نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2
Like Tree1Likes
  • تالار گفتگوی پرشین پت (Mypet.ir) 1 Post By Navid_Bobby

فسفر و روشهای اندازه گیری میزان آن

This is a discussion on فسفر و روشهای اندازه گیری میزان آن within the شیمی تجزیه forums, part of the شیمی category; شیمی ، علم اتمها ، پیوندها و مولکولهاست. دانشی که میتواند خواص ماده ، چگونگی تغییرات و شیوه تولید آنها ...

  1. Top | #1

    کاربر نمونه

    کاربر قدیمی


    محل سکونت
    ساری
    لايك دريافتي
    15
    لايك كرده
    0
    نوشته ها
    1,526
    می پسندم
    2,048
    مورد پسند : 668 بار در 306 پست

    Icon100 فسفر و روشهای اندازه گیری میزان آن

    شیمی ، علم اتمها ، پیوندها و مولکولهاست. دانشی که میتواند خواص ماده ، چگونگی تغییرات و شیوه تولید آنها را از هسته اتم گرفته تا کهکشانها


    حضور در آب و فاضلاب: فسفر در اکثر آبهای طبيعی و پسابها تقريبأ فقط به صورت فسفات وجو دارد. فسفاتها به سه شکل ارتوفسفاتها، پلی فسفاتها، (پيرو – متا و ديگر پلی فسفاتها) يا فسفات متراکم و فسفاتهای آلی در طبيعت وجود دارند که می توانند بصورت محلول، ذرات ريز و درشت يا در بدن موجودات آبزی يافت شوند. اشکال مختلف فسفاتها از منابع متعددی توليد می شوند. ميزان کمي از برخی پلی فسفاتها طی فرايند های تصفيه به آب افزوده می شوند. مقادير بيشتری از اين ترکيبات ممکن است هنگام شستشو وارد منابع آب شوند زيرا اين مواد از اجزاء اصلی بسياری از پاک کننده های تجارتی هستند. فسفاتها بطور گسترده ای در تصفيه آب ديگهای بخار بکار می روند. ارتو فسفاتهای مصرفی در کشاورزی تحت عنوان کودهای فسفات می توانند به دنبال شسته شدن خاک در اثر سيلابها و ريزشهای تر ويا ذوب برف وارد آبهای سطحی شوند. فسفاتهای آلی اساسأ به وسيله فرايندهای بيولوژکی تشکيل می شوند. اين ترکيبات در اثر ورود فوضولات و باقيمانده مواد غذائی به فاضلاب و همچنين از تبديل ارتو فسفاتها در فرايند تصفيه بيو لوژيکی و يا توسط آبزيان توليد می شوند.
    فسفر برای رشد موجودات زنده ضروری است و می تواند ماده مغزی محدود کننده رشد و توليد مثل آبزيان در يک منبع آبی باشد. در جای که فسفات عنصر محدود کننده رشد است، تخليه پسابهای خام يا تصفيه شده، زهاب کشاورزی و يا برخی فاضلابهای صنعتی به منبع آبی می توانند موجب رشد فتوسنتزی آبزيان ريز و درشت ناخواسته و مزاحم گردد. به علاوه فسفاتها در رسوبات ته نشين شده و لجن های بيولوژيکی به شکل مواد معدنی قابل ته نشينی و ترکيب با مواد آلی نيز وجود دارند.
    تعاريف
    اندازه گيری فسفر شامل دو مرحله است:
    الف) تبديل گونه های مختلف فسفر به ارتو فسفات محلول
    ب) تعيين ارتو فسفات محلول به روش رنگ سنجی. جداسازی اشکال مختلف فسفر به شيوه تجزيه ايی صورت می گيرد.
    صاف کردن نمونه از ميان غشايی 45/0 ميکرون فسفر محلول را از شکل معلق آن جدا می کند ولی تاکنون ثابت نشده که صاف کردن با چنين معانی فسفر معلق و محلول را کاملأ از هم جدا می کند. اين کار شيوه ای آسان و مناسب برای جداسازی کلی مواد محلول و معلق است.
    صاف کردن با صافی غشائی به علت احتمال بيشتر جداسازی ذرات ريز نسبت به صافی معمولی ترجيح دارد. به منظور افزايش سرعت صاف شدن می توان از صافی پشم شيشه برای مرحله مقدماتی صاف کردن استفاده نمود.
    فسفاتهای که بدون انجام مراحل مقدماتی هيدروليز و يا هضم اکسيدی نمونه به آزمايش های رنگ سنجی پاسخ ميدهند، « فسفر واکنشگر» ناميده می شوند. هر چند که بيشتر فسفر واکنشگر از نوع ارتوفسفات است، اما جزء کوچکی از پلی فسفات های موجود در نمونه نيز در حين کار به طور اجتناب ناپذيری هيدروليز می شود . فسفر واکنشگر به هر دو صورت معلق ومحلول موجود می باشد.
    هيدروليز اسيدی در دمای جوش آب، پلی فسفاتها ی محلول ومعلق ريز را به ارتو فسفاتها ی محلول تبديل می کند.فرايند هيدروليز همچنين مقداری فسفات را از ترکيبات آلی آزاد می کند، ولی اين مسئله را می توان با انتخاب مناسب قدرت اسيدی و زمان و دمای هيدروليز به حداقل ممکن کاهش داد. به همين جهت عبارت « فسفر قابل هيدروليز با اسيد» به جای « پلی فسفات » مناسب تر است.
    فسفاتهای که تنها به وسيله تجزيه اکسيد اسيونی مواد آلی موجود بود ارتو فسفات تبديل می شود تحت عنوان « فسفر با پيوند آلي» يا « فسفر آلی » خوانده می شود شدت اکسيداسيون لازم برای اين تبديل، به شکل و ميزان فسفر آلی موجود بستگی دارد فسفر آلی مانند فسفر واکنشگر وفسفر قابل هيدروليز اسيدی به هر دو صورت معلق و محلول وجود دارد.
    کل فسفر و نيز فسفر محلول و معلق از نظر تجزيه پذيری می توانند به سه شکل شيميايی به اشاره شده تقسيم شوند: فسفر واکنشگر، فسفر قابل هيدروليز اسيدی و فسفر آلی. شکل 1 مراحل انجام آزمايش هر يک از اجزاء فسفر را نشان می دهد. اندازه گيری ها معملأ فقط روی نمونه های صاف شده و صاف نشده انجام می شود و فسفر معلق به وسيله اختلاف اين در تعيين می گردد.
    انتخاب روش
    الف- روشهای هضم: چون فسفر ممکن است در ترکيب با مواد آلی باشد، يک مرحله هضم برای اکسيداسيون موثر مواد آلی جهت تبديل فسفر به شکل ارتوفسفات بايد به کار گرفته شود. سه روش هضم در بخش های 3 و 4و 5 مبحث آماده سازی نمونه برای آزمايش فسفر تشريح

