داشتن يك گربه‌ي آموزش توالت ديده در خانه‌تان نياز به تميز كردن ظرف خاک كثيف گربه را حذف ميكند. با اين حال، آموزش توالت رفتن به گربه نياز به صبر و شكيبايي دارد. بعضي از گربه‌ها، هرگز تمايل به آموزش توالت رفتن پيدا نميكنند. اما بقيه اگر شما زمان بگذاريد تمايل پيدا خواهند كرد.


تغيير رفتار دستشويي گربه
از زمانيكه او بچه گربه است، ظرف‌هاي خاک تنها جاي مجاز براي دستشويي رفتن هستند. آموزش گربه‌سانان در سنين بچگي بيشتر موثر است. اما بزرگسالان هم دير يا زود بالاخره ميتوانند گربه آموزش توالت ديده بشوند.


هميشه با حركت ظرف‌ خاک گربه به كنار توالت شروع كنيد. وقتي كه گربه به بودن ظرف در كنار توالت عادت كرد، جعبه‌اي كه ظرف‌ خاک را بالا ببرد تا آن را هم سطح توالت كند به زير آن اضافه كنيد.

در نهايت ظرف‌ خاک گربه را بر روي دريچه توالت قرار دهيد و آن را با نوار محكم كنيد.
گام نهایی در آموزش توالت رفتن به گربه‌تان
هنگاميكه گربه به طور منظم ظرف دستشويي را در توالت استفاده ميكند، ظرف‌ خاک را برداريد و سوراخ كوچكي در آن (ظرف‌ خاک) ايجاد كنيد كه داخل توالت در معرض ديد قرار بگيرد. همانطور كه گربه استفاده از ظرف‌ خاک را ادامه ميدهد، برش ظرف را بزرگ و بزرگتر كنيد و مقدار ظرف را كاهش دهيد.

هنگاميكه حفره به اندازه دريچه توالت شد، ظرف‌ خاک را حذف كنيد. گربه آموزشِ توالت ديده‌ي شما ممكن است در ابتدا مردد شود. اما يكبار كه او راحت تعادل برقرار كرد، هميشه از توالت استفاده خواهد كرد.


(( با تشكر از راهنماييهاي بسيار ارزشمند ادمين عزيز ))

ترجمه: خاله‌ي شاني

Original thread: آموزش توالت رفتن به گربه: خيال يا واقعيت؟ (ترجمه), Author: khaleye_shani, Site: تالار گفتگوی پرشین پت(مای پت