وقتی گربه غریبه که احتمالا واکسن های لازم رو نزده چنگ می زنه خیلی مهمه درست عمل کنیم و اینکه زمانی که گربه چنگ بزند چه کار کنیم خیلی مهمه.