند. بدن آن‌ها بسیار عضلانی و قوی است و از آن‌ها برای کشیدن درشکه یا گاری استفاده می‌شد.این نژاد بسیار آرام، مهربان و مطیع می‌باشد.

  اصیل اسپانیایی (آندالوزین Andalusian)
  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  اصیل اسپانیایی


  این نژاد قدیمی از منطقه‌ای به نام «اَندَلُس» در اسپانیا ریشه می‌گیرد. قبل از قرون وسطی، این اسب‌ها به دلیل چابکی و نرمی حرکات، در جنگ‌ها بسیار مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در قرون وسطی، به دلیل سنگینی سلاح‌های جنگی، اسب‌های درشت هیکل تر ترجیح داده می‌شدند تا این که با رنسانس نرمی و سبکی حرکات این اسب‌ها دوباره مورد توجه قرار می‌گیرد. امروزه از این نژاد به خصوص در نمایش‌ها و سیرک‌ها استفاده می‌شود.
  بلندی این اسب‌ها بین ۱٫۵۵ تا ۱٫۶۵ متر است و معمول‌ترین رنگ آن‌ها خاکستری است. رنگ آن‌ها با بالا رفتن سن به تدریج روشن تر می‌شود. پال اسبان اصیل اسپانیایی بلند و حالت دار است.

  فریزین (Friesian)
  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  فریزین


  فریزین از جمله قدیمی‌ترین نژادهای اسب هاست. استخوان‌های سه هزار سالهٔ آن در اروپا در هلند کنونی یافته شده‌اند. ابتدا از فریزین برای کشیدن گاری استفاده می‌شد. در قرون وسطی به دلیل ظاهر و وقار و حرکات شاهانه اش در دوئل برای از رو بردن حریف استفاده می‌شد.
  قد متوسط فریزین بین ۱٫۵۵ تا ۱٫۶۵ متر است. بعضی ار فریزین‌ها به ۱٫۷۵ متر نیز می‌رسند. رنگ آن‌ها همیشه سیاه یک دست است، مگر در صورت آمیزش. به همین دلیل به مروارید سیاه معروفند. پال و دم آن‌ها نیز مشکی، بلند و مجعد یا حالت دار است. حرکات این اسب، به خصوص به هنگام یورتمه بسیار با وقار است. رفتار این اسب‌ها به طلا معروف است، زیرا بسیار قابل اعتماد هستند و به صاحب خود دلبستگی زیادی دارند. همچنین در بسیاری از مسابقات مثل درساژ بسیار خوب عمل می‌کنند

  انگلیسی-عرب
  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  انگليسی-عرب


  این نژاد فرانسوی می‌باشد که با آمیزش اسب‌های اصیل عرب و انگلیسی اصلاح یافته‌است. اسب اصیل عرب علاوه بر زیبایی و وقار، به این نژاد مقاومت و انعطاف و نرمی در حرکات بخشیده است؛ در حالی که اسب اصیل انگلیسی قد آن را افزایش داده و سرعت آن را بالا برده‌ است.
  قد اسب انگلیسی-عرب حدود ۱٫۶۶ متر است و به هر رنگی دیده می‌شود، ولی کهربایی، کرنگ و خاکستری متداول ترند. امروزه از این اسب‌ها در مسابقات پرش، استقامت و درساژ استفاده می‌شود

  پینت (Paint)
  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  پینت


  این نژاد از نژاد کوارترها می‌باشد، با این تفاوت که این اسب‌ها ابلق هستند. قد آن‌ها بین ۱٫۴۸ تا ۱٫۶۰ متر است. خصوصیات آن‌ها بسیار به کوارترها شبیه‌است

