کتاب "آشپزی 30 دقیقه‌ای" اثر سرآشپز "جیمی اولیور" با فروش بیش از 100 میلیون پوند، پس از "رولینگ"؛ نویسنده مجموعه "هری‌پاتر" در جایگاه دوم کتاب‌های پرفروش تاریخ بریتانیا قرار گرفت.

به گزارش شبکه ایران به نقل از اسکای‌نیوز، سرآشپز "جیمی اولیور" موفق شد با دستورات آشپزی خود در قالب یک کتاب، پس از مجموعه کتاب‌های «هری پاتر»، عنوان دومین کتاب پرفروش بریتانیا را به خود اختصاص دهد.

این کتاب که «دستورات آشپزی 30 دقیقه‌ای» عنوان گرفته، توانسته این آشپز 35 ساله انگلیسی را با فروش بیش از 100 میلیون پوند از این کتاب، پس از "رولینگ"؛ نویسنده مجموعه هری‌پاتر در جایگاه دوم نویسندگان کتاب‌های پرفروش بریتانیا قرار دهد.Resigzed Image Click this bar to view the full image.

سرآشپز "جیمی اولیور"«جیمی اولیور» که با این فروش بار دیگر فروش نمودار کتاب را بالا برده، تنها در هفته گذشته حدود 80هزار نسخه از این کتاب را به فروش رسانده است.

بر این اساس، علاوه بر نویسنده مجموعه رمان‌های "هری‌پاتر"، «اولیور» تنها نویسنده‌ای محسوب می‌شود که فروش کتاب‌هایش از مرز 100 میلیون پوند گذشته است.Resigzed Image Click this bar to view the full image.


اگر چه باید عنوان کرد که پیش از این تنها آشپزی که در فروش کتاب به «اولیور» نزدیک شده، «دلیا اسمیت» با فروش کتاب دستور آشپزی به مبلغ 60 میلیون پوند بوده است.inn.ir