سلام

متاسفانه انجام عملیات آپلود عکس کامل صورت نمیگیره برای من و مدتی است

که نمیتوانم عکسی را آپلود کنم لطفاً راهنمائی کنید