نام علمی: Gambusia affinis
خانواده: Poeciliidae
خاستگاه: آمریکای مرکزی و جنوب ایالات متحده
خصوصیات رفتاری: صلح جو
تغذیه: گوشتخوار
سطح مراقبت: نگهداری این ماهی فوق العاده آسان است و معمولا از آنها برای خوراک ماهیان بزرگتر استفاده میشود.
اسیدیته(pH): بین 6 تا 8
دما: 15 تا 30 درجه سانتی گراد
سختی آب: بین 5 تا 30 dH
اندازه: 4 سانتی متر / 1.6 اینچ
سطح شنا: میانه ی تانک
تعین جنسیت: نرها جثه ی کوچکتری دارند و باله ی مقعدی آنها (gonopodium) مشخص است.
تولید مثل: زنده زا، تکثیر از این ماهی بسیار آسان است و برای این کار تنها کافی است تعدادی نر و ماده را با هم نگهدارید.


منبع: fishprofiles.com
ترجمه: میلاد