    شده اند. روش اسيد پر کلريک وقت گير درعين حال رقيق است و تنها برای نمونه های پيچيده مثل رسوبات، پيشنهاد می شود.
    روش اسيد سولفوريک – اسيد نيتريک برای بيشتر نمونه ها مناسب است. تا به حال ساده ترين روش، شيوه اکسيد اسيون با پرسولفات می باشند. پيشنهاد می شود که اين روش ابتدا در مقابل يک يا چندروش هضم توتير کنترل گشته و پس از کسب کارائی مشخص به کار رود.
    پس از هضم، ارتو فسفات آزاد شده به وسيله يکی از روشهای تعيين فسفر اندازه گيری می شود. روش رنگ سنجی نسبت به روش هضم با در نظر گرفتن اثر مزاحمت ها حداقل غلضت قابل تشخيص را تعيين می کند.
    ب- روش رنگ سنجی: سه روش برای اندازه گيری ارتو فسفات شرح داده شده است. انتخاب هر يک از آنها بستگی زيادی به دامنه غلضت ارتو فسفات دارد. روش اسيد و انا دوموليبد و فسفر يک برای آزمايشات روزانه در محدوده از 1 تا 20 ميلی گرم در ليتر فسفر بهترين است. روش کلريد قلع يا روش اسيداسکوربيک برای محدوده از 01/0 تا 6 ميلی گرم در ليتر فسفر مناسب تر می باشند. برای مقادير پايين تر در حضور عوامل مداخله گری که بايد حذف شوند يک مرحله استخراج نيز توصيه می شوند. روش اتوماتيک اسيد اسکوربيک نيز وجود دارد.
    دقت و صحت: برای کمک به انتخاب روش ، نتايج حاصل از ترکيب روشهای مختلف هضم، هيدر.ليز و رنگ سنجی برای سه نمونه آزمايشگاهی که طرز تهيه آن ها در زير آمده است در جدول 1 نشان داده شده است
    نمونه 1:100mg/l ارتوفسفات (po43--p) ، mg/l 80 پلی فسفات (هگزا متا فسفات سديم). mg/l 30 فسفر آلی (اسيد آدنيليک) ، mg/l NH3 –N 5/1 ، mg/l No3- -N 5/0 و mg/l CL-400
    نمونه 2:mg/l po43- -p 600، mg/l 300 پلی فسفات (هگزا متا فسفات سديم). mg/l 90 فسفر آلی (اسيد آرنيليک)، mg/l nh3 –n 8/0 ، mg/l No3- 0/5 و CL- mg/l 400 .
    نمونه 3 : mg/l pou3- -p 00/7 ، mg/l 00/3 پلی فسفات (هگزا متا فسفات سديم). Mg/l 90 فسفر آلی (اسيد آرنيليک)، mg/l nh3 –n 2/0 ، mg/l No3- 0/5 و cl - mg/l 400