  بارب (Barb)
  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  بارب


  لیست نژادهای اسبلیست نژادهای اسب
  بارب


  این نژاد بسیار قدیمی می‌باشد و از آفریقای شمالی ریشه می‌گیرد. به این نژاد حدود دو هرار سال پیش در کتاب‌های رومی اشاره شده‌است. از آن زمان تعداد زیادی بارب به اروپا به خصوص انگلستان برده شد. ریشهٔ بسیاری از نژادهای امروزی از جمله اصیل اسپانیایی به نژاد بسیار قدیمی بارب‌ها بر می‌گردد. از این اسب امروزه برای اصلاح اژاد بسیار استفاده می‌شود.
  اسب‌های این نژاد دارای سری بلند، گردنی متوسط و شانه‌هایی پهن هستند. موهای یال و دم این اسب‌ها پرپشت بوده و سم‌های آن‌ها سخت می‌باشند. قد متوسط آن‌ها حدود ۱٫۵۵ متر است. رنگ آن‌ها نیز معمولاً خاکستری، کهربایی، کهربایی تیره و سیاه می‌باشد. بارب‌ها اسبانی آرام، شجاع، مقاوم و سریع هستند، به همین دلیل از آن‌ها خیلی در مسابقات غیر دو استفاده می‌شود. این حیوان در شرایط بیابانی بسیار مقاوم است.
  با تشکر مهدی

  تالار گفتگوی پرشین پت (Mypet.ir)
  لیست نژادهای اسب
  تارا نرمه نرمه...تارا دونه دونه
  تارا مهربونه

  گروه حمایت از حیوانات خیابانی عضو میپذیرد
  با کلیک بر روی لینک ذیل ما را در کمک به حیوانات خیابانی یاری دهید .

 6. 3 کاربر پست jesika عزیز را پسندیده اند .


 7. Top | #4
  تالار گفتگوی پرشین پت (Mypet.ir)
  حیوان خانگی
  انواع پیشی!
  محل سکونت
  دوزخ
  لايك دريافتي
  831
  لايك كرده
  2309
  نوشته ها
  2,861
  می پسندم
  11,338
  مورد پسند : 9,272 بار در 2,637 پست
  حالت من :
  My Mood
  Busy
  نوشته های وبلاگ
  5

  پیش فرض

  ادغام شدتالار گفتگوی پرشین پت (Mypet.ir)
  آیا هنگام استفاده از محصولات بهداشتی، به اینکه روی حیوانات آزمایش نشده باشند، توجه دارید؟

  *کلیک کنید: کـدام تـولـیـدکـنـنـدگـان روی حـیوانـات آزمـایـش مـیـکـنـنـد، کـدام نـمـیـکـنـنـد؟

  اگر فکر می کنید مهم ترین علت انتشار گاز های گلخانه ای و گرمایش جهانی، اتومبیل ها یا فعالیت کار خانه هاست، در اشتباهید! بیشترین عامل انتشار گاز های گلخانه ای دامداری صنعتی است!
  تالار گفتگوی پرشین پت (Mypet.ir)

 8. 3 کاربر پست ببر هیرکانی عزیز را پسندیده اند .


 9. Top | #5

  کاربر نمونه

  کاربر قدیمی


  حیوان خانگی
  انواع حیوانات اهلی
  محل سکونت
  تهران
  لايك دريافتي
  111
  لايك كرده
  0
  نوشته ها
  3,015
  می پسندم
  17,998
  مورد پسند : 5,018 بار در 1,536 پست

  پیش فرض نام اسب‌ های گوناگون در زبان فارسی

  نام اسب‌های گوناگون در زبان فارسی
  لیست نژادهای اسب
  سر یک اسب در یکی از مینیاتورهای ایرانی مربوط به یکی از دستنوشته‌های مثنوی مولوی از سال ۸۹۱ق./۱۴۸۶م.


  باره یا بارگی، به معني مطلق اسب گفته می‌شود و ربطي به باربري ندارد.

  بالاد و بالاده، به اسب تندرو یا اسب یدکی گفته می‌شود.

  بوز، به اسب نیله (کبودرنگ) گفته می‌شود.

  توسن، اسب سرکش را می‌گویند.

  جُرده، به اسب اخته می‌گویند.

  چرمه، به اسب سپید یا اسبی که دست و پایش سپید باشد گفته می‌شود.

