روز دوشنبه، 7 ژوئن 2010، در پی ویدوئو مخفی تهیه شده توسط MFA، یکی از بزرگترین مرغداریهای آمریکا به علت 10 مورد خشونت نسبت به حیوانات گناهکار شناخته شد و علاوه بر محکوم شدن به پرداخت 130000 دلار غرامت موظف شد اجازه بازدیدهای سرزده مسئولین را طی 5 سال آینده بدهد.

این فیلم مستند رو اینجا میتونید ببینید.