نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

عمر گلدانی داودی شاخه بریده

This is a discussion on عمر گلدانی داودی شاخه بریده within the تالار گیاهان زینتی forums, part of the تالار گیاهان category; عمر گلدانی داودی شاخه بریده صادرات رتبه دوم جهانی را پس از گل رز به خود اختصاص داد. گلهای بریده ...

 1. Top | #1

  کاربر نمونه

  کاربر قدیمی


  لايك دريافتي
  1241
  لايك كرده
  411
  نوشته ها
  2,385
  می پسندم
  2,226
  مورد پسند : 6,191 بار در 1,994 پست
  حالت من :
  My Mood
  Breezy

  New 1 عمر گلدانی داودی شاخه بریده


  عمر گلدانی داودی شاخه بریده

  صادرات رتبه دوم جهانی را پس از گل رز به خود اختصاص داد. گلهای بریده داودی ،عمر گلدانی بیشتری نسبت به سایر گلهای بریده دارند که دلیل ان را تولید کم اتیلن در طی پیری میدانند.در مورد گل بریده داودی ،به تعویق انداختن پژمردگی و پیری برگها میتواند،باعث افزایش عمر گلدانی شود ،زیرا کاهش کیفیت گل بریده داودی عمدتا به دلیل پژمردگی برگهاست که در اثر توقف انتقال اب رخ میدهد.تشکیل حبابهای هوا در داخل اوندها باعث مختل شدن انتقال اب شده و در نهایت مقاومت هیدرولیکی افزایش میابد که منجر به استرس آبی شدید میشود.این کاهش تورژسانس به همراه تجزیه کلروفیل باعث پیری زود هنگام برگها نسبت به گلها میشود.جذب و انتقال اب در ساقه داودی به وسیله تیمارهای پس از برداشت راحت تر شده است،مثل فرو بردن در یک محلول ضدعفونی کننده،آب سرد و یا افزودن مواد ضد باکتری در محلولهای نگهدارنده.

  همچنین از مواد شیمیایی به منظور تاخیر پیری و جلوگیری از تجزیه کلروفیل در گلهای بریده ،استفاده شده است مه برخی از انها موفق بوده است.پژمردگی زود هنگام برگها ،زردی برگها و باز نشدن گلها؛ همه در انبار سرد تخریک میشوند.این علائم میتوانند به وسیله قلمه گیری ور زمان مناسب و تیمار با محلولهای نگهدارنده شامل هورمونهای گیاه) کایتتین و جیبرلین،(6-BA و نیترات نقره و تیو سولفات نقره حلوگیری شوند.همچنین پیش سرمادهی فورا پس از برداشت و انتقال در یک دمای مطلوب ،پیشرفت علایم نا مطلوب را به حداقل میرساند .در اینحا تیمارهای مختلف مثل محلولهای نگهدارنده ،میکروب کشها ،بازدارندههای اتیلن ،کربوهیدراتها،نمکها،متانو ل ،اتانول،پاکلوبوترازول ،کندکننده هاو بازدارنده های رشد،هورمونهای گیاهی و اثرات متقابل انها در تنظیم پیری که میتوانند در افزایش عمر گلدانی داودی شاخه بریده موثر باشند،بررسی میشود.

  مقدمه

  گل داودی یکی از مهمترین گلهای بریده در جهان است ،به طوری که در سال 2003 ،از نظر سطح زیر کشت و درامد حاصل از صادرات رتبه دوم جهانی را پس از گل رز به خود اختصاص داد.گلهای بریده داودی عمر گلدانی بیشتری نسبت به سایر گلهای بریده دارند که دلیل ان را تولید کم اتیلن در طی پیری میدانند.حساسیت داودی به اتیلن کم است و در پاسخ به Acc و اتفون علایم پیری را نشان میدهد.گلچه ها و برگهای داودی اتیلن کمی طی دوره گلدانی تولید میکنند،پس داودی شاخه بریده را میتوان فاقد پیک اتیلن دانست.تولید اتیلن در گلچه ها و برگها با کاربرد Acc افزایش میابد.ولی عمر گلدانی داودی به طور جزئی کاهش میابد.پاسخ برگها به Acc بیشتر از گلچه ها و نهنجها است که به تولید اتیلن در گلهای تیمار شده باAcc برمیگردد.

