صفحه 2 از 2 نخستنخست 1 2
نمایش نتایج: از 11 به 11 از 11

خوراک دام

This is a discussion on خوراک دام within the همه چیز درباره گاوها forums, part of the دام های بزرگ category; خوراك‏هاى علوفه‏اى و كنسانتره دام الف - علوفه ‏ها هرگونه خوراك گياهى و پرحجم كه ارزش غذايى داشته باشد و ...

 1. Top | #11
  تالار گفتگوی پرشین پت (Mypet.ir)
  لايك دريافتي
  241
  لايك كرده
  177
  نوشته ها
  927
  می پسندم
  303
  مورد پسند : 2,025 بار در 745 پست

  Smile خوراك‏هاى علوفه‏اى و كنسانتره دام

  خوراك‏هاى علوفه‏اى و كنسانتره دام
  الف - علوفه‏ها

  هرگونه خوراك گياهى و پرحجم كه ارزش غذايى داشتهباشد و خوش ‏خوراك هم باشد، علوفه نام دارد

  يونجه يابيده:
  اين علوفه ارزش غذايى زيادى دارد. يونجه به عنوان يك غذاى عالى در تغذيه دام به خصوص براى گاو شيرى استفادهمى‏شود. پروتئين و كلسيم بالاى اين علوفه نشانه مرغوب‏بودن آن است. زمانبرداشت يونجه وقتى است كه يك سوم بوته‏ها به گل بنشينند. در جيره غذايى گاوشيرى، بين دو تا چهار كيلوگرم يونجه در روز كافى و مناسب است.
  علف باغ:
  اين علف در تغذيه گاو شيرى و پروارىاستفاده مى‏شود. به دليل داشتن رشته‏هاى بلند، نشخوار دام‏ها را زيادمى‏كند. به علاوه در گاوهاى شيرى باعث بيشترشدن چربى شير مى‏شود. براىجلوگيرى از خارج‏شدن سريع خوراك‏هاى آردى از بدن دام‏هاى پروارى از اينعلوفه استفاده مى‏كنند.
  كاه به علت خشك و پُرحجم‏بودن، ارزش غذايى زيادىبراى دام‏ها ندارد. از نظر ارزش غذايى، كاه جو از كاه گندم بهتر است. همچنين كاه گندم از كاه برنج بهتر است. براى دام‏هاى سنگين بهتر است كه كاهبه صورت رشته‏هاى بلند باشد. مصرف كاه بايد كم و به مقدار لازم باشد. هرچه مقدار اين علوفه در جيره غذايى دام‏ها بيشتر باشد، جلوى هضم و مصرفبيشتر غذا را مى‏گيرد. بهت راست كاه را هميشه بعد از خوراك‏هاى ديگر بهدام‏ها داد.
  اگر كاه و علوفه‏هاى مانند آن به صورت غنى شده بهدام‏ها داده شوند. ارزش غذايى بيشتر مى‏دارند. براى گاوهاى خشك مى‏توانمقدار بيشترى از اين علوفه در جيره غذايى قرار داد.
  سيلوها:
  براى استفاده بيشتر و بهتر از علوفه‏هاىخشك و هضم بهتر اين علوفه‏ها، آنها را سيلو مى‏كنند.
  ب - خوراك‏هاى فشرده شده يا كنسانتره دامى
  علوفه‏هاى آردى و خوراك‏هايى كه از رشته‏هاى كمىتشكيل شده‏اند را علوفه فشرده شده یا خوراك‏هاى كنسانتره‏اى مى‏گويند. وقتى مقدار مشخصىاز ماده‏هايى مانند جو، سبوس، تفاله چغندر قند، كنجاله تخم پنبه را باتكميل‏كننده‏هاى معدنى و ويتامينى مخلوط كنند، خوراك كنسانتره تهيه مى‏شود.
