Resigzed Image Click this bar to view the full image.
افتاب پرست پارسون
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
افتاب پرست پارسون


نام:افتاب پرست پارسون_Parson’s chameleon

نام علمی: Calumma parsonii

خانواده: Chamaeleonidae

سایز نهایی: تا 68 سانتی متر(یکی از بزرگ ترین افتاب پرست ها)

مشخصات:این افتاب پرست میتواند با استفاده از انواع رنگ ها موجب استتار خود در محیط شود.

رنگ ها نیز از این قبیل اند:نارنجی_زرد کمرنگ و پر رنگ_ابی و سبز و قهوه ای و مشکی
دم این افتاب پرست به صورت مخروطی است و نصف بیشتر طول بدن را داراست.
همچنین این افتاب پرست دارای تاج پشتی بر روی کمر خود میباشد.

تغذیه:در طبیعت و در اسارت بهترین غذا برای این نوع افتاب پرست ها حشرای کوچک میباشد.

تولید مثل:به صورت یک سال در میان است.ولی در هر سال ماده میتواند حدود 50 عدد تخم بگذارد.

زیستگاه
:جنگل های مرطوب و معتدل

خواستگاه:جنگل های ماداگاسکار


برگرفته ازrept