    نمونه برداری و نگهداری نمونه ها
    در صورتی که قرار باشد شکلهای مختلف فسفر به طور مجزا اندازه گيری شوند.نمونه بايد بلافاصله بعد از جمع آوری صاف گردد. سپس در دمای c10- يا کمتر منجمد و محافظت شود. هنگامی که نمونه ها برای مدت طولانی نگهداری می شوند، mg 40 Hgcl2 به ازاء هر ليتر
    نمونه بخ آناضافه می شود.(احتياط: Hgcl2 يک ماده خطراناک است، به هنگام دور ريختن احتياط های لازم را در نظر بگيريد).زمانی که قرار است اشکال مختلف فسفر تعيين شوند، نبايد از اسيد يا کلروفرم بريا حفاظت نمونه استفاده نمود. اگر فقط فسفر کل اندازه گيريی می شود: يک ميلی ليتر HCL تهيه کرده (غليظ ) و به هر ليتر نمونه اضافه کنيد و يا بدون هيچ افزودنی منجمد کنيد.
    نمونه های حاوی غلظت های کم فسفر را بجز در حالت انجماد نبايد در بطری های پلاستيکی نگهداری نمود. زيرا صفات می تواند بر ديواره ظرف جذب شود. هم ظروف شيشه ای را می بايست با HCL رقيق و داغ شسته و پس چند باربا آب مقطر آب کشی نمود . هرگز نبايد از پاک کننده های تجارتی حاوی صفات برای تميز کردن شيشه آلاتی که در آزمايش فسفات بکار می رو د استفاده کرد.
    آماده سازی نمونه
    جهت کسب اطلاعات لازم در ارتباط با انتخاب روش هضم به قسمت های زير توجه کنيد:
    1- صاف کردن اوليه
    برای تعيين فسفر واکنشگر محلول، فسفر قابل هيدروليز اسيدی محلول و کل فسفر محلول، نمونه را به کمک صافی عشائی صاف کنيد. برای صاف کردن اوليه نمونه هايی که به سختی

    صاف می شوند می توان ابتدا از صافی پشم شيشه و سپس از صافی غشائی استفاده کرد.
    در نمونه هايی که غلضت فسفات آنها کم است مقاديری فسفر می تواند از طريق صافی غشائی به نمونه راه يابد، به همين جهت توصيه می شود صافيهای غشائی قبل از استفاده با خيساندن در آب مقطر شسته شوند، برای شستشوی صافيها می توان از يکی از دو روش زير کمک گرفت:
    الف) خيساندن 50 عدد صافی در 2 ليتر آب مقطر برای مدت 24 ساعت.
    ب) خيساندن 50 عدد صافی در 2 ليتر آب مقطر به مدت 1 ساعت . تعويض آب مقطر و خيساندن مجدد به ميزان 3 ساعت.
    صافيهای غشايی را می توان با چندين حجم 100 ميلی ليتری آب مقطر نيز شستشو داد. در اين روش جهت اطمينان از شسته شدن کامل صافيها و برای کاهش خطای ناشی از انواع مختلف آنها می بايست از محلول مشاهد کمک گرفت
    mskhalili likes this.

  2. Top | #2

    کاربر بسیارموثر

    کاربر بسیار موثر


    حیوان خانگی
    در حال حاضر گربه
    محل سکونت
    تهران
    لايك دريافتي
    13
    لايك كرده
    0
    نوشته ها
    515
    می پسندم
    2,815
    مورد پسند : 2,880 بار در 597 پست

    پیش فرض

    نام تاپیک با توجه به متن آن تغییر کرد.
    نوید جان با تشکر از مطلب مفیدتون، لطفا در انتخاب نام مطلب دقت فرمایید تا با متن همخوانی داشته باشد.
    ممنون.
    ضمنا تاپیک فوق به بخش شیمی تجزیه منتقل شد.
    تالار گفتگوی پرشین پت (Mypet.ir)
    به حیوانات عشق بورزیم


  3. کاربر مقابل پست k69ur69sh عزیز را پسندیده است:


LinkBacks (?)

