ژرمن شپرد ها به علت تراکم مو و کرک بالا نیازمند براشینگ و شستشوی حرفه ای هستند تا ظاهري زیباتر با پوششی براق و ریزش موی کم داشته باشند