  خنگ، اسب سپید را می‌گویند.

  سمند، اسب زرد را می‌گویند.

  نَوَند، اسب تندرو را می‌گویند.

  یَکران، اسب نژاده و نجیب را گویند.

  عمر خیام در کتاب نوروزنامه نام گونه‌های اسب را چنین بیان می کند:
  الوس چرمه، سرخ چرمه، تازی چرمه، خنگ، بادخنگ، مگس‌خنگ، سبزخنگ، پیسهٔ کمیت، کمیت، شبدیز، خورشید، گور سرخ، زردرخش، سیارخش، خرماگون، چشینه، شولک، پیسه، ابرگون، خاک‌رنگ، دیزه، بهگون، میگون، بادروی، گلگون، ارغون، بهارگون، آبگون، نیلگون، ابرکاس، باوبار، سپیدزرده، بورسار، بنفشه‌گون، ادس، زاغ‌چشم، سبزپوست، سیمگون، ابلق، سپید، سمند.[۱]

  واژه‌شناسی
  اسب را در پارسی میانه و اوستایی نیز اَسپ (asp)می‌گفتند. نامهای بسیاری از بزرگان ایرانی در روزگار باستان دارای پسوند -اسپ بوده است (مانند گشتاسپ، ارجاسپ، گرشاسپ، گشتاسپ، جاماسپ، لهراسپ، ویشتاسپ، هیدراسپ، بیوراسپ، ساتاسپ، سیاوش و...)که نشان از اهمیت این جانور در میان ایرانیان است.[نیازمند منبع] در زبان سانسکریت این واژه به ریخت azva بوده که واژه سوار و اسوار نیز در زبان پارسی کنونی از همین ریشه‌اند. اسب برای اولین بار در آسیای میانه که بعدها تورکستان نام گرفت اهلی شده است سپس به دشتهای ایران و راه یافته است. در ایران باستان بویژه دوره هخامنشی اسب نقش بسیار زیادی داشت به اسبهای تربیت یافته پارس می گفتند عرب ها این کلمه را به فارس معرب کرده اند و آن را برای به معنی تیزرو و سوار کار ماهر به کار می برند. اسب حیوانی است که با سرما و شرایط سخت کوهستانی سازگار است بر خلاف شتر که با شرایط گرم و شن زار و سرزمین عربی سازگار بوده است. عربها برای اولین بار در دوره تجارت معروف به رحله شتا و صیف با اسب آشنا شدند و آن را بکار گرفتند.

  تاریخچه
  تاریخ تکامل اسب ها هنوز به طور دقیق مشخص نمی باشد. به طور مثال, زمان جدا شدن گونه های الاغ (اکووس آسینوس), اسب های وحشی (اکووس فروس) و گورخر ها و اسب های اهلی (اکووس کابالوس) معلوم نیست. همچنین مشخص نیست گونه ی اسب های اهلی حاصل انتخاب طبیعی هستند يا انتخاب مصنوعی توسط انسان. قدیمی ترین فسیل های مربوط به این گونه به هفت هزار سال پیش از میلاد باز می گردند. ابتدا اسب به منظور تهیه ی غذا شکار می شده است, ولی به مرور زمان انسان آن را به فرمان خود در آورد و برای تهیه ی شیر و گوشت, و نیز حمل و نقل, آن را پرورش داد. قدیمی ترین آثار رام کردن اسب ها در اروپای شرقی، شمال قفقاز و آسیای مرکزی یافت شده اند. پرورش و تربيت اسب ها به مرور زمان اهمیت ویژه ای يافت و انسان به درساژ و اصلاح نژاد پرداخت.

  لیست نژادهای اسب

  نژاد های مختلف
  نژاد های اسب بسيار فراوان و متفاوت است. این فراوانی حاصل آميختگی اسب ها توسط انسان, و نیز انتخاب طبیعی می باشد. به طور کلی اساس جدا کردن اسب ها از پونی ها, قد آن ها می باشد. قد اسب (بلندی جدوگاه) بايد از ۱٫۴۸ متر بیش تر باشد. با اين وجود استثنا نیز داریم (مثلاً فالابلا).
  در اینجا لیست بعضی از نژاد های اسب را مشاهده می کنيد.

