گنبو یک گیاه داروی است که به اسم فارسی

که در کوههای زاگرس به خصوص دنای خودمان به وفور یافت میشود.این گیاه به صورت درختی نسبتا بلند وباریک است و((تو مایه های سپیدار اما کوتاهتر))

وبیشتر از ان برای درمان سوهاضمه استفاده میشود .((نفخ معده))

به این صورت که دارای صمغی است که به ان در اصطلاح لری ((بر یز نخشو )) میگویند و به کسی که دارای ناراحتی معده است توصیه میشود که از این صمغ به اندازهی یک دانه ماش بدون جویدن قورت دهد. و این صمغ دارای بوی بسیار بدی است .


ونیز از برگهای این گیاه هم غذای تیلیت مانند درست میشود ((برگهای ان را همراه با یک پیاز داغ تفت داده وکمی اب به ان اضافه کرده وبا نان میخورند))که برای نفخ معده و زخم معده بسیار مفید است.و جالب اینکه مزه ی خیلی خوبی هم دارد.


منبع: : P30world Forums - Powered by vBulletin