  در مورد گل بریده داودی ،به تعویق انداختن پژمردگی و پیری برگها ،میتواند باعث افزایش عمر گلدانی شود،زیرا کاهش گل بریده داودی عمدتا به دلیل پژمردگی برگها است.که در اثر توقف انتقال اب رخ میدهد.این کاهش تورژسانس به همراه تجریه کلروفیل باعث پیری زودهنگام برگها نسبت به گلها میشود.جذب و انتقال اب در ساقه داودی به وسیله تیمارهای پس از برداشت راحت تر شده است .پژمردگی زود هنگام برگها ،بستگی به پایداری غشا و فعالیت آنزیمهای SOD وPOD دارد.تغییرات عوامل بالا که باعث پژمردگی برگها میشود میتواند با استفاده از 6-BA وGA جلوگیری شود.سیتوکینین ها و محلول های آمونیومی از پژمردگی زودهنگام برگها جلوگیری میکنند.  1-موادشیمیایی:

  بازدارنده های اتیلن:

  کاربرد بازدارنده های اتیلن مثل STS وAgNo3 هم همین اثر را دارد.بازدارنده های اتیلن مثل MMG,AVG,AOA نسبت به بقیه ارزانتر و در دسترس تر است.افزودن کبالت به محلولهای حفاظت کننده نیز از انسداد آوندی در ساقه های رز جلوگیری میکند و جریان مستمر اب را در ساقه ها حفظ میکند و در نتیجه میزان جذب اب را در گلها افزایش میدهد.علاوه بر این کبالت تا اندازه ای باعث بسته شدن روزنه ها میشود و پتانسیل آبی را در گلهای بریده افزایش میدهد.یون کبالت مانع از بیوسنتز اتیلن میشود.کلرید کبالت عمر گلهای بریده داودی را 7-5 روز نسبت به تیمار شاهد افزایش داده است.

  در ارکید دندروبیوم نیز علاوه بر افزایش عمر گلدانی سبب تسریع در باز شدن جوانه ای گل شده است.

  میکروب کشها:

  مثل نیترات نقره که یک باکتری کش است ولی با کلر اب شهری واکنش داده و در مقابل نور هم دچار تغییر رنگ میشود .تیو سولفات نقره یک بازدارنده قوی فعالیت اتیلن باکمی فعالیت ضد میکروبی است.

  اسیدهای آلی:

  اسید سیتریک،اسیدایزو آسکوربیک،اسید تارتاریک و اسید بنزوییک برای افزایش طول عمر گلهای بریده به کار میروند،اسید سیتریک باعث کاهشPH آب ،ایجاد تعادل آبی و کاهش گرفتگی ساقه میشود.

  محلولهای نگهدارنده:

  محلول های حاوی 8-هیدروکسی کویینولین((8-HQS تیوبندازول(TBZ) هم در افزایش طول عمر گلدانی موثرند.8-هیدروکسی کویینولین یک باکتری کش ویک عامل اسیدی کننده محیط است که علاوه برجلوگیری از رشد باکتریها و کاهش PH محیط ،از بسته شدن ۀوندها در مقطع برش ساقه در اثر رسوب مواد مختلف شیمیایی نیز جلوگیری میکند.

  گلهای شاخه بریده داودی که در محلول گلدانی حاوی هیدروکسی کویینولین و ساکارز قرار میگیرند ار عمر بیشتر و حد اکثر وزن تر بالاتری برخوردارند.

