بیماریهای انگلهای داخلی دامها و داروهای ضد انگل خارجی
نام انگل شکل انگل علائم بیماری علائم
کالبدگشایی
فصل درمان نوع درمان مقدار مصرف
داروئی
کرم کدو (تنیازیس) کرمهای بزرگ
پهن ،نواری
و بند بند است
که دارای یک
سر کوچک و
بدن بندبند
هستند که به
طول 1 الی
18 متر میرسد
کم خونی ،
کنده شدن
مو ،اسهال
شدید و
لاغری
وجود کرمهای
بندبند به
پهن در روده
بهار و تابستان قرص تنیرازی
قدیم
مبندازول
هر 20 کیلو
وزن بدن دام
یک قرص
مصرف شود
استرونژیلوز ریوی
(کرم پف)کرم ریه
کرمهای نخی
شکل سفید
رنگ که به
طول 25 الی
100 میلیمتر
می رسد
کنده شدن
مو، لاغری
،پریدگی
رنگ مخاطات
،سرفه و
ترشح مواد
چرکی از
بینی میباشد
وجود کرمهای
نخی شکل
در برنشها
وانشعابات
ریه
بهار و تابستان آلبندازول
یا نیلورم
ویا تیبنزول
آلبندازول :
گوسفند و بز
هر 20 کیلو وزن
یک قرص
گاو هر 100
کیلو وزن یک
قرص
نیلورم: در هر 50
کیلو وزن نصف
بلوس
تیبنزول :به هر
20 کیلو نیم الی
یک قرص
استرونژیلوز گوارشی
(کرم شیردان )
(قزل قورت)
نخی شکل
قرمز رنگ
که به طول
14 الی 30
میلی متر
می رسد
کم خونی
،کنده شدن
مو،لاغری
پریدگی
رنگ مخاطات
ورم آبکی
زیر فک
وجود کرمهای
نخی شکل
قرمز رنگ
در داخل
شیردان
بهار و تابستان نیلورم یا
بان مینی یا
تی بنزول و
یا آلبندازول
نیلورم:در هر
50 کیلو نصف
بلوس
بان مینی :
در هر
25 کیلو یک
قرص
تی بنزول:هر
20کیلو
وزنیک قرص
آلبندازول :
گوسفند هر
20کیلو یک
قرص گاوهر
100کیلو یک
قرص
آسکاریس دراز سفید
مایل به زرد
طول آن تقریباً
به 30سانتیمتر
می رسد
دل درد
شدید ،
بی اشتهایی
و رشد دام
بطئی و
یا متوقف
می گردد
وجود کرمها
در داخل
روده باریک
بهار ویا پائیز آلبندازول گوسفند و بز :
هر 20 کیلو
وزن یک قرص
گاو :هر 100
کیلو یک قرص
کپلک
(فاسیولاهپاتیکا)
کرمهای برگی
شکل و سبز
رنگ داخل
مجاری صفراوی
به طول یک
الی دو سانتیمتر
کم خونی،
تورم گلو
،اسهال،
کنده شدن
مو ،
لاغری شدید
کرمهای
برگی شکل
داخل کبد
و کیسه
صفرا
بهار
تابستان
پائیز
بیلوان ام
راناید
آلبندازول
بیلوان ام:هر
25 کیلو یک
قرص
راناید : هر
25 کیلو یک
قرص
آلبندازول :
گوسفند هر
20 کیلو یک
قرص گاو
هر 100 کیلو
یک قرص
اکینوکو___
گرانولوزوس
(کیست هیداتیت)
کرم کوچک
بند بند که
اندازه آن به
چند میلیمتر
میرسد
(3-6میلیمتر )
به صورت
کیسه ای
کوچک به
اندازه دانه
برنج است
کوری ،فلجی
،سردرد
،استفراق
،در سگها
اسهال
سستی
و شکستگی
استخوان اغماء
و بالاخره مرگ
کیست های
کوچک و
بزرگ به
اندازه
یک توب
تنیس به
کبد ،ریه،
مغز ، نخاع ،
ستون فقرات
، کلیه ،
طحال داخل
کیست ها
مایع و تعداد
زیادی کرم
وجود دارد
برای پیشگیری
باید سگهای
خانگی و
گله را باید
داروی
ضد انگل داد
در انسانها
عمل جراحی
و در دامها
درمان مناسب
وجود ندارد
و عمل جراحی
غیر اقتصادی
است
قرص:درونسیت
سگهای متوسط
2قرص
سگهای
بزرگ3 قرص