بچه ها من یه چیزی کشف کردم!
برید تو گوگل ترنسلیت-»ترجمه ی فارسی به عربی و واژه ی"دختر ایرانی"را تایپ کنید تا به عربی ترجمه شود...
بعد ببینید چی ترجمه میشه!!!!