  براى برطرف‏كردن نياز غذايى دام‏هايى كه توليدبالايى دارند، علاوه بر علوفه بايد مقدار مشخصى از كنسانتره دامى هماستفاده كرد. به گاوهاى بومى و دورگ روستايى كه بيشتر از هشت كيلوگرم شيرتوليد مى‏كنند، بايد مقدار مشخصى كنسانتره دامى داد.
  به دامداران عزيز سفارش مى‏شود اگر خوراك را ازكارخانه خريدارى مى‏كنند، در هنگام تهيه و مخلوط كردن كنسانتره در كارخانهحضور داشته باشند. به اين ترتيب، مى‏توانند كنترل كنند كه از هر ماده‏اى بهمقدار مشخص و لازم در كنسانتره مخلوط شده است و جلوى هرگونه تقلب گرفتهشود.
  براى تهيه كنسانتره به وسيله خود دامدار، مى‏توانيداز دستور زير استفاده كنيد. اين دستور براى گاو شيرى كه بين ده تا پانزدهكيلوگرم شير توليد مى‏كند، مناسب است.
  مقدار جو سى و پنج تا چهل درصد، سبوس گندم سى تا سىو پنج درصد، تفاله چغندر قند هشت تا ده درصد، كنجاله تخم پنهب پنج تا هفتدرصد، نمك نيم درصد و سبوس برنج شش تا هشت درصد بايد باشد. به اين ماده‏هامقدارى كربنات كلسيم يا دى‏كلسيم فسفات هم اضافه مى‏كنند.
  نكته‏هاى مهم در تغذيه مخلوط علوفه و كنسانتره
  براى گاوهاى شيرى روستايى كه توليد شير آنان به هفت تا هشت كيلوگرممى‏رسد، لازم نيست كه از كنسانتره استفاده كنيد. با علوفه‏هاى مرغوبمى‏توان نياز غذايى اين دام‏ها را برطرف كرد. ولى براى گاوهايى كه در روزبيشتر از هشت كيلوگرم شير توليد مى‏كنند، بايد از كنسانتره استفاده كرد.
  براى اين گاوها در برابر هر يك كيلوگرم شير توليدى،نيم كيلوگرم كنسانتره دامى لازم است. براى مثال اگر گاوى چهارده كيلوگرمشير توليد مى‏كند، بايد روزانه هفت كيلوگرم كنسانتره به اضافه مقدار لازمعلوفه تازه و مرغوب بخورد.
  تغيير جيره غذايى دام بايد با احتياط كم‏كم انجامشود. تا باعث كم‏شدن توليد نشود. اگر در غذاى دام از ضايعات استفاده مى‏شودبايد با توجه به نوع ماده افزودنى از مقدار كنسانتره كم كرد.
  علوفه‏هاى سبز، رطوبت زيادى دارند. به همين دليل دوتا سه برابر علوفه‏هاى خشك بايد مصرف شوند. اگر بتوان علوفه و كنسانتره رابه طور كامل مخلوط كرد، خيلى مناسب است. اگر اين كار انجام نشد، سعى كنيدفاصله زمانى بين تغذيه با علوفه و كنسانتره خيلى كم باشد.
  براى بيشترشدن مقدار توليدشيره مى‏توان تا حدودى ازكنسانتره دامى استفاده كرد. مصرف زياد كنسانتره باعث كم‏شدن چربى شيرمى‏شود. در اين حالت بايد از علوفه‏هاى مرغوب با رشته‏هاى بلند و كنجالهتخم پنبه استفاده كرد.
  دستور تهيه كسانتره براى گوساله‏هاى پروارى
  مقدار چهل تا چهل و پنج درصد جو، سى تا سى و پنج درصد سبوس، ده تا دوازدهدرصد تفاله چغندر، سه تا پنج درصد كنجاله تخم پنبه، هشت تا ده درصد سبوسبرنج را با مقدارى كربنات كلسيم مخلوط كنيد. سپس در اختيار دام‏ها بگذاريد.
  فراهم‏كردن خوراك لازم براى دام‏هاى مختلف
