صدور پروانه شکار و صيد پرندگان آغاز شد
ايرن: فرمانده يگان حفاظت اداره کل محيط زيست استان تهران با اعلام اين خبر افزود : صدور پروانه شکار پرندگان وحشي در حوزه استحفاظي استان تهران در اداره کل و واحدهاي تابعه شهرستاني با رعايت کليه قوانين و مقررات شکار و صيد آغاز گرديد.

به گفته وي پروانه عادي شکار پرندگان وحشي فقط در محدوده شکارگاههاي آزاد استان برابر تقسيمات کشوري اعتبار دارد و دارندگان پروانه شکار پرنده مجازند در فصل شکار که از اول مهرماه آغاز و براي صيد پرندگان خشک زي مناطق گرمسيرتا پانزدهم بهمن و مناطق سردسير و همچنين شکار پرندگان آبزي تا پانزدهم اسفند ماه ادامه خواهد داشت اقدام به شکار نمايند.
ميرانزاده اظهار داشت : متقاضيان مي توانند صرفا در دو روز آخر هفته (پنجشنبه و جمعه) در هر مسافرت- شکار ،چهار قطعه از پرندگان غير حمايت شده از قبيل قمري، کبوتر کوهي، فاخته ،تيهو،کبک، باقرقره شکم سياه و گنجشک شکار نمايند . وي با بيان اين موضوع که بهاي هر پروانه مبلغ چهارصد هزار ريال مي باشد که در ازاء فيش بانکي صادر ميگردد گفت : صدور پروانه شکار پرندگان وحشي براي اتباع خارجي مقيم و غير مقيم فقط از طريق سازمان حفاظت محيط زيست صادر خواهد شد.
فرمانده يگان حفاظت اداره کل محيط زيست استان تهران يادآور شد: پروانه شکار پرندگان وحشي براي افراد غير متخلف ، تنها با داشتن جواز حمل سلاح جمهوري اسلامي ايران از مبادي ذي صلاح صادر مي گردد.
وي درخصوص دارندگان تفنگ بادي 5/5 که داراي دفترچه شناسايي شکارچيان هستند گفت : اين دسته از افراد مي توانندپروانه عادي شکار پرندگان وحشي را دريافت و صرفاً به شکار پرندگان راسته گنجشک سانان اقدام نمايند.