پت شاپ پرشین پت
Follow Us
facebook twitter blog google

خبر های روز حیوانات خانگی

12345678910بعدیآخرین
(1 - 18) / 29010    |     صفحه 1 از 1612
RSS

GetPagedList: 0,440,,False,False,False,CreationDate,0,18

معرفي نژاد گربه


اخبار ومقالات - گالری

 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
 
 
 اطلاعات بیشتر  
12بعدیآخرین
(1 - 10) / 17    |     صفحه 1 از 2

نمایش متن مقالات

فروشگاه پت شاپ

سیانوز ، کم رنگی مخاطات و اریتم در گربه هامقدمه:
معاینه رنگ پوست و غشاهای مخاطی بدن روشی برای ارزیابی سلامتی عمومی بیمار می باشد. رنگ طبیعی غشاها، صورتی و مرطوب می باشند. حالت های غیر طبیعی در رنگ پوست و غشاهای بدن شامل رنگ آبی مایل به خاکستری ( سیانوز ) ، سفید ( کم رنگی ) و قرمزی ( اریتم ) و یا زرد ( ایکتریک ) می باشند. نواحی که دارای پوست نازک ، بدون پیگمانته ، غشاهای مخاطی و نواحی که دارای پوشش مویی کمتری دارند بهترین محل جهت ارزیابی رنگ بدن محسوب می شوند. بهتر است عمل معاینه رنگ غشاهای مخاطی بدن را در برابر نور طبیعی انجام داد زیرا نورهای فلورسنت و یا پرتابش می توانند تغییراتی در رنگ طبیعی ایجاد کنند.
عوامل:
 • عوامل سیانوز : بیماریهایی که باعث سیانوز می شوند به طور معمول به عنوان عامل تغییر رنگ غشاهای مخاطی محسوب می شوند. عوامل سیانوز به دو قسمت عامل مرکزی و عامل مخیطی طبقه بندی می شوند. سیانوز مرکزی در نتیجه رسیدن خون بدون اکسیژن به بافتهای محیطی ایجاد می شود. بیماریهای قلبی عروقی از جمله بیماری تترالوژی فالوت و سندرم آیزنمنگر ( افزایش فشار سرخرگ ریوی ) ، نقایص دیواره بین بطنها ، نقایص دیواره بین دهیلیز ها یا باقی ماندن داکتوس آرتریوزوس و حضور شانت راست و چپ دارای خون بدون اکسیژن و بیمارهای تنفسی که منجر به هیپوکسی شده و وضعیته های که به متهموگلوبینمی منتهی می شوند عواملی بوده که با سیانوز مرکزی ارتباط دارند. در حالت سیانوز محیطی خون پراز اکسیژن قلب را ترک می کند ولی بدلایل مختلف ه بافتهای مخیطی نمی رسد که از جمله به جریان ضعیف خون متعاقب اختلال در برنده قلبی و ایست عروقی ، ترومبوز سرخرگی یا سیاهرگی یا انتقباض موضعی عروق میتوان اشاره کرد. البه در اختلال برونده قلبی ، حالت سیانوزمحیطی بندرت اتفاق می اتفد و بیشتر حالت کم رنگی غشاهای مخاصی معمول می باشد. نوع دیگر از سیانوز وجود دارد که این حالبت بیشتردر حیواناتی رخ می دهد که دارای داکتوس آرتریوزوس همراه با افزایش فشار خون سرخرگ ریوی می باشند بدین صورت که خون بدون اکسیژن از سرخرگ ریوی بدرون داکتوس آرتریوزوس جریان پیدا می کند و از آنجا نیز به قسمت چائین رو آئورت و خلف آن به شبکه براکیوسفالیک و سرخرگ سمت چپ زیر ترقوه ای وارد می شود. نواحی سرو گردن این حیوانات دارای رنگ طبیعی بوده ولی از این ناحیه به طرف خلف سیانوزه می باشند.

 • عوامل کم رنگی مخاطات : حیواناتی که بدلیل کم رنگی غشاهای مخاطی مراجعه می کنند معمولا دارای جریان ضعیف خون مخیطی یا کم خونی ( از جمله ازد ست دادن شدید خون بدن ) می باشند. در گربه ها بیماری لوسمی ویروسی گربه سانان ، هموبارتونلوزیس ، کم خونی با اجسام هاینز معمول ترین عاملهایی هستند که باعث کم خونی می شوند. جریان ضعیف خون محیطی نیز ممکن است همراه با بیماریهای که باعث اختلال در برونده قبلی شوند مشاهده شود. حالت هیپو آدرنوکورتیسیسم نیز باعث کم رنگی غشاهای مخاطی می شود.