  مواد شیمیایی(بقیه)

  کربوهیدراتها:

  کربوهیدراتهایی مثل ساکارز ،گلوکز،و فروکتوز از طریق حفظ وظایف و ساختمان میتوکندری ،تنظیم میزان آب به وسیله کنترل تعرق و افزایش جذب اب باعث افزایش طول عمر کلهای بریده می شوند.البته میزان قند مورد استفاده برای هر گونه گیاهی متفاوت است ،مثلا برای نمو غنچه های گل داودی رقم "Bright Golden anne"غلظت بهینه قند 30 درصد میباشد در حالی که برای "Albatros"حدود 2 درصد است.

  نمکها:

  نمکهای کلسیم ،آلومینیوم،بور،مس ،روی،نیکل هم در طول عمر گلها موثرند.تاثیر انها به کنترل فعالیتهای میکروبی یا کنترل متابولیسم در گلها مربوط می شود.تیمار سولفات آلومینیوم برای افزایش عمر گلدانی چندین گل بریده پیشنهاد شده است، سولفات آلومینیوم به عنوان یک ماده ضد میکروبی عمل میکند که pH محیط را کاهش میدهد.استفاده از این ماده در محلول گلدان گلهای لیسیانتوس،سبب دوبرابر شدن عمر گلها شده و وزن تازه گلها را افزایش داده است.سولفات آلومینیوم سبب بهبود عمرگلدانی و باز شدن غنچه های ارکید دندروبیوم شده است.

  استالدهید که یک متابولیت اتانول است،ماندگاری گل میخک را افزیش داده و به عنوان عامل اصلی بازدارنده پیری گلهای میخک ،رقمwhite sim شناخته شده است.استالدهید این کار را از طریق جلوگیری از تولید اتیلن انجام میدهد.

  بازدارنده های رشد:

  هایدروزید مالیک،سیکلوهگزامید،آزید سدیم ومورفاکتینها نیز طول عمر برخی از گلهای بریده را افزایش میدهند.آنها مانع تنفس و فرآیندهای شیمیایی ویژه میشوند. البته این ترکیبات باید در غلظت های بسیار پایین استفاده شوند وگرنه ایجاد سمیت میکنند.

  کند کننده های رشد:

  مثل دامینو زاید (B-9) و سای___ل(ccc) ،بیوسنتز GA و سایر محرکهای متابولیکی را مانع شده و مقاومت گیاه به استرس محیطی را افزایش میدهند.

  متانول و انانول:

  اثر مثبت اتاول در افزایش عمر گلدان میخک بریده را ناشی از تاثیر ان در کاهش سرعت تنفس ودر نتیجه جلوگیری از بیوسنتز اتیلن کلیماکتریک میدانند.

  اتانول باعث افزایش عمر گلدانی داودی شده و محتوای کلروفیل برگها را افزایش میدهد.

  متانول 4 درصد ،اتانول 4 درصد و بنزیل آدنینppm 10 به صورت تیمار پالسی 24 ساعته ،همگی باعث حفظ تورژسانس برگ ،حداقل کاهش وزن تر و سبز ماندن برگهای داودی میشوند.کاربرد متانول به صورت پالسی یا مداوم باعث افزایش کارایی فتوسنتزی برگها می شود.ولی کاربرد متانول به صورت خارجی،باعث افزایش رشد و عملکرد میشود اما اثری روی غلظت کلروفیل و سیستم فتوسنتزی ندارد.

  استفاده از متانول باعث به تاخیر افتادن پیری برگ و افزایش عمر گلدانی گلهای بریده شده و نقش بسیار موثری در سازگاری گیاه به نور کم دارد.در داودی شاخه بریده ،کاربرد متانول ،تحت شرایط نور کم ،عمر گلدانی را 8 برابر شرایط نور بالا افزایش میدهد.

  یکی دیگر از علائم کاهش کیفیت در گل داودی توسعه رنگ بنفش در گلبرگهای سفید رنگ است که علت ان تشکیل آنتوسیانین میباشد.استفاده از BA و متانول باعث میشود که گلها رنگ سفید خود را حفظ کنند.