  همهدامها براى توليد بايد انرژى و پروتئين كافى مصرف كنند. مقدار مصرفماده‏هاى غذايى دام‏ها با هم فرق مى‏كند.
  الف - گاوهاى شيرده:
  اين گاوها به دليل توليد شير،خوراك‏هايى لازم دارند كه پروتئين زيادى داشته باشند. مخلوط علوفه‏هايىمانند يونجه خشك با كنسانتره دامى كه انرژى كافى داشته باشند، بسيار مناسباست.
  مقدار خوراك براى اين دام‏ها به نوع دام حك هبومىاست يا دورگ و مقدار شير توليدى بستگى دارد. مقدار ماده غذايى خشك براىگاوى كه دوازه كيلوگرم در روز شير مى‏دهد و پانصد كيلوگرم وزن دارد، دهكيلوگرم است. دو كيلوگرم از اين مقدار بايد كنسانتره باشد.
  در ابتداى دوره شيروارى چون دام وزن زيادى را ازدست داده و اشتهاى كمترى دارد، بايد از علوفه‏هاى مرغوب و كنسانتره خوباستفاده كرد. به علاوه از دادن علوفه‏هايى مانند كاه و سبوس برنج بايدخوددارى شود.
  ب - گاوهاى خشك آبستن
  در آخر دوره شيروارى يعنى سه ماه قبل از زايمانكم‏كم بايد از مقدار كنسانتره دامى و علوفه‏هاى مرغوب كم كرد. به جاى آنمى‏توان، خوراك‏هاى كم‏ارزش‏تر را در غذاى دام قرار داد. يعنى مى‏توان بهطور كامل از علوفه استفاده كرد و ديگر به دام‏ها كنسانتره نداد. استفادهزياد از غذاى آردى در گاوهاى خشك باعث چاقى آنان مى‏شود. در نتيجه،سخت‏زايى و بيشترشدن هزينه‏ها را به دنبال دارد.
  دو هفته قبل از زايمان، كم كم مقدار كنسانتره درغذاى دام را اضافه كنيد. همچنين از علوفه‏هاى مرغوب مانند يونجه بايد درخوراك دام استفاده كرد.
  ج - گوساله ‏هاى پروارى
  سه ماهه اول دوره پروار:
  در اين دوره، استخوان‏ها واندام گوساله‏ها رشد مى‏كند. بنابراين گوساله‏ها به خوراك‏هايى نياز دارندكه پروتئين زيادى داشته باشند. براى اين كار، علوفه‏هايى مانند يونجه وعلف باغ مناسب هستند. به علاوه در مخلوط كنسانتره بايد از كنجاله تخم پنبهاستفاده كرد. همچنين استفاده از كربنات كلسيم يا پودر آهك و خوراك‏هاىكلسيم‏دار ضرورى است.
  اضافه‏وزن روزانه در اين دوره، با هزينه كمتر وسرعت بيشتر انجام شود. بنابراين، پروار دام‏هاى جوان از نظر اقتصادىباصرفه‏تر است.
  سه ماهه دوم پروار:
  در اين دوره گوساله‏ها رشدابتدايى خود را انجام داده‏اند. در نتيجه، استخوان‏ها و اندام‏ها رشد كمترىدارند. بنابراين، براى پروار و چاق‏شدن گوساله‏ها بايد از خوراك‏هاىپرانرژى و علوفه‏هايى كه تا حدودى مرغوب هستند، استفاده كرد.
  آرد جو، تفاله چغندر قند، ملاس، علف باغ و مقدارىيونجه و كاه براى اين دوره مناسب هستند. در اين دوره براى اضافه‏شدن وزنگوساله‏ها بايد هزينه بيشترى كرد. همچنين هفتاددرصد غذاى دام بايد ازكنسانتره دامى كه مواد پرانرژى دارد، تشكيل شود.
  استفاده از ضايعات در تغذيه دام
  نان خشك