 • عوامل اریتم: پوست یا غشاهای مخاطی به رنگ قرمز روشن ممکن است محدود به نواحی از بدن باشند که همراه با پرخونی و اتساع عروق موضعی باشند و یا ممکن است به صورت عمومی همراه با تب و اتساع عمومی عروق یا افزایش تعداد گویچه های قرمز خونی ( پلی سیتمی ) باشند.
روش تعیین عامل رنگ های غیر طبیعی غشاهای مخاطی
رنگ غیر طبیعی غشاء مخاطی
اریتم کمر رنگ سیانوز
موضعی عمومی کم خونی جریان ضعیف خون محیطی غیره محیطی مرکزی
تب غیرپیشرونده پیشرونده عوامل اختلال در برونده قلبی داکتوس آرتریوزوس ایست عروقی ناهنجاری قلبی عروقی ، تنفسی،متهموگلوبینمی
پاتوفیزیولوژی :
 • پاتوفیزولوژی سیانوز : سیانوز مرکزی در نتیجه بیماریهای قلبی عروقی یا ریوی و یا متهموگلوبینمی ایجاد می شود. بیماری قلبی عروقی که باعث سیانوز می شود ممکن است با نقایص داخل قلبی و مخلوط شدن خون سرخرگی و سیاهرگی ( تترالوژی فالوت یا سندرم آِزنمنگر ) همراه باشد.سیانوز زمانی به صورت بالینی تظاهر می کند که میزان هموگلوبین احیا شده یا بدون اکسیژن خون بیش از ٥گرم به ازای هر دسی لیتر خون ( ٥٠ گرم به ازای هر لیتر خون ) برسد. در حیوانات دارای کم خونی شدید بدلیل کاهش تعداد هموگلوبین ، علائم فیزیکی سیانوز را براحتی نشان نمی دهند برعکس حیواناتی که دارای پلی سیتمی بوده علائم فیزیکی سیانوز را به شدت نشان می دهند. به طور اولیه اکسیژن توسط هموگلوبین انتقال می یابد (٩٧% ) و تنها ٣ % آن در پلاسما به صورت محلول قرار می گیرد. با ورود اکسیژن از طریق عمل دم و جریان طبیعی خون ریوی ، هموگلوبین بشدت با اکسیژن اتصال پیدا می کند. فشار طبیعی اکسیژن سرخرگی ( Paco2) در سطح دریا در حالتی که یک حیوان در هوای اتاق تنفس می کند برابر با ٨٥ تا ١٠٠ میلیمتر جیوه می باشد. عمل اتصال اکسیژن سرخدرگی در میزان کمتر از ٥٠ میلیمتر جیوه مختل می شود. حالت هیپوکسی نیز با کاهش اکسیژن دمی ( حالت بی هوشی ، انسداد حنجره یا نای یا نایژه ای ) کاهش میزان تنفس ( کاهش فعالیت تنفسی بدلیل دارو یا دستگاه عصبی مرکزی ، بمیاری محوطه سینه که انبساط سینه را محدول می کند ) ، شانتهای سرخرگی سیاهرگی ، عوامل موثر بر نفوذچذیری غشاء آلوئولی یا جریان نا متناسب تنفسی همراه با با جریان ناقص خون ریوی یا تحویل ناقص اکسیژن به ریه ها ( پنومونی ، انلکتازی، ادم ریوز ، پنومونی استنشاقی ، کوفتگی ریوی ) ایجاد می شود . سیانوز مربوط به هیچوکسی در بیماری های تنفسی به عنوان آخرین یافته بالینی محسوب می گردد. ساختمان هموگلوبین مشتکل از یک مولکول گلوبین و واحدهای هم حاوی آهن می باشد. آهن مذکور جهت اتصال به اکسیژن و انتقال آن بایستی به شکل فروس +2 Fe در حالت فریک ( Fe +3 ، متهموگلوبین ) آهن نمی تواند به اکسیژن اتصال و آن را منتقل کند. شدت سیانوز بستگی به میزان درصد و حضور مت هموگلوبین در گردش خون دارد. حالت مت هموگلوبین ممکن است توسط عوامل اکسید کننده ( نیتریت ها ، نیترات ها ، فناستین ، سولفانامیدها ، بنزوکائین ، رنگی های آنیلین و داپسون ) کمبود نیکوتین آمید آدنین دی نگلوتید مت هموگلوبین درکتاز احیا شده ( MR - NADH ) یا حضور ساختمان غیر طبیعی هموگلوبین ( هموگلوبین M ) ایجاد شود . گربه ها به طور خاصی به عوامل شیمیایی اکسید کننده حساس می باشند. اسپری های حاوی بنزوکائین ( ماتانن کتاکائین )که در بی حسی های موضعی حنجره بکار می روند در گربه ها باعث متهموگلوبینمی شده اند. بطور مشابهی در گربه هایی که به طور موضعی از بنزوکائین ٥% بر روی زخم های فعال پوستی استفاده نموده اند باعث توسعه متهموگلوبینمی شده است. گربه ها درایا کمبود آنزیم گلوکورونیل ترانسفراز بوده که این حالت باعث تاخیر گونزوگه شدن گلوکورونی داروها می شود. همچنین گربه ها دارای محدودیت توانایی در کونژوگه کردن ترکیبات فنولیک با سولفات هستند. تنها نصف یک قرص داروی استامینوفن ( ١٦٣ میل گرم ) باعث ایجاد حالت متهموگلوبینمی و سیانوز می شود. منواکسید کربن در اتصال به مولکول هموگلوبین با اکسیژن رقابت می کند. تمایل اتصال هموگلوبین به منواکسید کربن ٢٥٠ برابر بیش از اکسیژن می باشد. در نتیجه حیواناتی که در معرض منواکسید کربن قرار می گیرند ، قادر به انتقال اکسیژن نبوده و متعاقبا آنوکسی بافتی ایجاد می شود.غشاهای مخاطی حیواناتی که دارای مسمومیت حاد بوده به حالت رنگ صورتی و خون حیوانات متبلا به رنگ قرمز گیلاسی تظاهر می کند.
  سیانوز محیطی نیز بدلیل کاهش تحویل خون به بافتها یا در نتیجه تاخیر انتقال خون از طریق مویرگها که باعث تخلیه بیش ازحد اکسیژن می گردد. حالتهای شوک ، ترومبوز سرخرگی یا سیاهرگی ، شانت های موضعی سرخرگی سیاهرگی ، انقباض عروقی و در معرض هوای سرد نیز باعث سیانوز محیطی می شوند.
 • پاتوفیزولوژی کم رنگی مخاطات : در هنگام بروز کم خونی یا جریان ضعیف خون حالت کم رنگی غشاهای مخاطی ایجاد می شود. وضعیتهایی که جریان خون محیطی را کاهش می دهند همراه با اختلال برونده قلبی می باشند. برونده قلبی در اثر فعالیت ضربه ای و ریتم و ضربان قلبی ایجاد می شود. میزان ضربه ای با کاهش پیش بار قلبی ( نفوذ پریکاردی ، اتساع محیطی عروق و شوک ) یا افزایش پس بار قلبی ( انقباض عروق سرخرگی ) یا کاهش قابلیت انقباضی عضله قلبی ( آسیب عضله قلبی ) پائین می آید. تغییرات در ریتم و ریت قلبی نیز باعث کاهش برونده قلبی می شود که با کم رنگی در ارتباط می شود. علائم بالینی آن به تنهایی در وضعیهای میزان ضربه ای یا ریت و ریتم قلبی دیده می شوند.