  پاکلوبوترازول:

  یک بازدارنده کائورون اکسیداز با اثر ضد جیبرلینی است که عمر گلدانی داودی شاخه بریده را افزایش داده ،پیری برگهای ان را به تاخیر انداخته و کارآیی فتوسنتزی را کاهش میدهد،فتوسنتز در گیاهان با شدت نور پایین سازگاری یافته است.

  ترکیبات هورمونی:

  اکسین ها: به ندرت در محلولهای نگهدارنده گل استفاده میشوند.در گل میخک اکسین ها تولید اتیلن به وسیله گلها را تسریع کرده و باعث پیری زود هنگام میشوند.در بنت قنسول پیری گلها توسط اکسین به تاخیر افتاد.

  ABA :فاکتور محرک پیری شناخته شده است.تیمار با ABA پژمرده شدن گلها در معرض نور را به وسیله بستن روزنه های انها و کاهش اتلاف اب به تاخیر میاندازد.با این حال ABA در تاریکی پیری گل را باعث میشود.ABA و IAA میتوانندتولید اتیلن را در گلچه ها و برگها تحریک کنند،همجنین 6-BA از تاثیر ABA روی تولید اتیلن جلوگیری میکند.ABA و CTK در تنظیم پیری انواع گلهای بریده حساس به اتیلن ضد هم عمل میکنند.ABA عمر برگهای داودی راکوتاه کرده و باعث زردی انها میشود،در بد شکلی و کج شدن گلچه ها هم موثر است.

  سیتوکینین ها:

  از انواع ان مثل 6-BA میتوان در مرحله پس از برداشت گلهای بریده استفاده کرد.سیتوکینینها میتوانند مانع تولید اتیلن شوند.ولی روی گلهای داودی اثر کمی دارند.6-BA به تنهایی نمیتواند مانع تولید اتیلن شود ولی روی تولید اتیلن تحریک شده بوسیله ABA اثر آنتاگونیستی دارد.همچنین باعث افزایش میزان GA1+3 در برگهای داودی میشود.و میتواند پژمردگی زود هنگام برگها را به تاخیر اندازد.

  کاربرد BA در داودی شاخه بریده به طور کامل از تشکیل آنتوسیانین در گلبرگها جلوگیری میکندو اثر مثبتی روی محتوای کلروفیل و کارایی فتوسنتزی برگها دارد.

  جیبرلین ها:

  تیمار با GA تجزیه کلروفیل در برگهای آلسترومریا و سوسن که به مدت طولانی حمل و انبار میشوند را مانع میشود.استفاده از GA3 به تنهایی یا درون محلول نگهدارنده باعث افزایش عمر گلدانی داودی شده و پیری را به تاخیر میاندازد.ولی اثر ان کمتر از 6-BA است.

  نتیجه گیری:

  همه این نتایج تایید کننده این مطلب است که توازن بین 5 نوع هورمون گیاهی روی فرایند پیری داودی شاخه بریده موثر است،پس با کاربرد خارجی هورمون ها و یا استفاده از بازدارنده های تولید یا فعالیت هورمونی میتوان زردی برگها و پیری را به تاخیر انداخته و عمر گلدانی را افزایش داد.همچنین استفاده از تیمارهای شیمیایی بویژه ساکارز ، نمکها ،و ترکیبات میکروب کش و الکلها که به اسانی در دسترس هستند هم میتواند مفید باشند.


  منبع:ماهنامه کشاورزی سنبله(زهره نصر آبادی؛دانشگاه فردوسی مشهد)
  ستایشگر معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت
  [SIGPIC][/SIGPIC]

 2. 3 کاربر پست لونا عزیز را پسندیده اند .