  خوراكى است كه از آرد گندم به دست مى‏آيد. اين خوراك براى دام‏هاى شيرى وپروارى مناسب است. براى استفاده از اين خوراك بايد بسيار دقت كرد. زيرا اگرنان خشك كپك زده باشد، باعث مسموم‏شدن دام‏ها مى‏شود. به علاوه در درازمدتدر گاوهاى شيرى باعث ناراحتى‏هايى مى‏شود.
  چوننان‏هاى خشك به طور صحيح جمع‏آورى نمى‏شوند،ممكن است لابه‏لاى آنها چيزهايى مانند تيغ، سوزان و پلاستيك وجود داشتهباشد. اگر اين چيزها خورده شوند، موجب ناراحتى‏هاى مختلف براى دام مى‏شوند.
  چيزهايى مانند ميخ يا سوزن به طور مسقيم وارد نگارىحيوان مى‏شوند، كم‏كم از ديواره نگارى مى‏گذرند و به قلب مى‏رسند. درنتيجه باعث مرگ ناگهانى حيوان مى‏شوند. ماده‏هاى پلاستيكى نيز باعثبسته‏شدن روده‏هاى دام مى‏شوند.
  سبوس برنج
  نوع درجه يك آن دانه‏هاى برنج دارد وبه شكل آردى است، اين نوع از سبوس براى دام‏ها مفيد است. اما نوع‏هاى ديگركه زبره زيادى دارند، براى خوراك دام مفيد نيستند. از اين ماده در مخلوطكنسانتره براى گاو شيرى شش درصد و براى گاو پروارى نه درصد مى‏توان در نظرگرفت.
  ملاس
  اين خوراك، خاصيت انرژى زايى و مُلينبودن دارد. مى‏توان تا ده‏درصد از آن را در جيره غذايى روزانه در نظر گرفت. شروع تغذيه با اين خوراك بايد كم‏كم باشد. ملاس جايگزين خوبى براى غذاتىمانند جو و ذرت است.
  استفاده از ضايعات براى كم‏شدن قيمت جيره غذايى واستفاهد بهتر و بيشتر از محصولات فرعى كارخانه‏ها بسيار مناسب است. ولىمصرف بيشتر از اندازه و ناگهانى اين مواد باعث ناراحتى‏هاى شديد گوارشىبراى دام مى‏شود. براى مثال، استفاده از چغندر خوراكى، خربزه، هندوانه وصيفى‏جات ديگر بايد كم‏كم شروع شود. يعنى از روزى دويست گرم شروع شود درپايان هم كم‏كم قطع شود.
  روش غنى‏سازى كاه
  به دليل استفاده زياد كاه درتغذيه دام، غنى‏سازى اين علوفه اهميت زيادى دارد. براى غنى‏سازى كاه،ابتدا آب و مقدار مشخصى اوره را با هم مخلوط مى‏كنند. اگر ملاس هم وجودداشته باشد، مقدار مشخى از ملاس هم با آن مخلوط مى‏كنند. وقتى اوره و ملاسدر آب به خوبى حل شد، آن را بر روى توده كاه مى‏پاشند و كاه را به هممى‏زنند. سپس آب را در داخل سيلوى سيمانى مى‏ريزند و فشرده مى‏كنند. با اينكار هواى داخل سيلو خارج مى‏شود. سپس اب استفاده از پلاستيك روى آن رامى‏پوشانند. اين كاه به مدت بيست و پنج روز به همين صورت باقى مى‏ماند وسپس مصرف مى‏شود.
  مقدار ماده‏هاى لازم براى غنى‏سازى كاه
  لاس 4 تا 10 كيلوگرم
  كاه 100 كيلوگرم
  آب 50 تا 80 ليتر
  اوره 4 كيلوگرم
  فايده‏هاى غنى‏سازى كاه
  (1
  پانزده درصد به ارزشغذايى كاه اضافه مى‏شود.
  ( 2 پروتئين كاه بيشتر مى‏شود.
  ( 3 كاه خوش خوراك مى‏شود.
  ( 4 اگر در غنى‏سازى كاه از ملاس هم استفاده شود، انرژىآن بيشتر مى‏شود.
  نكته‏هاى مهم در تغذيه دام
  ( 1
  براى جلوگرى ازنفخ دام بايد كاه غنى‏شده را همراه با علوفه‏هاى خشك ديگر استفاده كرد. مقدار كاه غنى‏شده را براى گوسفند از دويست گرم و براى گاو از سيصد گرم درروز شروع مى‏كنند. كم‏كم اين مقدار را بيشترى مى‏كنند.
  ( 2 سبوس به تنهايى، خوراك كنسانتره به حسابنمى‏آيد. از دادن مقدار زياد اين خوراك به دام خوددارى كنيد. زيرا باعثكم‏شدن چربى شير مى‏شود.
  (3 آرد گندم براى تغذيه نشخواركنندگان مناسب نيست. چون پروتئين موجود در گندم باعث نفخ در گاو مى‏شود. همچنين حركت شكمبه راكم مى‏كند و باعث ناراحتى‏هاى گوارشى در دام مى‏شود