 • پاتوفیزولوژی اریتم : ممکن است رنگ قرمز روشن غشاء مخاطی بدلیل پدیده موضعی همراه با آماس ، اتساع عروقی و افزایش در تعداد گویچه های قرمز خونی در موضعی باشد. همچنین ممکن است متاثر ایز یک مشکل عمومی مانند تب یا پلی سیتمی باشد. پلی سیتمی به صورت وابسته ( دهیدراسیون ) یا مستقل ( اولیه و ثانویه ) تقسیم بندی می شود. پلی سیتمی اولیه یک بیماری میلوپرولیفراتیو می باشد. پلی سیتمی ثانویه وابسته به کاهش اکسیژن ، تومورهای تولید کننده اریتروپوئیتین یا افزایش سطوح خونی مربوط به کورتیکواستروئیدهای غده فوق کلیوی می باشد. پلی سیتمی ممکن است همراه با سیانوز نیز دیده شود. در این حالت به طور مشخص میزان گویچه های قرمز خون و هموگلوبین افزایش یافته که مستعد سیانوز می گردد. افزایش دمای بدن از جمله تب همراه با اتساع عروق محیطی و سرخی پوست نیز می تواند حالت اریتم را ایجاد کند. اغلب این حالت همراه با نفس نفس زدن و لرزش بدن می باشد. عامل تبی ، بیماری عفونی ، بیماری خود ایمن و نئوپلازی می باشد.
علائم بالینی :
 • علایم بالینی سیانوز : علائم بالینی سیانوز مرکزی اغلب به عامل ایجاد کننده بستگی دارد. حالتهای قلبی عروقی با تاریخچه سرفه تحرک ضعیف متغیر و بیحالی همراه می باشد. در معاینه فیزیکی مرمر قلبی ، صداهای اضافی ریوی ، آسیت ، ناهنجاری در ریت و ریتم قلبی و نبض ضعیف مشخص می گردد. حالتهای مربوط به بیماری تنفسی نیز اغلب دارای همان تاریخچه ( بغیر از بی حالی ) می باشند. سختی در تنفس ، تب ، صداهای اضافی ریه و سرفه همراه با ترشح یافته های بعدی می باشند. در شدت علائم بالینی بدلیل هموگوبینمی ، زمان بیماری بیشتر از درجه هموگلوبینمی مطرح می باشد. در مسمومیت حاد متهموگلوبینمی ، علائم بالینی شدیدتری تظاهر می کنند. درحالتهای مخصوصا افزایش مشخص سطوح مت هموگلوبین ( بیش از ٥٠% ) ، علائم خواب آلودگی ، عدم تعادل ، تحرک ضعیف ، تنگی نفس و سرفه دیده شده است. مرگ زمانی اتفاق می افتد که میزان مت هموگلوبین از ٨٠% تجاوز کند. مت هموگلوبینمی بیشتر در زمانی اتفاق می افتد که حیوان در معرض مواد شیمایی اکسید کننده قرار گیرد. گربه های مسموم با داروی استامینوفن ممکن است باعلائم سیانوز ، تاکی کاردی ، تاکی پنه ، استفراغ و افسردگی تظاهر کنند. ادم صورت و قسمت انتهاهای دست و پاها ، ایکتر ، و هموگلوبینوری یا هماتوری نیز ممکن است حضور داشته باشند. کمبود مادرزادی NADH - MR بندرت همراه با علائم بالینی بغیر از علائم بالینی سیانوز خواهند بود. عمل بی هوشی و جراحی در حالتهای NADH - MR بدون عوارض انجام می پذیرد. علائم سیانوز محیطی به صورت بالینی غیر معمول می باشد و اغلب همراه با استاز عروق محیطی می باشد. گربه هایی که دارای بیماری ترومبوآمبولیک ایلیاک می باشند بصورت فلجی اندام خلفی به حالت سرد وسخت و دردناک تظاهر می کنند. هیچ نبضی در اعضاء مبتلا احساس نمی شود. و در صورتیکه یک برش کوتاهی در بستر ناخن ها ایجاد شود هیچ خونریزی مشاهده نمی شود. مرمر ها و ناهنجاری های ریت و ریتم قلبی متعاقب عامل اولیه ، آسیب عضله قلبی تظاهر میکنند. ادم ریوی یا نفوذ پرده جنب نیز ممکن است حضور داشته باشد. سایر وضعیت هایی که استعداد حضور ترومبوآمبیک ( هیچر آرنوکروتیسیسم ، گلومرونفروچاتی ها ، آندوکاردیت میکروبی ) و سیانوز محیطی را افزایش می دهد. حیواناتی که دارای داکتوس آرتریوزوس بوده به نوعی در چند سال اول تا پنجم زندگی به صورت طبیعی می باشند تا اینکه علائم ضعف و کلاپس در اندام خلفی مشاهده می گردد. سایر علائم بالینی شامل کاهش تحرک ، توقف رشد و تنگی نفس می باشند. مرمرقلبی شنیده نمی شود و این حالت نیز بدلیل میزان شانت های خونی بسیار کوچکی است که باعث ایجاد جریان کافی پرتلاطم خون می گردد. صداهای دوم قلبی به طور معمول به صورت برجسته و مخفی تظاهر می کند. یک چنین حالتی نیز در گربه گزارش شده است. مسمومیت با منواکسید کربن نیز درحیواناتی که توسط اتومبیل های باری که سیستم ناقص سوخت منتقل می شوند یا حیواناتی که در خانه دارای تهویه ضعیف جریان هوا با تجهیزات تولید گرما با سوخت ناقص صورت می گیرد ایجاد می شود. علائم تهوع ، استفراغ ، خواب آلودگی ، اختلال در راه رفتن ، افسردگی پیش رونده ، کلاپس یا اغماء حاد و مرگ نیز اتفاق می افتد.