  در اینجا لیست بعضی از نژاد های اسب را مشاهده می کنيد.

  اصیل عرب

  لیست نژادهای اسب
  اصیل عربی


  لیست نژادهای اسب
  اصیل عربی


  لیست نژادهای اسب
  اصیل عربی


  گذشته ی این نژاد هنوز به درستی شناخته نشده است, ولی بی تردید این نژاد بسیار بسیار قدیمی است و از خاور میانه و نواحی بیابانی یا نیمه بیابانی این منطقه ریشه گرفته است. طی تلاش ساسانیان در پرورش و اصلاح این نژاد, اسب های اصیلی به وجود آمدند که به خاطر چابکی و مقاومتشان مایه حیرت شدند. این نژاد در تاریخ برای اصلاح نژاد و مقاوم کردن اسب ها بسيار مورد آمیزش قرار گرفت. نژاد اسب های اصیل انگلیسی از آمیزش اسب های عرب با اسب های محلی (انگلیسی) ریشه می گیرد. خون این نژاد امروزه تقریباً در رگ های همه ی نژاد های سبک وزن جاری است.
  زندگی دشوار در بیابان های خشک باعث شجاعت و مقاومت حیرت برانگیز و تند پایی و صبوری این نژاد شده است. زندگی او در کنار یا حتی داخل چادر با بادیه نشینان نیز باعث خو گرفتن آن با انسان و دلبستگی و اعتماد به او شده است.
  قد این اسب ها بین ۱.۴۵ تا ۱.۵۵ متر است. آن ها می توانند هر رنگی داشته باشند ولی ابلق نیستند. رنگ مشکی نیز در آنان بسیار نادر است. مو های اسب عرب نرم و ابریشم مانند است. یکی از خصوصیات آن دمش است که بالا نگه داشته شده است (حتی به هنگام حرکت). از خوصوصیات دیگر آن سر کوچک و برجسته, گردن بلند و کمانی, کمر کوتاه, کپل بالا و افقی و پاهای ظریف و محکم آن است. پوست اسب عرب نازک و حساس است, به طوری که رک های آن به خصوص در سر, مشخص هستند. پیشانی آن صاف است سوراخ های بینی آن بسیار باز می باشد. به علاوه, اسب عرب بر خلاف دیگر نژاد ها ۱۷ دنده و ۵ مهره ی کمری دارند (به جاب ۱۸ دنده و ۶ مهره ی کمری).
  اسب عرب در رشته های ورزشی که در آن ها مقاومت اهمیت ویژه ای دارد رایج اند و در مسابقات جهانی مقام هی اول را ازان خود می کنند. در مسابقات پرش نیز از آنان استفاده می شود (با وجود قد نسبتاً کوتاهشان). در مسابقات درساژ و کنکور های زیبایی نیز این اسب ها به دلیل وقار و ظرافت اندام, خواستار فراوانی دارند.


  اصیل انگليسی (تروبرد Thoroughbred)
  لیست نژادهای اسب
  اصیل انگلیسی


  این نژاد دیرینه‌ی طولانی‌ای ندارد و از آمیزش اسب‌های اصیل عربی با اسب‌های محلی در انگلستان به وجود آمده است. بلندی جدوگاه اسب‌های اصیل انگلیسی بین ۱.۶۵ تا ۱.۸۰ متر است. اسبان این نژاد تیز‌پا‌ترین اسب‌های دنیا هستند و از آن‌ها در مسابقات اسب‌دوانی به خصوص مسابقات تاخت استفاده می شود. این اسب‌ها معمولاً در مسابقات درساژ و پرش نیز موفق هستند. اسب‌های اصیل انگلیسی نسبتاً حساس, زودشکن و عصبی هستند, که با توجه به تقلا و ریسکی که حین مسابقات می‌کنند قابل توجیه است. رنگ بدن آن‌ها نیز معمولاً کهر, کهر تیره, خاکستری و سیاه است. رنگ‌های ابرش و طلایی نیز در آن‌ها دیده می شود. رنگ سفید بسیار نادر است. گردن و پاهای این نژاد بسیار کشیده می‌باشد.

