دانشمندان آمریکایی درتلاشند با کمک اطلاعات جمع آوری شده از ابزار لیزر فضاپیمایی بازنشسته، دارکوبها را بر روی زمین تحت کنترل و نظارت داشته باشند. به گزارش خبرگزاری مهر، تیمی از محققان دانشگاه آیداهو می خواهند با استفاده از لیزر ماهواره ای به پیش بینی بخشهایی از آمریکا بپردازند که دارکوبها در آن زندگی می کنند. این ابزار قادر به رصد مجزای این پرندگان بر روی درختان نیست اما می تواند ویژگی های یک جنگل از قبیل میزان متراکم بودن آن را به خوبی نمایان کند.
مطالعات اولیه نشان داده اند نقشه هایی که براساس چنین اطلاعات فضایی تهیه می شوند، می توانند مناطق مورد علاقه دارکوبها را برای زندگی تعیین کنند. دلیل نیاز به دانستن موقعیت این پرندگان زیبا این است که دارکوبها شاخصهایی مناسب برای درک تنوع گونه های زیستی کلی پرنده ها در میان جنگلها هستند.
به گفته دانشمندان دارکوبها با ایجاد حفره بر روی تنه درختان برای دیگر گونه های زیستی آشیانه می سازند و به دلیل اینکه این پرندگان نسبت به ویژگی های جنگلها بسیار حساس هستند، در انتخاب زیستگاه خود بسیار گزینشی و با وسواس عمل می کنند.
محققان با استفاده از اطلاعاتی که با کمک لیزر ارتفاع سنج هواپیما و فضاپیمای "آیس ست" ناسا قبل از بازنشستگی آن جمع آوری شده است، به ارزیابی 20 هزار هکتار از جنگلهای شمالی آمریکا پرداختند. این فضاپیما که در اصل با هدف اندازه گیری ارتفاع لایه های یخی در مناطق قطبی به فضا پرتاب شده بود، خود را در جمع آوری اطلاعات درباره پوشش گیاهی زمین نیز بسیار کاربردی نشان داده است.
با کمک اطلاعات لیزری این ماهواره امکان محاسبه شعاع درختان، تراکم آنها، مناطقی که از درختان مرتفع تری برخوردارند، و از این قبیل به وجود می آید و با در اختیار داشتن این اطلاعات می توان به صورت تقریبی از مکانهایی که زیستگاه های مورد علاقه دارکوبها به شمار می روند آگاهی پیدا کرد.
بر اساس گزارش بی بی سی، فضاپیمای آیس ست اکنون دیگر در فضا در گردش نیست اما به زودی و طی دهه آینده به واسطه فضاپیمایی دیگر جایگزین خواهد شد زیرا آژانس فضایی آمریکا در نظر دارد به زودی فضاپیمای دیگری را با هدف مطالعه بر روی ساختار اکوسیستم زمین به فضا ارسال کند.