مسعود اسدي‌پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در بم اظهار داشت: طرح مبارزه با انگل‌هاي خارجي بدن دام از محل اعتبارات خشكسالي در بم وي خاطرنشان كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون در قالب طرح مبارزه با انگل‌هاي خارجي بدن دام و از محل اعتبارات مبارزه با عوارض ناشي خشكسالي اين طرح به مورد اجرا گذاشته شده است.
وي با بيان اينكه طي اجراي اين طرح تعداد 90 هزار نوبت سر دام سبك شامل گوسفند و بز و تعداد 7 هزار نوبت سر دام سنگين شامل گاو و گوساله بر عليه انگل‌هاي خارجي واكسينه شده‌اند، تصريح كرد: در اين مدت بيش از 300 هزار متر مربع جايگاه نگهداري دام نيز به طور كاملا رايگان سمپاشي شده‌اند.
اسدي بيان داشت: انگل‌هاي خارجي بدن دام شامل انواع كنه‌ها، جرب، كك و ... است.
وي ابراز داشت: اين انگل‌ها خسارات اقتصادي شديدي را به دامداري‌ها وارد و موجب بروز بيماري‌هاي واگير دامي و مشترك بين انسان و دام از جمله بيماري مهلك و كشنده تب كريمه كنگو مي‌شود.