این بار شکارچیان روستای مرق در اطراف کاشان بین 50 تا 100 پوست قوچ و میش وحشی را در ته چاه مخفی کرده بودند تا آثار شکارهایشان از بین برود. اما رییس اداره محیط زیست کاشان به تلاشهای دو ماه ماموران این اداره به همراه ماموران نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه این پوستها در زیر آب چاه قرار داشت و برخی از آنها تجزیه شده بود بین 50 تا 100 پوست شکار از این چاه بیرون کشیده شد.

قهرمانی در گفت و گو با سبزپرس با اشاره به اینکه پیش از آغاز این عملیات به اداره خبر این شکار های غیر قانونی رسیده بود گفت: به دلیل اینکه ورود و خروج شکارها از دهانه باریک دره این روستا انجام می شود شکارچیان هر بار به محض ورود ماموران از محل فرار می کردند.
او با اشاره به اینکه این شکارچیان متخلف بومی و کاملا آشنا به منطقه بودند گفت: اما با پیگیری های و بازرسی های مخفیانه محیطبانهای محیط زیست و ماموران نیروی انتظامی 2 شکارچی دستگیر و یک نفر از آنها توانست متواری شود. البته در حین دستگیری هم زد و خوردی بین شکارچیان و محیط بان ما اتفاق افتاد.
او درباره چاهی که پوست شکارها درون آن بود گفت: ماموران ما ابتدا آب چاه را خالی کردند و بعد پوست شکارها را از لجن ته چاه بیرون کشیدند. البته این افراد یک اسحله قاچاق هم داشتند که در فرصت به دست آمده توسط اقوامشان مخفی شد.
رییس اداره محیط زیست کاشان در پاسخ به حکم متخلفان گفت: خوشبختانه دستگاه قضایی کاشان در این باره با ما همکاریهای خوبی دارد. بر اساس مقررات هم برآورد می شود مبلغ جریمه نقدی هم بین 50 تا 60 میلیون تومان باشد.