 2. کاربر مقابل پست Rahban عزیز را پسندیده است:


صفحه 2 از 2 نخستنخست 1 2

LinkBacks (?)


موضوعات مشابه

 1. خوراک کدو و نخود فرنگی خوراک سبز رنگ و کم کالری
  توسط ویکی در انجمن دستور تهیه غذاهای گیاهی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 20th October 2015, 07:41 PM
 2. خوراک تاس گیاه!
  توسط لیلیت در انجمن دستور تهیه غذاهای گیاهی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 25th October 2011, 10:15 PM
 3. خوراک ملس
  توسط gazelle در انجمن دستور تهیه غذاهای گیاهی
  پاسخ: 2
  آخرين نوشته: 2nd November 2010, 04:53 AM
 4. خوراک دال عدس
  توسط gazelle در انجمن دستور تهیه غذاهای گیاهی
  پاسخ: 0
  آخرين نوشته: 1st November 2010, 08:48 PM
 5. خوراک قارچ و بادمجان/ یک خوراک گیاهی خوشمزه!!!
  توسط gazelle در انجمن دستور تهیه غذاهای گیاهی
  پاسخ: 1
  آخرين نوشته: 1st November 2010, 07:57 PM

Visitors found this page by searching for:

خواص سیلو ذرت

استفاده ازسیب زمینی درخوراک دام

خواص سبوس در جیره دام

یولاف در تغذیه دام

جیره دام

كنجاله بسازيد

استفاده از تفاله آفتابگردان

دانه جو در تغذیه دام

خواص ذرت برای گوسفند

تفاوت ذرت خوراکی و دامی

اثر سیب زمینی در تغذیه دام

فواید ذرت در تغذیه دام

استفاده از یونجه در خوراک دام

خواص سبوس برای دام

ذرت درتغذیه دام

استانداردهای مصرف سیلوی ذرت در جیره

مزایا و معایب مصرف سیب زمینی در خوراک دام و گاو

مضرات سيب زميني براي دامها

پرورش قارچ سیلوسیب

استفاده از سیب زمینی در جیره غذایی دام

متیونین در تغذیه دام

فواید ذرت برای جوجه گوشتی

فواید تفاله چغندر قند در تغذیه گاو

نحوه استفاده ازسیب زمینی در خوراک دام

عوارض خوراک پلت شده گاو

ذرت وسویا در تغذیه دام

الیاف خام خوراک حیوانات

طرزتهیه غذا با سبوس گندم

پودر خون در تغذیه دام

نقش کنجاله سویا در تغذیه دام

تفاوت سویای خوراک دام وسویای خوراک انسان

تفاله سیب مرغ تخمگذار

تفاله خوراک دام

معیب گندم آسیاب شده در خوراک گوسفند

مقاله در مورد خوراک دام

سیب زمینی در جیره گاو

كنجاله تخم افتابگردان براي تغذيه دام

مقايسه خواص ذرت و جو

فوایدومعایب تخمه افتاب گردان

سویا خوراک دام

نقش ذرت در جیره دام وطیور

تفاله چغندر قند درتغذیه دام وطیور

مقاله درمورد خوراک دام وطیور

اهمیت جو در تغذیه دام

اهمیت وارزش غذای علوفه جات تازه درطیور

تفاوت خوراک گلوتن ذرت و کنجاله گلوتن ذرت

تصاویر خوراک دام

جایگزینی سیب زمینی در جیره مرغ گوشتی

مضرات ذرت علوفه برای گوسفند

فواید گلوتن ذرت در تغذیه گاو شیری

کمبود کبالت در نشخوار کنندهمصرف سیب زمینی درجیره گاوسیلوی علوفه ذرتپروتئین by-product خوراک دامسیلوی سیبتفاله زیتون تغذیه نشخوارکنندگانهمه چيز درباره خوراک دام پوسته ذرت در مقايسه با سبوس گندم استفاده از سیب زمینی در تغذیه دامتغذیه سدیم در جیره نشخوار کنندگاناستفاده از تفاله زیتون در تغذیه مرغ تخم گذار زیتون در تغذیه دامتفاله زیتون درتغذیه داممنابع کلسیم درخوراک دامجیره خوراک دامپروتئين موجود در كنجاله آفتابگردان در تغذيه دامسیلوهای متداول خوراک داماستفاده از سیب زمینی در تغذیه دام و طیوراثر اهک بر تجزیه پروتیین و ماده خشکمعايب ملاس چغندر قندعكس ملاس به عنوان خوراك داممصرف سیب زمینی در جیره دامخواص سبوس گندم در تغذیی دامنقش جو در تغذیه دام و طیورمسموميت با بادمجان در دامغذای دام از چه چیزی تشکیل شده است ؟کنجاله منداب در جیره مرغنحوه مصرف سبوس گندمعكسهاي از سيلوي تفاله سيباسید فیتیک خوراک طیورکنجاله تخم کتان فروشتفاله زیتون در تغذیه دامسیب زمینی دام و طیوراستفاده از سيل‍ا‍‍ژ ذرت در تغذيه داممصرف سيب زميني براي دامفوايد ذرت براي دامعلوفه سیب زمینی در تغذی دام تاثیرات ملاس در خوراک دامنقش سویا در تغذیه دام و طیوراثر آهک در جیره داماستفاده از سيب زميني در گاو گوشتيسيب زميني درخوراك دامكنجاله كتانجایگزینی گندم با ملاس در جیره پرواریخواص سبوس و کنسانترهیونجه خشکاستفاده از سيب زميني در خوراك دامتاثیر پروپیونیک اسید در غذای دام و طیورتاثیر هویج در مرغ تخمگذارمصرف سیب زمینی در جیره طیور

کلمات کلیدی این موضوع

تالار گفتگوی پرشین پت (Mypet.ir) مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
اطلاعات تماس با پرشین پت
جهت ارتباط با مديران پرشین پت مي توانيد از اطلاعات زير استفاده نماييد .
Email : persianpet@gmail.com
SMS : 10000128394214
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556