  1. 13th January 2013, 12:09 AM

موضوعات مشابه

  1. پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 6th August 2013, 03:48 PM
  2. ساخت دستگاه ثبت و اندازه‌گیری میزان نشخوار دام در کشور
    توسط amin72 در انجمن اخبار دام های بزرگ
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 4th July 2013, 06:53 PM
  3. ساخت دستگاه اندازه‌گیری میزان نشخوار دام
    توسط ویکی در انجمن اخبار دام های بزرگ
    پاسخ: 0
    آخرين نوشته: 3rd July 2013, 01:55 PM
  4. فسفر و روشهای اندازه گیری میزان آن
    توسط Navid_Bobby در انجمن شیمی
    پاسخ: 1
    آخرين نوشته: 12th April 2011, 02:11 AM
  5. اندازه‌ گیری درد، ممکن شده است
    توسط meshkyvapany در انجمن آرشیو
    پاسخ: 2
    آخرين نوشته: 31st March 2010, 04:29 AM

Visitors found this page by searching for:

تعیین غلظت فسفر به روش رنگ سنجی

اندازه گيري فسفات

اندازه گيري فسفر در خاك

فسفر

روش اندازه گيري فسفر

روش اندازه گيري فسفات

روش هاي اندازگيري فسفات

تعیین درصد فسفر در خاک

اندازه گيري فسفرموجود گياه

آزمایش فسفر

پلی فسفات ها

روش اندازه گيري ازت در آزمايشگاه

روش سنجش فسفر

تعیین فسفات خاک

روشهاي نوين حذف ازت

ازمایش درصد فسفر

فسفر کل

تعیین غلظت فسفر

اندازه گيري فسفات در آب

اندازه گيري غلظت فسفات به روش رنگ سنجي

تعین فسفرگزارشکار برای فسفر درخاکندازه گيري پتاسيم كل در خاكتعیین فسفر به روش رنگ سنجیتعیین فسفر در خاکفسفات فسفرمتد تعیین فسفات باقیماندهاندازه گيري فسفرخاكازمایش فسفات در اباندازه گيري ميزان فسفر در يك نمونه در از تصفيهاندازه گيري فسفات در ابتعیین فسفات اب فسفر کل به روش کلرواستانوروش اندازه گيري فسفر كل در آب شورحذف فسفات از آباندازه گيري غلظت فسفاتاندازه گيري فسفر در گياهسنجش فسفر خونآزمایش فسفر در خاکنمونه برداری فسفر از خاکفسفر در آبازمایش فسفات ابتعیین ازت خاک به روش رنگ سنجیفسفاتﺩﺭﺻﺪ ﮔﯿﺮﯼ ﻓﺴﻔﺮ روش تعیین در صد فسفر کل در کود شیمیاییروش كار تعيين غلظت فسفر گياه به روش رنگ سنجي گزارش کار cecخاکروشهاي اندازه گيري كود فسفر در گياهتعین میزان فسفراندازه گيري فسفر خاكگزارش کار نمونه برداری فسفراندازه گيري فسفردر خاك روش كار آزمايش اندازه گيري فسفرروش کار فسفرروش های تعیین فسفرتعیین غلظت فسفر به روشاندازه گيري فسفات آباندازه گيري درصد مواد اليتعیین میزان فسفر کل- روشطرز اندازه گيري فسفرفسفردرخاکروش اندازه گيري عنصر فسفرمیزان ازت و فسفر در آبروشهاي اندازه گيري فسفرروش اندازه گيري تئوري فسفاتحذف فسفر از فاضلاب به روش شیمیاییروشهاي اندازه كيري فسفاتاندازه گيري عنصر فسفر در خاكمیزان استاندارد فسفر در روغن کانولا خامفسفات ابروشهاي اندازه گيري پارامترهاي معدني در خاكعنصرهاي معدني وروش اندازه گيري غلظت آنهاوسيله اندازه گيري مواد الي در كود هاروش جداسازی فسفر از خاکطريقه ازمايش فسفرpersianpet.org thread77277اندازه گيدري فسفات در كود شيميايييروشهای سنجش فسفرخونسنجش فسفر محلول به روش مورفی ریلیاندازه گيري كربن درزبالهاندازه گيري عناصر در نمونه گياهيسنجش میزان فسفرروش تعیین درصد سدیم فسفاتآزمایش فسفر کل خاکروش تعیین درصد فسفرتعیین فسفر در خونفسفرکل درفاضلابگزارش كار تعيين ازت كل در خاكاندازه كيري فسفات معدنيمقدار فسفاتدر مواد غذاييگزارش كار تعيين فسفر قابل دسترساندازه گيری فسفرروشكار اندازگيري فسفر نمونه هاي گياهيخاک فسفاتروش هاي نوين حذف فسفردرصد فسفر خاکاندازه گيري فسفربرگروش تعیین میزان فسفرروش تعیین فسفر خاک محلول سازی

تالار گفتگوی پرشین پت (Mypet.ir) مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •  
اطلاعات تماس با پرشین پت
جهت ارتباط با مديران پرشین پت مي توانيد از اطلاعات زير استفاده نماييد .
Email : persianpet@gmail.com
SMS : 10000128394214
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548