  کوارتر(Quarter)
  لیست نژادهای اسب
  کوارتر آمریکایی


  این نژاد آمریکایی بوده و از آمیزش نژاد های عرب، بارب و اسپانیایی به وجود آمده و با آمیزش با اسب های اصیل انگلیسی اصلاح یافته است. قد متوسط آن حدود ۱.۵۰ متر است. سر آن کوچک و مثلث شکل است و بدنی عضلانی دارد. سرعت این اسب در مسافت های کوتاه بالاست و در مسابقات وسترن و رودئو مورد استفاده بسیار قرار می گیرد. تقریباً همه ی رنگ ها در این نژاد دیده می شوند.

  آپالوسا

  لیست نژادهای اسب
  آپالوسا


  لیست نژادهای اسب
  آپالوسا


  این نژاد به اسب های سرخ پوست معروف است. زیرا برای اولین بار توسط آن ها پرورش داده شده اند. آپالوسا نیز نامی است که از رودخانه ای به نام پالوس، نزدیک یکی از قبایل سرخ پوست گرفته شده است.
  خصوصیت بارز این نژاد لکه های رنگی روی بدن آن است. این لکه ها به شکل ها و رنگ های مختلف بر روی زمینه هایی با رنگ های متفاوت قرار دارند. به همین دلیل اسب های این نژاد از نظر ظاهری بسیار متنوع می باشند. بلندی جدوگاه این اسب ها بین ۱.۴۲ تا ۱.۶۳ متر می باشد. این اسب دارای سینه ای پهن و کمری کوتاه است. یال و دم این نژاد خیلی پر پشت نمی باشد.

  فالابلا

  لیست نژادهای اسب
  فالابلا


  با این که فالابلا از نظر قد پونی محسوب می شود, ولی به دلیل ریشه های نژادش در لیست اسب ها قرار می گیرد. این نژاد به احتمال قوی از آميزش اسب های اصیل انگلیسی با شتلند ها (Shetland) به وجود آمده است. قد فالابلا حدود ۷۸ cm است و به نوعی یک اسب مینیاتوری محسوب می شود. با این وجود, نسبت به قد کوتاهش از توان بدنی بالایی برخوردار است.

  شاير(Shire)
  لیست نژادهای اسب
  شایر


  این نژاد از شمال انگلستان ریشه می گیرد و بزرگ‌ترین نژاد اسب است. قد شایر ها به ۲ m نیز می رسد. وزن آن هم حدود ۱ تن می باشد. این نژاد نيز بسیار قدیمی بوده و نام آن توسط سزار هزاران سال پیش در ماجرای جنگ های گالی (Gaules) آمده است. رنگ شایر ها معمولاً سیاه بوده, ولی به رنگ کهربایی با لکه هایی سفید در پاها یا سر نیز دیده می شوند. بدن آن ها بسيار عضلانی و قوی است و از آن ها برای کشیدن درشکه يا گاری استفاده می شد.این نژاد بسیار آرام, مهربان و مطیع می باشد.

  اصیل اسپانیایی (آندالوزین Andalusian)

  لیست نژادهای اسب
  اصیل اسپانیایی


  این نژاد قدیمی از منطقه ای به نام «اَندَلُس» در اسپانیا ریشه می گیرد. قبل از قرون وسطی، این اسب ها به دلیل چابکی و نرمی حرکات، در جنگ ها بسیار مورد استفاده قرار می گرفتند. در قرون وسطی، به دلیل سنگینی سلاح های جنگی، اسب های درشت هیکل تر ترجیح داده می شدند تا این که با رنسانس نرمی و سبکی حرکات این اسب ها دوباره مورد توجه قرار می گیرد. امروزه از این نژاد به خصوص در نمایش ها و سیرک ها استفاده می شود.
  بلندی این اسب ها بين ۱.۵۵ تا ۱.۶۵ متر است و معمول ترین رنگ آن ها خاکستری است. رنگ آن ها با بالا رفتن سن به تدریج روشن تر می شود. پال اسبان اصیل اسپانیایی بلند و حالت دار است.