 • علایم بالینی کم رنگی مخاطات : شدت علائم بالینی وابسه به کم خونی ، بیشتر به شدت حاد بودن عارضه مربوطه دارد. حیواناتی که دارای ١٠% ( ١/٠ لیتر به ازای هر لیتر ) ممکن است به صورت بالینی درصورتیکه هیچ گونه استرس وارد نشود طبیعی قرار می گیرد. حیواناتی که از کاهش حاد میزان کل سلول خونی ( ازدست دادن حاد خون ) رنج می برند، علائمی از شوک همراه یا بدون هموگلوبینمی و هموگلوبینوری که وابسته به عامل اولیه را نشان می دهند. علائمی کلاسیک شوک شامل تاکی پنه ، تاکی کاردی ، کاهش نبض ، افزایش تخلیه زمان خون مویرگی ، کم رنگی مخاطات ، ضعیف و افسردگی می باشد. از دست دادن حاد خون نیز ممکن است همراه با ترومای عروقی و یک کاهش حاد تعداد پلاکتها یا فعالیت آنها از دست دادن عوامل فعال کننده می باشد. علائم خونریزی خارجی ممکن است در حالتهای مسمومیت حاد ضد انعقادی ( کومارین ، اینداندیون ها ) مشاهده شود. در این حالتها اغلب خونیریزی در اخل شکم و یا سینه اتفاق می افتد. سایر علائم که ممکن است همراه با کم خونی باشد شامل خواب آلودگی ، بی حالی و بی اشتهایی می باشند. حیوانات دارای کم رنگی مخاطات که مبتلا به بیماری قلبی عروقی هستند دارای علائم فیزیکی و تاریحچه بیمار حاکی عامل اولیه بوده و علائم ضربان سریع قلبی ضعیف ، نبض های نخی شکل نشاندهنده جریان ضعیف خون محیطی می باشد. حیوانات مبتلا به هیپوآدرنوکورتیسیسمدارای میزان ضعیف ضربان قلبی و نبض ضعیف می باشند. این بیماران ممکن است با علائم استفراغ ، ضعف ، افسردگی ، پلی اوری ، پلی دیپسی ، و کاهش وزن تظاهر کنند. بیماران مبتلا به کم خونی به طور عمومی دارای افزایش نبض محیطی باشند علی رغم اینکه بیماری قلبی عروقی در تاریخچه یا معاینات فیزیکی مشخص نباشد.

