هاسکی ها و بخصوص هاسکی های مالاموت نیازمند براشینگ کامل و عالی هستند تا بتوانند پوشش متراکم مخصوص و زیبای خود را حفظ نمایند