اگر سوار هواپیما شده باشید حتما جلیقه های نجات را در زیر صندلی های هواپیما دیده اید؟ من همیشه حس تمسخر به این جلیقه ها داشتم و پیش خود می گفتم : “” نو ترین قطعات هواپیما های ما، جلیقه های نجات آن هاست !”". تا اینکه این عکس ها را چند وقت پیش دیدم:
فرود موفقیت آمیز هواپیمای مسافربری خطوط هوایی آمریکا بر روی رودخانه هودسون(نیویورک) که مهارت خلبان منجر به حفظ جان ۱۵۵ مسافر این پرواز شد.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.
Resigzed Image Click this bar to view the full image.

از این به بعد اگر سوار هواپیما شدیم بیایم با دقت به گفته های مهمانداران گوش کنیم. من که همیشه از بخش اموزش پرواز صرف نظر میکردم!