 • علایم بالینی کم رنگی مخاطات : عوامل موضعی اریتم شامل وضعیت هایی هستند که باعث آماس و ورم می شوند. مشخصات آن زخم های پوستی ، خارش تورم ، گرمای موضعی یا درد نیز ممکن است همراه با پرخونی باشد و در تشخیص تفریقی عامل آن کمک زیادی کند. اکثر عوامل عمومی اریتم شامل تب و پلی سیتمی می باشند. علائم بالینی مربوط به تب شامل نفس نفس زدن لرزش و بستگی به عامل پرخونی ، آریتمی های قلبی ( آندوکاردیت میکربی ) و فلجی ( بیماری خود ایمن ، آندوکاردیت میکربی ) می باشند. بیماری های نئوپلاستیک نیز همراه با عارضه هایی است که اعضاء خاص خود را در برگرفته است . حیوانات مبتلا به پلی سیتمی دارای علائم بالینی وابسته به افزایش تعداد گویچه های قرمز خون و یک افزایش ویسکوزیته خون می باشد. استعداد خونریزی همراه با خون دماغ ، مدفوع قیری و یا هماتوری و علائم دستگاه عصبی مرکزی ( شامل عم تعدال ، خواب آلودگی ، ضعف ، حمله ناگهانی ویا کوری ) و پلی اوری و پلی دیپسی نیز ممکن است مشاهده شود. حیوانات مبتلا به فنوکروموسیتومی ( یک تومور نادر مترشحه کاتکول آمین از قسمت میانی غده فوق کلیوی ) ممکن است با علائم متناوب سرخی ، پریدگی رنگ پوست یا سیانوز همراه با تاکی پنه و ضعف ، لرزش عضلانی ، پلی اوری ، پلی دیپسی و خون دماغ تظاهر کند. در اکثر حالتها رنگ غشاء مخاطی طبیعی می باشد.
روش تشخیص :
جهت تشخیص تفریقی عوامل ایجاد کننده تغییرات رنگ پوست و غشاهای مخاطی یک سری آزمایشات اختصاصی مطرح می باشد که بشرح زیر می باشند.
رنگ غیر طبیعی تشخیص تفریقی روشهای آزمایشگاهی سیانوز مرکزی
 • مشکل قلبی عروقی ( تترالوژی فالوت ، سندرم آیزنمنگر )
 • مشکل تنفسی ( عواملی که منجر به هیپوکسی می شوند )
 • مت هموگلوبینمی
 • مسمومیت با منواکسید کربن
 • الکتروکاردیوگرام ، رادیوگرافی از سینه ، اکوکاردیوگرام ، گازهای خون سرخرگی ، آنژیوگرام
 • رادیوگراف سینه ، گازهای خون سرخرگی ، تراکئوبرونکوسکوپی
 • آزمایش خون : در صورت تماس با کاغذ تصفیه یا مدر معرض هوا رنگ آن قهوه ای باقی می ماند
 • سطوح کربوکسی هموگلوبین ( توجه به سطوح Pao2
سیانوز محیطی
 • بیماری ترومبو آمبولیک ، سندرم آسیب عضله قلبی نفروتیک ، آندوکاردیت میکربی
 • آملوئیدوز
 • هیچر آدرنوکورتیسیسم
 • تومور
 • الکتروکاردیوگرام ، رادیوگرافی از سینه ، اکوکاردیوگرام ، بیوشیمیایی سرم ، تجزیه ادرار ، نسبت پروتئین به کراتینین ادرار، کشت خون
 • الکتروفورز پروتئین ، بیوشیمیایی سرم ، تجزیه ادرار ، نسبت پروتئین به کراتینین ادرار ، بیوپسی
 • شمارش کامل خونی ، بیوشیمیایی سرم ، تحریک ACTH ، کاهش قعالیت دگزامتازون
 • آنژیوگرام
سیانوز مختلف حضور کداکتوس آرتریوزوس الکتروکاردیوگرام ، رادیوگرافی از سینه ، اکوکاردیوگرام ، آنژیوگرام کم رنگی کم خونی شمارش کامل خونی ، شمارش رتیکولوسیت ، آزمایش کومب ، جستجوی اجسام هاینز ، لپتوسپیرا و بابزیا ، هموبارتونلا و ستاکسون ، تجزیه ادرار ، بیوشیمیایی سرم ، آسچیراسیون مغز استخوان ، آزمایش لوسمی گربه سانان ، آزمایش کمبود ایمینی ویروسی کربه سانان ، آزمایش انعقادی کم رنگی جریان ضعیف خون محیطی الکتروکاردیوگرام ، رادیوگرافی از سینه ، اکوکاردیوگرام ، فشار خون سرخرگی ، الکترولیت سرم اریتم عمومی
 • پلی سیتمی
 • تب ، عفونت
 • بیماری خود ایمن
 • نئوپلازی
 • شمارش کامل خون ، بیوشیمیایی سرم ، تجزیه ادرار ، الکتروکاردیوگرام ، رادیوگرافی از سینه ، کازهای خون سرخرگی ، آسپیراسیون مغز استخوان
 • شمارش کامل خون ، بیوشیمیایی سرم ، کشت و آزمایش حساسیت
 • شمارش کامل خون ، آزمایش کومب ، پادتن ضد هسته ای ، محلول لوچوس اریتماتوس
 • شمارش کامل خون ، رادیوگرافی از سینه ، بیوپسی از تومور
اریتم محیطی آماس نمونه برداری از پوست ، بیپوسی از پوست ، آزمایش آلرژی
 • روش تشخیص سیانوز: بیماری های قلبی عروقی ، تنفسی و مت هموگلوبینمی عمومی ترین عامل های سیانوز مرکزی می باشند. تاریخچه معاینات فیزیکی کمک به تفکیک این سه حالت از هم میکند. تعیین عامل بیماری قلبی عروقی توسط الکتروکاردیوگرافی ، رادیوگرافی از سینه ، اکوکاردیوگرافی ، تجزیه گازهای خون سرخرگی و آنژیوگرافی صورت می گیرد. روش آنژیوگرافی غیر انتخابی می تواند در تعیین حضور شانت های راست و چپ در گربه ها مورد استفاده قرار گیرد. ماده حاجب به ورید سفالیک یا گردنی تزریق می گردد. ظهور متقارن ماده حاجب درقسمت راست و چپ قب ( بطن راست ، بطن چپ ، آئورت و سرخرگهای ریوی ) ممکن است شانتهای راست به چپ داخل قلبی را مشخص کند. اکثر حیواناتی که دارای شانت راست به چپ قلبی می باشند دارای افزیش مشخص کل سولوهای خونی بوده که به هیپوکسی بافتی پاسخ می دهند. بیماری تنفسی که باعث سیانوز می شوند اغلب همراه با تنگی نفس می باشند. تنگی نفس در حالت دم مربوط به آسیب های مجاری هوایی فوقانی بوده و تنگی نفس در حالت بازدم مربوط به آسیب های محوطه سینه می باشد. معاینه کامل مجاری فوقانی هوایی توسط سمع محوطه و رادیوگرافی