Resigzed Image Click this bar to view the full image.


گرگ های جزایر الکساندر در سال 1937 توسط جانور شناس ادوارد گلدمن به عنوان یکی از زیر گونه های گرگهای خاکستری طبقه بندی شد.مطالعات جدید نشان میدهد که انها احتمالا گونه های تکامل یافته canis lupus mubillosهستند گرگ های جزایر الکساندر که به canis lupus ligoni نیز معروفند در مناطق ساحلی جنوب شرقی الاسکا یافت میشوند .بخش عمده ای از انها ساکن جنگلهای ملی tongossالاسکا هستند.انها در سرزمین های میان دیکسون تا خلیج یاکوتا یافت میشوند.انها در بیشتر جزیره های مجمع الجزایر الکساندر به جز بارانوف و شیچاگوف یافت میشوند.
این جزایر دارای کوههای مستغرق در اب هستند که این کوهها سواحل ناهواری را بین این جزایر پدید اورده اند بسیاری از این جزایر دارای جنگل های متراکم حفاظت شده هستند که گرگها به راحتی در میان انها رفت و امد میکنند.بسیاری از انها در دسته های بزرگ در بین جزایر نقل مکان میکنند که البته این مسئله حفاظت از جمعیت انها را مشکل کرده است.این گونه از گرگ ها از دیگر گونه ها نسبتا مجزا هستند و دلیل ان وجود کوهها و موانع ابیست.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.


ویژگی ها
گرگهای این جزایر گرگهایی کوچک اند که با موهای کوتاه سیاه و تیره دارند.میانگین طول انها 1/2 تا 3 فوت قدشان 2 فوت و وزنشان بین 30 تا 50 پوند است.جانورشناس ادوارد گلدمن این گرگها را گرگهایی کوچکتر دارای موهای کوتاه تر کلفت تر و تیره تر از موها دیگر گونه های گرگ ها در شمال و یا قسمت های داخلی الاسکا توصیف میکند.
جیره غذایی
این گرگها در درجه اول از سیتکاها و گورنهای دم سیاه تغذیه میکنند.شکار انها همچنین میتواند گوزنهای شمال سگهای ابی و دیگر پستاندارن کوچک و پرنده ها نیز باشد. در سالهای اخیر محققان همچنین پی برده اند که بعضی از گله های بیشتر وقت خود رو صرف شکار قزل الاها میکنند.
تولید مثل
در جنوبی ترین قسمت الاسکا توله ها در 2 هفته اخر اوریل متولد میشوند .لانه بین 4 تا 5 هفته زودتر از به دنیا امدن بچه ها در بین ریشه های درختان/ غارها و شکاف میان سنگ ها لانه های خالی سگ های ابی و یا لانه دیگر پستاندارن ساخته میشود.
وضعیت انقراض
گرگها از سال 1940 در الاسکا در معرض هجوم انسان قرار داشتند.مسموم کردن و شلیک از هلی کوپتر به انها از بعد از جنگ جهانی دوم اغاز شد.در اواسط 1950 دولت بسیاری از گرگ ها را در مناطق جنوبی و مرکزی الاسکا از بین برده بود.مسموک کردن گرگ ها بعد از ایالت شدن الاسکا در سال 1959 ممنوع شد اما شلیک هوایی به گرگ ها تا سال 1960 ادامه داشت بعد از تصویب قانون ممنوعیت شلیک از هلیک.پتر به گرگ ها در سال 1972 تعداد گرگ ها در منطقه رو به فزونی گذاشت شکار زمینی توسط شکارچیان غیر قانونی تا سای 1980 نیز ادامه داشت.
جمعیت حال حاضر گرگ های جزایر الکساندر بین 750 تا 1100 راس است
ترجمه از cosmosmith.com
مترجم ایرانشاه