  فریزین (Friesian)
  لیست نژادهای اسب
  فریزین


  فریزین از جمله قدیمی ترین نژاد های اسب هاست. استخوان های سه هزار ساله ی آن در اروپا در هلند کنونی یافته شده اند. ابتدا از فریزین برای کشیدن گاری استفاده می شد. در قرون وسطی به دلیل ظاهر و وقار و حرکات شاهانه اش در دوئل برای از رو بردن حریف استفاده می شد.
  قد متوسط فریزین بین ۱.۵۵ تا ۱.۶۵ متر است. بعضی ار فریزین ها به ۱.۷۵ متر نیز می رسند. رنگ آن ها همیشه سیاه یک دست است, مگر در صورت آمیزش. به همین دلیل به مروارید سیاه معروفند. پال و دم آن ها نیز مشکی, بلند و مجعد یا حالت دار است. حرکات این اسب, به خصوص به هنگام یورتمه بسیار با وقار است. رفتار این اسب ها به طلا معروف است, زیرا بسیار قابل اعتماد هستند و به صاحب خود دلبستگی زیادی دارند. همچنین در بسیاری از مسابقات مثل درساژ بسیار خوب عمل می کنند.

  انگليسی-عرب

  لیست نژادهای اسب
  انگليسی-عرب


  این نژاد فرانسوی می باشد که با آمیزش اسب های اصیل عرب و انگلیسی اصلاح یافته است. اسب اصیل عرب علاوه بر زیبایی و وقار, به این نژاد مقاومت و انعطاف و نرمی در حرکات بخشیدع است؛ در حالی که اسب اصیل انگلیسی قد آن را افزایش داده و سرعت آن را بالا برده است.
  قد اسب انگليسی-عرب حدود ۱.۶۶ متر است و به هر رنگی دیده می شود, ولی کهربایی, کرنگ و خاکستری متداول ترند. امروزه از این اسب ها در مسابقات پرش, استقامت و درساژ استفاده می شود.

  پینت (Paint)


  لیست نژادهای اسب
  پینت


  این نژاد از نژاد کوارتر ها می باشد, با این تفاوت که این اسب ها ابلق هستند. قد آن ها بین ۱.۴۸ تا ۱.۶۰ متر است. خصوصیات آن ها بسیار به کوارتر ها شبیه است.

  بارب (Barb)

  لیست نژادهای اسب
  بارب


  لیست نژادهای اسب
  بارب


  این نژاد بسيار قدیمی می باشد و از آفریقای شمالی ریشه می گیرد. به این نژاد حدود دو هرار سال پیش در کتاب های رومی اشاره شده است. از آن زمان تعداد زيادی بارب به اروپا به خصوص انگلستان برده شد. ریشه ی بسیاری از نژاد های امروزی از جمله اصیل اسپانیایی به نژاد بسیار قدیمی بارب ها بر می گردد. از این اسب امروزه برای اصلاح اژاد بسيار استفاده می شود.
  اسب های این نژاد دارای سری بلند, گردنی متوسط و شانه هایی پهن هستند. مو های يال و دم این اسب ها پرپشت بوده و سم های آن ها سخت می باشند. قد متوسط آن ها حدود ۱.۵۵ متر است. رنگ آن ها نیز معمولاً خاکستری, کهربایی, کهربایی تیره و سیاه می باشد. بارب ها اسبانی آرام, شجاع, مقاوم و سریع هستند, به همین دلیل از آن ها خیلی در مسابقات غیر دو استفاده می شود. این حیوان در شرایط بیابانی بسیار مقاوم است


 10. 2 کاربر پست ramyad.pakmanesh عزیز را پسندیده اند .


