مقصود از آب و هوا، شرایط و الگوی جوی یک منطقه در مدت زمان طولانی است. به این منظور، معدل الگوهای فصلی گرما و سرما، رطوبت یا خشکی در طول ۳۰ سال اندازه گیری می شود. از آنجایی که خورشید به طور یکسان به همه جا نمی تابد، آب و هوا در سراسر جهان متفاوت است. استوا بیش ترین میزان گرما را دارد. بادها و جریان های اقیانوسی باعث انتقال گرما در اطراف زمین می شوند. می توانیم شرایط آب و هوایی را به چهار دسته تقسیم بندی کنیم: آب و هوای گرمسیری، بیابانی (خشک)، معتدل و قطبی. نواحی مختلف در جهان شرایط و آب و هوایی متفاوتی دارند. در برخی از مناطق میزان بارندگی بسیار بالاست در حالی که مناطق دیگر باران بسیار کمی دارند و خشک باقی می مانند. شرایط آب و هوایی یک کشور در طول یک سال و در فصول مختلف تغییر می یابد.