و آندوسکوپی انجام می گیرد. رادیوگرافی سینه در ارزیابی و تعیین موارد طبیعی و آسیبی در ریه بسیار کمک کننده می باشد. آزمایش و تجزیه گازهای خون نیز جهت ارزیابی ظرفیت فعالیتی ریه های بهره برداری می شود. توسط سطوح اکسیژن خون می توان اکسیژن آلوئولی و جریان خون را ارزیابی نمود. نمونه های خون سرخرگی جهت ارزیابی سطوح اکسیژن خون اخذ می گردد. سطوح دی اکسید کربن نیز به طور اولیه توسط تصفیه آلوئولی تعیین می شود. نمونه های خون سرخرگی یا سیاهرگی در ارزیابی سطوح دی اکسید کربن خون مورد استفاده قرار می گیرند. افزایش Co2 خون در بیماری شدید ریوی یا کاهش تهویه تنفسی دیده می شود. رادیوگرافی از سینه و تجزیه گازهای خون یک آزمایش حساس و تعیین کننده کافی نمی باشد زیرا ممکن است بیماری مشخص وجود داشته باشد ولی توسط این آزمایش تجزیه ای مشخص نگردد. یک آزمایش فرضی برای ارزیابی متهموگلوبینمی ، آزمایش تصفیه ای نقطه ای می باشد. یک قطره خون با سطوح مشخصی از مت هموگلوبینمی رنگ کاغذ تصفیه را قهوه ای می کند. هنگامی که نمونه خون بیمار سیانوزه با عامل قلبی تنفسی را در هوا تکان داده می شود ، رنگ آن به قرمز تبدیل می شود زیرا مولکول هموگلوبین ساختار طبیعی خود را حفظ کرده است ولی برعکس اگر نمونه خون بیمار متهموگلوبینمی را در مجاورت هوا تکان داد رنگ آن قهوه ای می شود. سطوح مت هموگلوبین را می توان اندازه گیری نمود به عنوان درصدی از کل غلظت هموگلوبین گزارش نمود. بطور طبیعی گربه دارای ١ % غلظت مت هموگلوبین هستند. سیانوز ممکن است بطور بالینی سطوح مت هموگلوبین را متجاوز از ٥/٢% نشان دهد. البته گزارشی نیز توسط Krake وجود دارد که در گربه که بطور بالینی سیانوز دیده نشده است میزان مت هموگلوبین ٦% بوده است .. سطوح بیش از ٥٠ % همراه با عدم تعادل ، خواب آلودگی و بی حسی ناقص می باشند. تشخیص آزمایشگاهی کمبود NADH - MR بر اساس روش فعالیت NADH - MR و تعیین مت هموگلوبینمی می باشد.
  سیانوز محیطی یک حالت بالینی نادری می باشد. مهمترین علائم بالینی معمول بیماری ترومبوآمبولیک در گربه های متعاقب آسیب عضله قلبی می باشد. ایست عروقی ، آسب به آندوتلیال و افزایش ظرفیت انعقادی باعث مستعد نمودن حالت ترومبوز در گربه ها می شود. معمولا گربه ها به صورت فلجی اندام خلفی تظاهر می کنند. اعضاء سرد ، بدون نبض ، سخت و دردناک هستند. خونریزی نیز در هنگام برش کوچک در بستر ناخن ها ایجاد نمی شود. آنژیوگرافی را می توان درحالتهای آسیبی موضعی عروقی استفاده نمود ولی این فرایند بایستی توسط یک عمل جراحی دقیق انجام پذیرد. سایر بیماریهایی که باغث کاهش برونده قلبی می شوند و سیانوز محیطی را مستعد می کنند منجر به افزایش زمان پر شدن خون مویرگی می شوند.
  سیانوز مختلف ( باقی ماند داکنوس آرتریوزوس ) نیز به طور واضحی با هیپرتروفی شدید بطن راست در رادیوگرافی های سینه و الکتروکاردیوگراف مشخص می شوند. هماتوکریت افزایش می یابد ( ٦٠ - ٦٥ % و بالاتر ) آنژوکاردیوگرافی نیز ماده حاجب را در سرخرگ های ریوی داکتوس آرتریوطوس و آئورت پائین رونده را بطور واضح مشخص می کند. بیماران مسموم به منواکسید کربن نیز دارای خون قرمز گیلاسی می باشند. البته این یافته همیشه ثابت نمی باشد و کلینیسین ها بایستی تاریخچه بیمار را بیشتر بررسی کنند و سطوح کربوکسی هموگلوبین را نیز می توان مورد ارزیابی قرار داد.
 • روش تشخیص کم رنگی مخاطات: غشاء مخاطی کم رنگ حیواناتات بدلیل کم خونی یا وضعیتی از درگیری قلبی عروقی می باشند. از طریق تاریخچه و معاینات فیزیکی و سطح هماتوکریت می توان این دو حالت را از هم تشخیص تفریق نمود. حیوانات کم خون تاریخچه بیماری قلبی ندارند ( مرمر - سرفه - سنکوپ ) مرمر ممکن است شنیده شود و این درحالتی است که هماتوکریت به میزان پائین تر از ١٨% ( ١٨/٠ لیتر به ازای هر لیتر ) برسد.هماتوکریت کمتر از ٢٤% ( ٢٤/٠ لیتر به ازای هر لیتر ) در گربه به عنوان یک علامت مشخص بالینی در نظر گرفته می شود. پس از اینکه حالت کم خونی تعیین گردید در مرحله لعد کم خونی را بصورت پیش رونده و غیر پیشرونده تقسیم بندی می کنند بطوریکه بر این اساس تقسیم بندی ، حضور یا عدم حضور رتیکولوسیت ها ، پلی کرومازیا و افزایش میزان کل خون می گردد. جستجوی عوامل کم خونی توسط آزمایش کومب ، مشاهده اجسام هاینز یا هموبارتونلا ( کم خونی پیش رونده ) یا بیوپسی مغز استخوان ( عوامل غیر پیش رونده ماننده لوسمی ویروسی گربه سانان ) صورت می گیرد. این بیماران ممکن است با بیماریهای قلبی عروقی و کم خونی حضور داشته باشند. کاهش تحرک بیمار نیز ممکن است با کم خونی و بیماری قلبی عروقی حضور داشته باشد. استفاده از روشهای الکتروکاردیوگرام ، رادیوگرافی از سینه و اکو کاردیوگرام در تعیین بیماری قلبی عروقی که مسئول کم رنگی مخاطات هستند کمک زیادی می کند. حالت هیپوآدرنوکورتیسیسم نیز بر اساس شمارش کامل خونی ، تجزیه ادرار و سطوح الکترولیت سرم و آزمایش تحریک ACTH تعیین می گردد.

