برای درمان انواع جوش صورت از گیاهان دارویی زیر استفاده می شود:

تخم ترب -خربزه-بادام تلخ-ریشه ایرسا-گل ارمنی-نشادر-گوگرد-کتیرا-نشاسته-آرد باقلا-آرد نخود-زاج-تخم خرفه-تخم کاسنی-اقاقیا

که همه رانرم کوبیده وبامقداری آبلیموی خالص مخلوط میکنیم تا به صورت کرم دآید.روزانه یک مرتبه استعمال شود وبه مدت یک ساعت بروی پوست قرار میدهیم.

یک نسخه یخوراکی برای درمان جوش :

عناب- سپستان –هلیله زرد-هلیله کابلی- بسفایج-گل بنغشه –زرشک-تمر هندی-شاهتره-کاسنی-چای مکه-ترنجبین-گل همیشه بهار-

که همه را با هم مخلوط می کنید و روزانه دو مرتبه به اندازه ی یک لیوان دم شود ومیل کنید

محافظت پوست صورت با-گل گندم :

*برای محافظت ازپوست صورت گل گندم یک لوسیون ارزنده است از خیس کرده ترکیب گیاهان زیر در آب گرم محلول زیر به دست می آ ید:

گل گندم 10 گرم- گلبرگ شقایق 5گرم-گلبرگ گل سرخ 10 گرم-خشخاش بحری (شلاوئن)5 گرم-گل اکمه طلایی 5گرم + چند قطره الکل90 درجه

پس از تهیه باب پنببه به صورت بما لند

محافظت پوست صورت با –شاه تره

*شیره این گیاه در پاک ساختن عوارض پوستی صورت بسیار با اثر است برای درمان عوارض وهمچنین مواظبت از پوست صورت شیره گیاه را با آب کمی رقیق کرده وبا پنبه به صورت بمالند

لطیف کردن پوست صورت:

مالیدن آب وگوشت طالبی به صورت وشستن با آب گرم بعد از یک ساعت- مالیدن جوشانده کاهو به صورت شب مو قع خواب –مالیدن توت فرنگی شب ها به صورت وشستن صبح با 200 گرم شیر معمولی

رفع لکه صورت :

مالیدن گوگرد حل کردهبه صورت این محلول خارش بدن –جوش ورعشه راهم درمان میکند

رفع تیرگی وبد رنگی صورت :

ابتداخور دن یک ملین (دم کرده تمبر هندی )بعد آرد جو وتخم ترب وتخم خربزه وبادام ونشاسته وکتیرا را نرم کرده با شیر مخلوط نمایند چند شب به صورت مالیده وبا آب گرم بشویند با تکرار این دستور بد رنگی صورت حتی لکه ها هم رفع می شود

رفع لک وپیس:

خوردن غذاهایی که بیشتر از حد معمولی هل داشته باشد لک وپیس را رفع میکند

رفع خال گوشتی :

خوذدن سیاه دانه با عسل خال گوشتی را ازبین میبرد .مصرف برای زنان باردار ممنوع است.خوردن سیاه دانه با عسل ویا سرکه کک ومک را هم از بین میبرد.

رفع کک ومک:

خوردن آبلیمو بیش تر از حد معمولی به تنهایی در داخل غذا ها-در دا خل سالاد کاهو-ضماد ترب با عسل که علاوه برکک ومک آ ثار کبودی زیر چشم وضربه ها وجای زخم ها را از بین میبرد این بیماری وبروز لک وپیس نتیجه بروز عارضه در ما یع خون است که خوردن آبلیموی زیاد آ ن را رفع می کند
منبع: P30world Forums - Powered by vBulletin