 11. Top | #6
  تالار گفتگوی پرشین پت (Mypet.ir)
  حیوان خانگی
  سگ - طوطی خاکستری -بلبل- اسب
  محل سکونت
  تهران
  لايك دريافتي
  344
  لايك كرده
  321
  نوشته ها
  2,169
  می پسندم
  19,203
  مورد پسند : 4,472 بار در 1,184 پست
  حالت من :
  My Mood
  Angelic

  پیش فرض

  کلیه موضوعات مشابه ادغام شدند.
  تالار گفتگوی پرشین پت (Mypet.ir)

 12. 3 کاربر پست ba_behnoosh عزیز را پسندیده اند .


موضوعات مشابه

 1. * لیست کامل نژادهای مورد تایید fci *
  توسط hell676 در انجمن انجمن معرفی نژادهای سگ
  پاسخ: 11
  آخرين نوشته: 28th August 2015, 02:36 PM
 2. نژادهای کبوتر
  توسط پلیس پرشین پت در انجمن تالار پرندگان حیات وحش(wild birds)
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 4th May 2014, 01:38 AM
 3. نژادهای باستانی سگ
  توسط PISHI PARSA در انجمن انجمن معرفی نژادهای سگ
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 7th April 2011, 06:03 PM
 4. نژادهای بز
  توسط memoli_pishi در انجمن پستانداران
  پاسخ: 3
  آخرين نوشته: 30th August 2010, 08:40 PM
 5. پاسخ: 4
  آخرين نوشته: 19th January 2009, 02:31 AM

Visitors found this page by searching for:

معروفترین نژاد اسبها که به زیبایی و چابکی مشهورند

معروفترین نژاد اسبها که به زیبایی و چابکی مشهورند؟معروفترین نژاد اسب زیبایی و چابکیمعروفترین نژاد اسب ها که به زیبایی و چابکی مشهورندمعروفترین نژاداسبهاکه به زیبایی وچابکی مشهورندمعروفترین نژاد اسبهای زیبا وچابکمعروفترین نژاد اسبها که به زیبایی وچابکی مشهورند معروفترین نژاد اسب زیبا و چابکمعروفترين نژاد اسبها كه به زيبايي و چابكي مشهورندمعروفترین نژاد اسب که به زیبایی و چابکی مشهورندمعروفترین نژاد اسبها که به زیبایی و چابکی معروفندکدام اسبها به زیبایی وچابکی مشهورندمعروفترین نژاد اسب هاasb pony خرید نژاد ایرانیمعروفترین نژاد اسبها در زیبایی و چابکیمعروفترین نژاد اسبها به زیبایی وچابکیمعروفترین نژاد اسب به زیبایی و چابکیمعروفترین نژاد اسبمعروف ترین نزاد اسبها که به زیبایی مشهورندمعروف ترین نژاد اسبها که به زیبایی و چابکی مشهورندمعروفترین نژاد اسب در زیبایی و چابکیمعروفترین نژاد اسبها که به زیبایی مشهورندمعروف ترین نژاد اسبها که به زیبایی وچابکی مشهورندمعروفترين نژاد اسبها که به زيبايی و چابکی مشهورندخصوصیات اسبهای پانیمعروف ترین نژاد اسب زیبا و چابکمعروفترین نژاداسبهااسب های پانیمعروفترین به زیبایی وچابکی مشهورندارجاسب (درمانگاه اسبمعروفترین نژاداسبها که به زیبایی وچابکی مشهورندنژاد اسبهای پانیمعروفترین نزاد اسبها که به زیبایی و چابکی مشهورندمعروفترین نزاد اسبها که به زیبایی وچابکی مشهورندمعروفترین نژاداسبها که به زیبایی و چابکی مشهورندمعروف ترین نژاد اسب ها که به زیبایی و چابکی مشهورندمعروفترین نراذ اسبها که به ریبایی و چابکی مشهورنذنگهداری اسب فالابلامعروف ترین اسبی که به زیبایی و چابکی مشهورندمعروفترین نژاد اسبها از نظر زیبایی و چابکی معروفترین نژاد اسب از نظر زیبایی و چابکیمعروف ترین اسبمعروفترین نژاداسبها که به زیبایی و چابکی معروفترین نژاد اسب که به زیبایی وچابکی معروفندمعروفترین نژاد اسب که به چابکی زیبایی مشهورندمعروفترين نژاد اسب كه به چابكي و زيبايي معروف است؟معروفترین نژاداسبهاکه به زیبایی وچابکی مشهورند؟معروفترین نژاد زیبایی و چابکی اسبمعروفترين نژاد اسب به زيبايي و چابكي خصوصیات اسب پانینژاد اسبهاى زيبامعروفترین نژاد اسبها به زیبایی و چابکیمعروفترين نژاد اسبها كه به زيباييمعروفترين نژاد اسبمعروف ترين نژاد اسبها که به زيبايي و چابوکي معروفند معروفترین نژاد اسب که معروفترين نزاد اسبها كه به زيبايي و چابكي مشهورندمعروفترین نژاد اسبها که به زیبایی و چابکیمشهورند؟معروف ترین نزاد اسبها که به زیبایی و چابکی مشهورندمعرفترین نژاد اسبها که به زیبایی و چابکب مشهورند کدامست؟عربی یا پانیمعروفترين نژاد اسب که زيبا وچابک هستنمعروفترین نژاداسب که به چابکی مشهورندمعروفترين نژاد اسبها به زيباىى وچمعروفترین نژاداسب که زیبایی وچابکی مشهورند؟معروفترین نژاد اسب ها که به تندی و زیایی چابک هستندمعروفترین اسبها که به زیبایی و چابکی مشهورندمعروف ترین نژاد اسبها که به زیبایی و چابکی مشهورند؟معروفترین نؤاد اسبها که به زیبایی و چابکی معروفندمعروفترین نژاداسبهاکه به زیبایی وچابکینام نژاداسب هایی که به زیبا و چابکی مشهورندمعروفترين نژاد اسبها كه به زيباليي و چابكي مشهورندمعروفترین نژاد اسبها که به زیبایی و چابکی مشهورند؟ .معروفترین نژاد اسبها که به زیبای وچابکی مشهورندمعروفترین نژاد اسبها که به زیبایی وچابکی مشهورند؟معروفترین اسبها که به زیبایی وچابکی مشهورندمعروفترين نژاد اسب كه به زيبايي و چابكي معروفندمعروف ترين نژاد اسبهامعروفترین نژاد اسبها ی زیباو چابکنژاد اسبها که به زیبایی و چابکی مشهورندمعروف ترین نژاد اسب به زیبایی و چابکیمعروفترین نژاد اسب ها که به زیبایی و چابکی معروفند؟معروف ترین نژاد اسب ها که به زیبایی وچابکی مشهورندمعروف ترین نژاد اسبها که به زیبایی وچابکی معروفندمعروفترین نژاد اسبهاکه به زیبایی وچابکی مشهورندمعروفترين نژاد اسب هامعروفترین نژاد اسبی که به چابکی مشهورنداسب آندالوزینسرعت اسب یورغهاسبهاي فريزينمعروف ترین نژاد اسب پانیاسب ویرغهوتصاویر اسبهاچند نوع نژاد اسب عرب داریمنژاد فریزیناسب ویرغهوتصاویرنژاد اسب زیبایی و چابکی پانی عربیاسب چندنژاد دارداسبان بارکشنژاد های اسب هااسب نزاد هلندياسب پرزوالسکی

کلمات کلیدی این موضوع

تالار گفتگوی پرشین پت (Mypet.ir) مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
اطلاعات تماس با پرشین پت
جهت ارتباط با مديران پرشین پت مي توانيد از اطلاعات زير استفاده نماييد .
Email : persianpet@gmail.com
SMS : 10000128394214
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556