 3. Top | #2

  کاربر تازه آشنا

  کاربر تازه آشنا


  لايك دريافتي
  0
  لايك كرده
  0
  نوشته ها
  12
  می پسندم
  0
  مورد پسند : 0 بار در 0 پست

  پیش فرض

  سولفات آلومینیوم چیست

  سولفات آلومینیوم (به انگلیسی: Aluminium sulfate) که بدین شکل نوشته می‌شود Al2(SO4)3 یا Al2O12S3، یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۸۵۰ است. که جرم مولی آن ۳۴۲٫۱۵ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد بلوری سفید است.


  کاربرد های آلومینیوم سولفات
  حدود 50% از سولفات آلومینیوم در کاغذ سازی و کارتون سازی و مقواسازی استفاده می شود. همچنین از سولفات آلومینیوم به دلیل سه ظرفیتی بودن یون آلومینیوم و توانایی بالای آن در انعقاد و لخته سازی ذرات کلوئیدی، در تصفیه ی آب و فاضلاب استفاده می شود. سولفات آلومینیوم به دلیل ترکیب شدن یون آلومینیوم با هالوژن هایی نظیر کلر و فلوئور و ایجاد رسوب و کمک به حذف آن ها از محلول سولفات روی حاصل از لیچینگ خاک یا کنسانتره ی روی، جهت جلوگیری از چسبندگی فلز روی به کاتد ها در صنعت تولید روی مصرف می شود.

  منبع : سایت کیمیا

Visitors found this page by searching for:

