پوست یکی از بزرگترین ارگان های بدن است و نقش مهمی در حفاظت از بدن در برابر سرما، اشعه خورشید و عفونت دارد. بررسی وضعیت پوست و مو معیار و وسیله تشخیص مناسبی جهت ارزیابی میزان سلامت عمومی گربه ها می باشد و در صورت عدم توجه کافی در مراقبت از پوست شاهد بروز بیماری های شدید خواهید بود. در برخی از موارد مشکلات پوستی به علت وجود انگل های خارجی یا کک خواهد بود. در برخی از موارد مشکلات پوستی به علت وجود انگل های خارجی یا کک در بدن می باشند ولی در برخی از موارد هم بیماری های دیگر سبب ایجاد مشکلات پوستی می شوند که در این حالت باید گربه مورد بررسی دقیق قرار گیرد و تنها به درمان مشکلات پوستی اکتفا نکرد، چون مشکلات پوستی در این حالت یکی از علائم بیماری های عمومی و سیستمیک مانند هیپرتیروئیدیسم خواهد بود. لازم است مرتبا وضعیت ظاهری پوست توسط صاحب گربه مورد بررسی قرار گیرد و هر گونه ظاهر نامطلوب پوست، بوی ناخوشایند، پوسته پوسته شدن و فلسی شدن پوست جدی در نظر گرفته شود. اکثرا گربه با لیسیدن خود اقدام به تمیز کردن پوست می کند ولی برس کشیدن مرتب و تیمار کردن به موقع توسط صاحب گربه نیز نقش مهم و اساسی در سلامت پوست خواهد داشت.

راهنمای بهداشت، نگهداری و تربیت گربه‌ها