علائم حملات مغزی عمومی:
*سگ به بغل دراز میکشد
*حرکت چرخشی پا ها
*چرخش چشم ها
*کف کردن دهان
*حرکت سریع فک
*تخلیه ادرار و مدفوع

علائم حمله ی عصبی جزئی:
*برخورد یا تصادف با اشیا
*ایستادن و خیره شدن به اسمان
*سگ سعی میکند مگس های خیالی را بگیرد
*انقباضات موضعی ماهیچه ها

اقداماتی که باید انجام داد:
*مانع صدمه زدن سگ به خودش شوید
*سگ را به محلی امن که دور ار اثاثیه خانه و راه پله باشد منتقل کنید
*در اطراف سگ بالشت یا پتو قرار دهید
*طول مدت حمله ی مغزی را ثبت کنید

اقداماتی که نباید انجام داد:
*ردستتان را نزدیک دهان سگ نبرید
*نباید هیچ چیزی را از راه دهان به سگ بخورانید

پس از حمله ی مغزی:
سگ را در یک اتاق تاریک قرار دهید
*سگ را ساکن نگه داریداز ایجاد حرکت ناگهانی یا صدای بلند خودداری کنید
*مقدار کافی غذا و اب در اختیار سگ قرار دهید
*بزاق اضافی را پاک کنید
*ادرار و مدفوع را تمیز کنید
*در صورت امکان درجه ی حرارت مقعدی را بگیرید

فورا با دامپزشک تماس بگیرید اگر:
این اولین حمله ی مغزی سگ شماست
اگر سگتان بیش از یک حمله ی مغزی در مدت 24 ساعت داشته
اگر حمله ی مغزی بیش از 3 دقیقه طول بکشد و سگ به طور کامل بهبود نیابد.حمله ی عصبی که زیاد طول بکشد میتواند منجر به مرگ شود
درجه ی حرارت بدن سگ 7/39 درجه ی سانتی گراد بیشتر باشد

منبع:کتاب راهنمای کمک های اولیه و مراقبت بهداشتی سگ
ترجمه:دکتر ع قمریان