اتحادیه اروپا ممنوعیت کوتاه کردن نوک مرغهای تخم گذار را تا سال 2016 به تعویق انداخت
8 نوامبر 2010
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

در پی تصمیم DEFRA مبنی بر به تعویق اندختن ممنوعیت چیدن نوک مرغهای تخم گذار تا حداقل سال 2016، Compassion in World Farming کمپین خود را برای وادار کردن دولتها به پایان بخشیدن به این عمل به پیش خواهد برد و تلاش خواهد کرد این تاریخ در قانون بازبینی شده ذکر شود.

به لطف حمایت پشتیبانان مان، کوتاه کردن نوک با تیغهای داغ تا سال 2011 ممنوع خواهد شد اما اینکار در عوض بوسیله اشعه مادون قرمز ادامه خواهد یافت. گرچه از ممنوع شدن چیدن نوک با تیغ داغ خشنودیم اما باز هم هر ساله میلیونها مرغ بوسیله اشعه مادون قرمز از این نقص عضو دردناک رنج خواهند برد.

چیدن نوک از سال 2002 در انگلستان منوع شده و بناست از اول ژانویه 2011 اعمال شود. با وجود این پایان سخاوتمندانه و طولانی به مدت 8 سال، باز هم صنعت مرغداری نتوانسته خود را برای این موعد مقرر (2011) آماده کند. و حالا صنعت مرغداری ناچار است به سرعت جایگزین های "چیدن نوک" رو که هم اکنون موجود هستند جایگزین نماید.
مطالعات موردی نشان داده چیدن نوک را میتوان با موفقیت حذف کرد

پیش از اعلام دولت، Compassion in World Farming موفق شده بود موارد مفصلی از حذف چیدن نوک مرغهای تخم گذار را در انگلستان و اتریش اجرا نماید، بدون اینکه پرکنی و نوک زدنهای زخم زا افزایش یابند.
این مطالعات نشان دادند که میتوان چیدن نوک را حذف کردن بدون اینکه پرکنی و نوک زدنهای زخم زا افزایش یابد. بدین ترتیب که باید موارد زیر زا لحاظ کرد: شرایط پرورش خوب، نژاد مناسب، تغذیه با پروتئین بالا، تغذیه زمانبندی شده و تامین نشیمنگاه های بلند. در سیستم ها free range نیز امکانات خوب خوراکجویی و کند و کاو بسیار مفید خواهد بود.

Peter Stevenson، مشاور ارشد سیاستگذاری Compassion in World Farming میگوید:

"تعهد DEFRA مبنی بر تلاش برای حذف چیدن نوک تا سال 2016 دلگرم کننده است اما از اینکه تاریخ مشخصی را برای اعمال قاطعانه این ممنوعیت اعلام نکرده اند بسیار ناامید شدم."

"واقعا مایوس کننده است که صنعت مرغداری نتوانسته خود را به مهلت تعین شده برساند. در حالیکه انگلستان در حذف تدریجی چیدن نوک شکست خورد، اتریش موفق شد این عمل را تا حدی کاهش دهد طوری که هم اکنون نوک کمتر از 2% مرغها چیده شده."

"چیدن نوک بصورت سنتی با این هدف انجام می گرفت که مرغها پرهایشان را نکنند و به یکدیگر صدمه نزنند. با این وجود، تحقیقات علمی ثابت کرده که راه صحیح جلوگیری از این اختلالات این است که مرغها در شرایط مناسبی نگهداری شوند و آنهایی انتخاب شوند که کمتر مستعد پرکنی و آسیب زدن و خوردن همنوع هستند."


Resigzed Image Click this bar to view the full image.