سلام عزیزم شاید نیاز به جفت گیری داره یا درد شدیدی می کشه یا می خواد بگه که منو تنها بذار اما بهتره ببریش پیش دامپزشک کار بلد