حمله ی مغزی زمانی اتفاق میافتد که سگ کنترل بدنش را به دلیل مختل شدن کار مغز از دست میدهد در کنترل سیستم عصبی مغز مانند یک کامپیوتر عمل میکند .مغز انبوهی از اطلاعات را ذخیره میکند وپیام هایی از طریق موج های الکتریکی به نقاط مختلف بدن میفرستد.وقتی عمل مغز مختل میشود تحریکاتی که باعث ایجاد یا تغییر اعمال قسمت های بدن میگردند ممکن است تحریکاتی شود که موجب قطع فعالیت بدن میشود.این عمل موجب تولید حرکات ناگهانی غیر قابل کنترل و رفتار های نا منظم میشوند.مهمترین دلیل حمله ی مغزی صرع است اما میتواند ناشی از درد و ناراحتی های دیگر مثل تومور التهاب پرده های مغز یا مسمومیت باشند
2نوع حمله ی مغزی وجود دارد :نوع اول حمله ی مغزی عمومی که بر قسمت داخلی مغز اثر میگذارد
نوع دوم حمله ی مغزی مختصر (که به عنوان ناخوشی مختصر یا حمله ی مغزی کانونی است )که فقط بر روی یک قسمت اثر میگذارد به هر حال میتواند به حمله ی مغزی عمومی تبدیل شود
برای سگ هایی که از حمله ی مغزی قابل برگشت رنج میبرند ممکن است دارو هایی تجویز شود.این دارو ها نمیتوانند همیشه مانع حمله ی مغزی شوند اما میتوانند دفعات حمله ی مغزی و شدت حملات را به وسیله ی تثبیت غشا سلول های عصبی در مغز کاهش دهند.
اگر دکتر به سگ تان دارو تجویز کرد حتما به طور منظم به سگ بدهید زیرا باعث پیشرفت حمله ی مغزی میشود
اگر سگتان به حمله ی مغزی مبتلا بود حتما در داخل یک کتابچه زمان و مدت ان را ذکر کنید و اگر دیدید حمله ی مغزی بیشتر یا طولانی تر از دفعات قبل است با دامپزشک تماس بگیرید

منباع:راهنمای کمک های اولیه و مراقبت بهداشتی سگ
ترجمه:دکتر ع قمریان