 • روش تشخیص اریتم: اریتم های عمومی نیز بدلیل تب و یا پلی سیتمی می باشند. برای تفکیک این دوحالت می توان دمای بدن و سطوح هماتوکریت را اندازه گیری نمود. جهت تشخیص تب از روشهای مرسوم استفاده می شود و تشخیص تفریق انواع تب بر اساس عوامل عفونی ، عوامل خود ایمنی ، عوامل نئوپلاستیک انجام می گیرد. پلی سیتمی نیز دارای روشهای تشخیصی مخصوص خود می باشد.
درمان و مدیریت :
 • درمان سیانوز : حیواناتی که مبتلا به سیانوز مرکزی با منشاء قلبی عروقی ( تترالوژی فالوت ) هستند با بهترین وجهی توسط عمل جراحی درمان می گردند. البته این درمان برای کلینیسین های عمومی غیر عملی محسوب می شود. درمان دارویی تنها به طور موقتی عمل می کند و در انسان مبتلا به تترالوژی فالوت داروی پروپانولول جهت بقاء بیمار مفید واقع می شود. این دارو جریان خون دستگاه مسدود شده را کاهش می دهد و مقاومت عروق محیطی را افزایش و همچنین قابلیت دسترسی بافتها را به اکسیژن افزایش و مصرف اکسیژن عضله قلبی را توسعه می بخشد. عمل فصد خونی تنها علائم مربوط به پلی سیتمی را تخفیف می دهد. درمان با اکسیژن نیز کمک کمتری می کند زیرا حجم زیاد خون از قلب از طریق راههای فرعی وارد ریه ها می شوند. انسداد در جریان خون بطن راست با گذشت زمان تمایل به وخیم تر شدن حالت دارد . مرگ بدلیل بیماری ترومبوآمبولیک ، هیپوکسی و عوارض پلی سیتمی معمول می باشد.
  درمان بیماری که سیانوز با منشاء تنفسی دارند توسط تخفیف عامل اولیه ( ادم ، پنومونی ، کوفتگی ، انسداد مجاری هوایی و اتمام اکسیژن ) صورت می گیرد.
  عمل ایجاد استفراغ در حیوانات مبتلا به مت هموگلوبینمی سمی که مواد شیمیایی را در ٤ ساعت قبلی خورده اند را بایستی سریعا انجام داد. این عمل را می توان توسط داروی آپومورفین ٠٤/٠ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق داخل وریدی یا ٠٨/٠ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق داخل عضلانی یا زیرجلدی ، شربت ایپاک ١ تا ٢ میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خوراکی ، پراکسید هیدروژن ٥ تا ١٠ میلیلیتر خوراکی هر ١٥ دقیقه تا زمانی که استفراغ ایجاد شود یا داروی زایلوزین در گربه ها ٤٤/٠ میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن تزریق داخل عضلانی انجام داد. شستشوی معده نیز جهت جلوگیری از جذب هر گونه دارویی متعاقبا صورت می گیرد. تخلیه معده نیز متعاقبا با استعمال خوراکی ذغال فعال ( ٢ گرم به ازای هر کیلوگرم ) جهت اتصال به هرگونه داروی باقی مانده در دستگاه معدی روده ای انجام می گیرد. مت هموگلوبینمی بدلیل مسمومیت استامینوفن را می توان با داروی استیل سیستئین کنترل نمود. ( ١٤میلیگرم به ازای هر کیلوگرم خوراکی یا وریدی از محلول ٥% و متعاقبا ٧٠میلیگرم به ازای هر کیلوگرم هر ٤ ساعت به مدت ٣ تا ٥ درمان ) . گربه ها آنزیم گلوکورونیل ترانسفراز را کمبود دارند بناربراین کنژوگه شدن گلوکوروئید و دفع دارویی به آرامی صورت می شگیرد. گربه ها نیز دارای توانایی محدودی در کونژوگه کردن و دفع ترکیبان فنولیک یا سولفات دارند. قسمت عمده استامینوفن به گلوتاتیون کونژوگه متابولیه می شود. پس از تخلیه گوتاتیون ذیره شده در کبد ، متابولیت های فعال به صورت آزاد به پروتئین های سلول اتصال می یابند. مت هموگلوبینمی و نکروز سلولهای کبدی نیز متعاقبا ایجاد می شود. استیل سیستئین سنتز گلوتاتیون در کبد را افزایش می دهد و می تواند در کبد به سولفات های غیر معدنی اکسید شود. همچنین هنگامی که ادم فاسیا صورت می گیرد بایستی از مصرف آنتی هیستامین های جلوگیری کرد زیرا آنها مسمومیت استامینوفن را افزایش می دهند. اگر داروی استیل سیستئین در دسترس نباشد داروی سولفات سدیم یک ماده جانشین شونده بسیار عالی می باشد. مشخص شده است که اثر این دارو مشابه اثر استیل سیستئین می باشد. این دارو را به میزان ٥٠ میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (محلول ٦/١ % ) هر ٤ساعت به مدت ٦ بار درمان مصرف می شود. داروی سایمتیدین ( ١٠ میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به طور اولیه خوراکی سپس ٥ میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن هر ٦ ساعت برای ٤٨ ساعت بعدی ) نیز یک داروی کمکی در درمان استیل سیستئین استفاده می شود. این دارو عمل تولید و دفع متابولیت های غیر سمی را توسعه می دهد. داروی متیلن آبی نیز در گربه ها جهت درمان مت هموگلوبینمی سمی و سندرم کمبود NADH - MR را ( ١ تا ٢ میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از محلول ١ % تزریق داخل وریدی ، عمل تزریق در عرض مدت بیش از ٥ دقیقه و تکرار آن یا به صورت خوراکی به میزان ١٠٠ تا ٣٠٠ میلیگرم روزانه ) استفاده می شود. متیلن آبی باعث کاهش آهن به شکل فریک و به شکل فروس می شود که قادر به انتقال اکسیژن می باشد. این دارو در درمان ناهنجاری ساختمانی هموگلوبین ( هموگلوبین M ) یا سولفهموگلوبینمی موثر واقع نمی شود. از آنجائیکه این دارو ممکن است باعث ایجاد کم خونی با اجسام هینز شود حیوانات بایستی برای حضور وضعیت قبل از مصرف دارو مورد ارزیابی قرار گیرند و خون آنها بایستی در حالیکه دارو مصرف میشود نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. اسید آسکوربیک ( ٣٠ میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خوراکی هر ٦ ساعت به مدت ٦ - ٧ درمان ) نیز در کاهش مت هموگلوبین با ارزش می باشد. واکنش دارویی در حالتهای حاد مت هموگلوبینمی سمی بسیار به آرامی می باشد. بر این باور می باشند که این دارو در گربه هایی که مت هموگلوبین بدلیل مصرف بنزوکائین می باشد موثر میباشد.
  حیوانات با سیانوز مختلف ( حضور داکتوس آرتریوزوس ) بندرت نارسائی احتقانی قلبی را توسعه می دهند. درمان دارویی نیز مفید نمی باشد و عمل جراحی نز منع استعمال دارد زیرا داکتوس باعث جریان بیش از حد خون شده و باعث جریان خونی از سرخگ ریوی به آئورت می شود. بستن داکتوس منجر به جریان بیش از حد خون به ریه ها و مرگ می شود. این حیوانات از پلی سیتمی و سیانوز رنج می برند که ممکن است با فصد خونی متناوب همراه با مایع درمانی باعث کاهش هماتوکریت و توسعه جریان گردش خون شود.
  حیوانات مسموم با منواکسید کربن نیز با برطرف کردن عامل اولیه و اکسیژن درمان می گردند ( ترجیحا دی اکسین کربنی ٥ % )
  سیانوز محیطی به طور عمومی در اثر بیماری ترومبوآمبولیک ایجاد می شود . این حالتها با تعیین عامل اولیه ترومبوآمبولیک ( آسیب عضله قلبی ، هیپر آدرنوکورتیسیسم ، آندوکاردیت میکروبی ، گلومرونفروپاتی ) کنترل می شوند و بطور مناسبی درمان می گردند. ترومبوس با استراحت و مهارکننده پلاکتی ( آسپرین ) کنترل می شود. جراحی زمانی توصیه می گردد که فعالیت اعضاء مهم اختلال پیدا کند.
 • درمان کم رنگی مخاطات: درمان کم خونی مستقیما با برطرف کردن عامل اولیه آن می باشد. حالتهای مختلف کم خونی به میزان کاهنده ایمنی کورتیکواستروئیدها پاسخ می دهند. در بعضی از حالتها نیز انتقال کل خونی نیز انجام میگیرد. حیواناتی که دارای بیماری قلبی عروقی و کم رنگی مخاطات هستند با ترکیبات موثر بر قلب و جایگزین شونده های مایعات درمان می گردند.
  هیپو آدرنوکورتیسیسم نیز با داروی مینرالوکورتیکوئیدها و بعضی از گلوکوکورتیکوئیدها کنترل می شود.
 • درمان اریتم : با برطرف کردن عامل اولیه ، اریتم درمان می شود. عوامل عفونی با آنتی بیوتیکها درمان می شوند. عوامل با واسطه ایمنی نیز با استفاده از عوامل کاهنده ایمنی بهبود یافته و آنهایی که از نئوپلازی ها رنج می برند با درمان سرطان بهبود می یابند. عوامل اولیه پلی سیتمی نیز با فصد خون و مایع درمانی مناسب ( برای کاهس هماتوکریت ) و هیدروکسی اوره ( یک عامل میلوساپرسیو ) و عوامل ثانویه نیز با اتیولوژی آن درمان می شوند. درمان حالتهای موضعی اریتم نیز بر اساس آزمایش پوستی و بیوپسی از آسیب ها می باشد.