مقاله گل شاخه بریده میخک

میخک شاخه بریده

تاثیر اسید سیتریک بر ماندگاری گل جعفری

اثرموادشیمیای برماندگاری گل

ساکارز رز

پس از برداشت گل شاخه بریده pdf

انتوسیانین قند گلهای شاخه بریده

بررسي تاثير تيمارهاي نيترات كلسيم روي گلها

اثر جیبرلین بر روی گل میخک

افزایش عمر گل میخک مقاله

ساکارز نیترات نقره

سالیسیلیک اسید ماندگاری گل بریده رز

مقاله هورمون گلهای بریده

بررسی اثر موادشیمیایی مثل نیترات نقره بر روی ماندگاریگلهای شاخه بریده

اثرموادشیمیایی برهورمونها

اثر سالیسیلیک بر پس از برداشت گل شاخه بریده

تاثير غلظت هاي مختلف هورمونها روي گل شاخه بريده داوودي

گل داوودی شاخه بریده

بررسی اثرموادشیمیایی روی ماندگاری گلهای شاخه بریده

نقش اسید سالیسیلیک بر ماندگاری پس از برداشت

عمر پس از برداشت گل دندروبیوم

اثر اسید سیتریک و ساکارز در ماندگاری گل شاخه بریده

اثر کلرید کبالت بر ماندگاری گل داوودی

كلهاي سوسن

درمورد گل شاخه بریده داوودی

بررسی اثر ساکارز،جیبرلین و کلرید کلسیم در ماندگاری میخک شاخه ای

تاثیر اسید سالسیلیک بر انواع گل های شاخه بریده

پیشنهاد عمر ماندگاری گل میخک

مقاله تأثر..برماندگاری گلها

مقله گل میخک شاخه بریده

اثر جیبرلین بر عمرپس ازبرداشت گل میخک

گل داوودي PDF

گل شاخه بریده لیسیانتوس

گلهای شاخه بریدهpdf

عوامل موثر در ماندگاری گلهای شاخه بریده آلسترومریا

تاثیر قند بر ماندگاری گلها

درصد کلسیم شاخه بریده ها

داوودي شاخه بريده

مقاله در مورد ماندگاری گل شاخه بریده داوودی

اثر جيبرلين درگل رز

تاثیر اسید سالیسیلیک بر ماندگاری گلهای شاخه بریده

مقاله در مورد ماندگاری گل داوودی

نقش نانو بر افزایش ماندگاری گل شاخه بریده

اسید سیتریک گل pdf

مقاله در مورد اثر اسید سیتریک بر روی عمر پس از برداشت گل های شاخه بریده

اثر کبالت بر حیوانات

تاثیر اسید سالیسیلیک و کلرید کلسیم بر گل لیلیوم

ورميكمپوست در عمر پس ازبرداشت

تاثیر جیبرلین اسید شاخه بریده آلسترومریا pdf

اتیلن ونقشش درپس از برداشت گل های شاخه بریده

مقاله PDF گل داوودی

کاربرد اتانول بر روی گلهای شاخه بریده کاربرد اتانول بر روی گلهای شاخه بریده

اتیلن در مورد گلهای شاخه بریده

اثرات تیمارهای شیمیایی بروی عمر گل شاخه بریده

اثرات تیمارهای شمایی بروی عمر گل شاخه بریده

بررسی تیمارهای مختلف شیمیایی جهت افزایش طول عمر گل بریده داوودیpdf

سالیسیلیک اسید گل بریده pdf

اثراسید سیتریک بر روی گل بریده

تاثیرکلرید کلسیم بر باز و بسته شدن روزنه ها

اثر ساکارز بر عمرنگهداری گلها

تاثیراتیلن بر پیری pdf

کاربد نیترات کلسیم در گلهای بریده

کلروفیل گل بریدهpdf

تاثیر برگل آلسترومریا

اثر سولفات آلومینیوم بر گل رز

اثر تيوسولفات نقره در گل داوودي

تاثیر هورمونها بر گلها

اثر سالیسیلیک اسید و ساکارز بر افزایش عمر پس از برداشت گل

تأثیر..برماندگاریگلهای شاخه بریده

تاثير هورمون اتيلن بر گل سوسن

تاثیر اتانول بروی عمرگل رز

اثر اتیلن بر روی گلهای شاخه بریده و عمر نگهداری آنها

بررسی اثر تیمارهای شیمیایی برافزایش طول عمر گل شاخه بریده داوودی

تاثير هورمونها در ماندگاري گلها

تحقیق راجع به گلهای شاخه بریده داوودی

تأثیر..برماندگاری گلها

اثر قبل از برداشت محلول اسید سیتریک و اسید مالیک بر روی محتوای کلروفیل و طول عمر بعد از برداشت و سوسن

مقاله در مورد تاثیر ماده نیترات نقره بر روی گل داوودی

نقش ساکارز در عمر گلها

تأثیر جیبرلین روی گل رز

مقاله در مورداثر مواد شیمیایی بر گلهای شاخه بریده

اثرقندهابرعمرگلها

ماندگاری آلسترومریا

مقاله در مورد ماندگاریگلهای شاخه بریده

مقاله در مورد تاثیر تیمارهای شیمیایی برماندگاری گل داوودی pdf

کلسيم گل شاخه بريده مقاله

اسید سالیسیلیک عمر پس از برداشت

چه دلیلی باعث شدهاسید سالیسیلیک اسید باعث عمر ماندگاری گل آلسترومریا

تاثیر اتانول و متانول بر گل شاخه بریده

اسید سالسیلیک ماندگاری گل

مقالات اسید سالیسیسلیک در عمر پس از برداشت گل شاخه بریده

مقالات در مورد اثر اسید سالیسیلیک بر روی گلهای شاخه بریده

تاثیر موادنگهدارنده روی بالابردن گل های شاخه بریده

اثر تیمارهای مختلف بر عمر پس از برداشت گل بریده داوودی

اخرین نتایج ماندگاری گل هی شاخه بریده

تاثیر تیمارهای مختلف بر روی داوودی

ماندگاری گل شاخه بریده میخک

مقالاتي راجع به تاثير نيترات كلسيم بر گل داودي

تاثیر اسید سیتریک بر عمر پس از برداشت گل

سالیسیلیک اسید عمر پس از برداشت گلهای شاخه بریده

کلمات کلیدی این موضوع

تالار گفتگوی پرشین پت (Mypet.ir) مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
اطلاعات تماس با پرشین پت
جهت ارتباط با مديران پرشین پت مي توانيد از اطلاعات زير استفاده نماييد .
Email : persianpet@gmail.com
SMS : 10000128394214
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556