ایرن: به گزارش روابط عمومی ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران چهارشنبه 10 آذرماه سال جاری نشستی با حضور سازمانهای مردم نهاد در حوزه محیط زیست با حضور دکتر طلایی رئیس ستاد ساماندهی سازمانهای مردم نهاد تشکیل می شود. لازم به ذکر است هدف از این نشست بررسی نحوه تعامل تشکلهای زیست محیطی شهر تهران با مدیریت شهری و نحوه ساماندهی این تشکلها و نیز استفاده از ظرفیت آنها در اداره شهر است.
این نشست از سوی ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران به ریاست دکتر طلایی رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ چهارشنبه 10 آذرماه باحضور سازمانهای مردم نهاد و مدیران ستاد محیط زیست و توسعه پایدار در شهرداری مرکز برگزار می شود.