خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۱۸/۰۶/۸۹‬
سياسي. رهبري. عفو
تهران - حضرت آيت الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي بنا به درخواست آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه به مناسبت ايام خجسته عيد سعيد فطر با عفو و تخفيف مجازات تعدادي از محكومان محاكم عمومي و انقلاب، سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان قضايي نيروهاي مسلح كشور موافقت كردند.

متن نامه آيت الله آملي لاريجاني و پاسخ مقام معظم رهبري به اين شرح است:
محضر مبارك حضرت آيت الله خامنه‌اي ادام الله ظله الوارف
رهبر معظم انقلاب اسلامي
با اهداي سلام و تحيات
احتراما، در آستانه عيد سعيد فطر و در اجراي بند ‪ ۱۱‬از اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بنا به پيشنهاد شماره ‪/۱۱۱۸۶/۸۹‬ع/‪ ۸‬مورخ ‪۵/۱۷‬ /‪ ۸۹‬كميسيون عفو بخشودگي قوه قضاييه، بدين وسيله شرايط و ضوابط عفو به محضر مبارك تقديم مي‌شود تا در صورت تصويب مقام عالي، محكومان محاكم عمومي و انقلاب، سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان قضايي نيروهاي مسلح به شرح آتي مشمول عفو يا تخفيف مجازات واقع و از رافت اسلامي بهره مند شوند.

الف) محكومان به حبس كه در زندان بسر مي‌برند و فاقد سابقه محكوميت كيفري موثر هستند:
‪ ۱‬چهار پنجم محكوميت حبس تا ‪ ۵‬سال.

‪ ۲‬سه چهارم محكوميت حبس بيش از ‪ ۵‬سال تا‪ ۱۰‬سال.
‪ ۳‬دو سوم محكوميت حبس بيش از ‪ ۱۰‬سال تا ‪ ۱۵‬سال.
‪ ۴‬باقيمانده محكوميت حبس كليه محكومان جرائم غير عمدي به استثناء موارد مذكور در مواد ‪ ۷۱۸‬و ‪ ۷۱۹‬قانون مجازات اسلامي.
‪ ۵‬باقيمانده محكوميت حبس زناني كه به حكم قانون سرپرستي فرزندانشان را عهده دار مي‌باشند.
‪ ۶‬باقيمانده محكوميت حبس محكومان داراي بيماري صعب العلاج يا مبتلايان به بيماري‌هاي مسري غير قابل علاج كه مراتب بيماري آنان مورد تاييد كميسيون پزشكي قانوني قرار گرفته باشد. بديهي است اقدامات دادگاه در جهت اجراي ماده ‪ ۲۹۱‬قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مانع اعمال اين عفو نيست.
‪ ۷‬باقيمانده محكوميت حبس محكومان زير ‪ ۱۸‬سال تمام.
ب) محكومان به جزاي نقدي كه به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي در زندان بسر مي‌برند:
‪ ۱‬باقيمانده محكوميت به جزاي نقدي تا يكصد ميليون ريال.

‪ ۲‬چهارپنجم محكوميت جزاي نقدي از يكصد ميليون و يك ريال تا پانصد ميليون ريال.
‪ ۳‬باقيمانده محكوميت جزاي نقدي محكومان زير ‪ ۱۸‬سال تمام.
ج) شرايط استفاده از عفو:
‪ ۱‬عدم برخورداري از عفو قبلي در مورد محكومان به حبس بيش از ‪ ۱۰‬سال.

‪ ۲‬عدم وجود شاكي خصوصي و يا جلب رضايت شاكي خصوصي و يا جبران ضرر و زيان مدعي خصوصي و زيان ديده (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) تا تاريخ ‪/۱۲/۲۹‬ ‪. ۱۳۸۹‬
‪ ۳‬گذراندن يك چهارم از محكوميت محكومان به حبس تا تاريخ ‪ ۱۳۸۹/۶/۱۹‬در خصوص محكومين مشمول بندهاي يك تا سه شق الف .

تبصره در مورد محكوميت حبس يا جزاي نقدي در صورت استفاده از عفو قبلي مبناي محاسبه، باقيمانده محكوميت پس از اعمال عفو خواهد بود.
د) موارد ذيل از مشمول اين عفو مستثني مي‌باشد:
‪ ۱‬مرتكبين سرقت كه ميزان محكوميت حبس آنان بيش از يك سال باشد.

‪ ۲‬مرتكبين جرائم مواد مخدر و روانگردان كه ميزان محكوميت حبس آنان بيش از ‪ ۵‬سال باشد.
‪ ۳‬قاچاق اسلحه و مهمات.
‪ ۴‬اقدام عليه امنيت داخلي و خارج كشور.
‪ ۵‬آدم ربايي.
‪ ۶‬تجاوز به عنف.
‪ ۷‬داير كردن مركز فساد و فحشاء.
‪ ۸‬اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري.
‪ ۹‬جعل اسكناس و ضرب سكه تقلبي.
والامر اليكم و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
صادق لاريجاني ‪/۱۶‬شهريور ماه/‪۸۹‬
بسمه تعالي
با سلام و تحيت و تبريك ايام شريفه، با پيشنهاد عفو به ترتيبي كه مرقوم داشته ايد، موافقت مي‌شود.

والسلام عليكم و رحمه الله
سيدعلي خامنه اي