منبع :بانک اطلاعات حیوانات ایران
__________________
نظرات کاربران
ثبت نظر
نام شما
ایمیل شما
نظر شما
ارسال به دوستان
نام شما
ایمیل شما
ایمیل گیرنده
توضیحات
کد امنیتی
کد CAPTCHA
کدی که در زیر نمایش داده شده است را وارد نمایید
:                شبکه های اجتماعی پرشین پت را دنبال کنید 

face.jpg (205×206)   tw.jpg (204×224)pin.jpg (204×224)

10 خبر اخر سایت

◄ ماسک هایی برای سگ ها با طرح تک شاخ
◄ حیوانات ساخته روزنامه
◄ هاپو هایی با طرح بسیار بامزه رباتیک
◄ ماسک های کله گنده با طرح گربه
◄ باورتون میشه این ها نان باشه شبیه پاگ
◄ حیوانات با طرحی بعد از مهمانی شبانه
◄ حیوانات با طرح جنگل
◄ حیوانات وقتی روی شال گردن میایند
◄ حیوانات ساخته شده با سیم
◄ دوست داری در این ظرف ها غذا بخوری
◄ بادکنک هایی با طرح حیوانات
◄ طرحی جالب برای میز حلوی صندلی
◄ حیوانات شیشه ای
◄ حیوانات مد رو ز
◄ جای کیسه ای با طرح حیوانات
◄ اگر حیوانات یوگار کار میشدند
◄ ترکیب حیوانات و میوه ها
◄ طرح ها کلدان با ایده از حیوانات
◄ حیواناتی با براده های چوب
◄ Animal X-Rays
◄ حیوانات ساخته شده با گل
◄ سلفی حیوانات
◄ ماسک هایی با طرح حیواتات
◄ انگشتر با طرح حیوانات
◄ حیوانات در لباس انسان ها
◄ اگر گربه ها در قالب هنر بودند
◄ حمایت از حیوانات در قالب تبلیغات
◄ ایده های خلاف با موضوعیت حیوانات 2
◄ باغ وحش شب ها باز است
◄ ایده های خلاق برای تبلیغات با موضوع حیوانات
بعدی 1 قبلی